26 грудня 2014 року в Інституті розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН відбувся науково-практичний семінар «Молекулярно-генетичні, етологічні та морфометричні методи досліджень у тваринництві (етап I: бджоли)», організований спільно з ННЦ «Інститут бджільництва імені П.І.Прокоповича». У роботі семінару прийняли участь 20 науковців установ НААН і НУБіП України.

Відкрив семінар заступник директора з наукової роботи Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН, член-кор. НААН Рубан С.Ю., який наголосив на методологічних основах дослідження геному бджоли медоносної, створенні перспективних молекулярно-генетичних систем для проведення моніторингу генофондових популяцій аборигенних підвидів бджіл України, їх генетичної паспортизації на основі встановлених критеріїв чистопородності.

У доповіді головного наукового співробітника відділу генетики Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН, д. с.-г. н. Метлицької О.І. було наголошено на існуючих у світі методах визначення генетичного потенціалу, досліджень підвидової ідентифікації та специфіки аборигенних бджіл, розкрито перспективи комплексного застосування морфо-генетичного підходу для підвищення ефективності селекційного процесу у бджільництві України. Учасникам семінару було презентовано «Методичні рекомендації з морфо-генетичної ідентифікації українських бджіл», що є результатом тривалої та плідної співпраці Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН та кафедри бджільництва НУБіП України.

Одне з найважливіших проблемних питань щодо поповнення Банку генетичних ресурсів тварин Інституту біологічним матеріалом аборигенних порід бджіл було піднято знаним вченим у галузі популяційної та прикладної генетики, д. с.-г. н. Подобою Б.Є. Він наголосив на необхідності створення методології тривалого збереження ДНК та статевих клітин бджіл, визначення критеріїв відбору за умови поєднання наукового-технічного потенціалу науковців у галузі бджільництва, генетики та біотехнології установ НААН та вищих навчальних закладів.

На необхідності проведення спільних досліджень із репродуктивної біотехнології медоносних бджіл наголосив у своїй доповіді зав. кафедрою бджільництва НУБіП України, д. с.-г. н., професор Броварський В.Д. Ним було презентовано результати технологічних розробок науковців кафедри з виготовлення мікроманіпуляторів для штучного осіменіння бджолиних маток, підкреслено важливість розкриття феномену тривалого збереження сперми трутнів у спермотеці бджолиної матки для виявлення унікального природного консерванту статевих клітин, наголошено на актуальності відродження робіт, започаткованих в ННЦ «Інститут бджільництва імені П.І.Прокоповича» з кріоконсервації сперматозоїдів бджіл.

Про перспективи подальшого впровадження існуючих спільних розробок кафедри НУБіП України та відділу генетики Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН повідомив професор Поліщук В.П., який наголосив на використанні надійних методів оцінювання племінної цінності та чистопородності для подальшого вдосконалення українських бджіл типу «Хмельницький», а плембджолорозплідник «Прибузькі медобори» потребує допомоги науковців у визначенні за допомогою молекулярно-генетичного аналізу перспективних продовжувачів закладених ліній.

За результатами проведеного науково-практичного семінару було визначено шляхи подальшого розширеного співробітництва науковців кафедри бджільництва НУБіП України, ННЦ «Інститут бджільництва імені П.І.Прокоповича» та Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН щодо розробки методичних підходів та практичного опрацювання молекулярно-генетичних та біотехнологічних методів для нагальних потреб бджільництва України.