Головна

altІнститут створено 29 вересня 1975 року згідно наказу Міністерства сільського господарства УРСР № 209, що був виданий на виконання постанови Державного комітету Ради Міністрів СРСР з науки і техніки від 8 квітня 1975 року № 21 та постанови Ради Міністрів Української РСР від 10 вересня 1975 року № 429. 

Інститут є головною установою науково-методичного центру “Розведення тварин” по виконанню науково-технічної програми НААН “Розведення і генетика тварин”, в рамках якої він координує наукові дослідження з питань розведення i генетики сiльськогосподарських тварин 27 установ України.
Інститут є головною установою по організації виконання нової науково-технічної програми “Збереження генофонду сільськогосподарських тварин”, реалізовують завдання якої 11 інститутів системи НААН. З цією метою розпочато створення банку генофонду порід великої рогатої худоби, свиней, коней, овець, кіз, птиці, звірів, риби, бджіл, шовкопряду з філіями по регіонах України.
Інституту розведення і генетики тварин НААН присвоєно статуси селекційного центру із скотарства, лабораторії генетичного контролю і лабораторії з оцінки якості молока, інститут ліцензований на провадження господарської діяльності з проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин великої рогатої худоби, коней, свиней, овець і зі зберігання і реалізації племінних (генетичних) ресурсів – сперми, ембріонів та яйцеклітин великої рогатої худоби, свиней, коней, овець, кіз, птиці, звірів, риби, бджіл, шовкопряду.
Відповідно до завдань, поставлених перед інститутом, побудована його структура.
Всього у 14 наукових підрозділах інституту працює 89 наукових співробітників, у тому числi 7 докторiв i 36 кандидатів наук.
Інститут видає мiжвiдомчий тематичний науковий збiрник "Розведення i генетика тварин". У світ вже вийшло 37 збірників.
При інституті працюють аспірантура і докторантура з чотирьох спецiальностей: розведення і селекція тварин, генетика, технологiя виробництва продуктiв тваринництва та бiотехнологiя.
В iнститутi сформувалися i активно розвиваються наукові школи: з селекцiї м’ясних порiд – М.В.Зубця, академіка НААН, доктора сiльськогосподарських наук, професора, селекцiї і біотехнології у тваринництві – В.П.Бурката, академіка НААН, доктора сiльськогосподарських наук, професора, селекцiї молочних порiд – М.Я.Єфiменка, члена-кореспондента НААН, доктора сiльськогосподарських наук, професора, селекції i відтворення сільськогосподарських тварин – Й.З.Сiрацького, доктора сiльськогосподарських наук, професора.
При iнститутi дiє спецiалiзована вчена рада по захисту кандидатських i докторських дисертацiй зi спецiальностей розведення та селекція тварин і генетика. За час роботи у вченій раді проведено захист 24 докторських та 73 кандидатських дисертацій.
Інститут тісно співпрацює з Департаментом ринків продукції тваринництва з Головною державною племінною інспекцією Міністерства аграрної політики України, Національним об’єднанням по племінній справі у тваринництві “Укрплемоб’єднанням”, Державним науково-виробничим концерном “Селекція”.
Інститут проводить спiльнi наукові дослідження з аналогiчними установами Канади, Нiмеччини, Чехiї, Польщi, Росiї, Білорусі, Казахстану та інших країн.
Запрошуємо до співпраці!