Публікації

Про науково-практичний семінар «Молекулярно-генетичні, етологічні та морфометричні методи досліджень у тваринництві (етап I: бджоли).

26 грудня 2014 року в Інституті розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН відбувся науково-практичний семінар «Молекулярно-генетичні, етологічні та морфометричні методи досліджень у тваринництві (етап I: бджоли)», організований спільно з ННЦ «Інститут бджільництва імені П.І.Прокоповича». У роботі семінару прийняли участь 20 науковців установ НААН і НУБіП України.

Відкрив семінар заступник директора з наукової роботи Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН, член-кор. НААН Рубан С.Ю., який наголосив на методологічних основах дослідження геному бджоли медоносної, створенні перспективних молекулярно-генетичних систем для проведення моніторингу генофондових популяцій аборигенних підвидів бджіл України, їх генетичної паспортизації на основі встановлених критеріїв чистопородності.

У доповіді головного наукового співробітника відділу генетики Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН, д. с.-г. н. Метлицької О.І. було наголошено на існуючих у світі методах визначення генетичного потенціалу, досліджень підвидової ідентифікації та специфіки аборигенних бджіл, розкрито перспективи комплексного застосування морфо-генетичного підходу для підвищення ефективності селекційного процесу у бджільництві України. Учасникам семінару було презентовано «Методичні рекомендації з морфо-генетичної ідентифікації українських бджіл», що є результатом тривалої та плідної співпраці Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН та кафедри бджільництва НУБіП України.

Одне з найважливіших проблемних питань щодо поповнення Банку генетичних ресурсів тварин Інституту біологічним матеріалом аборигенних порід бджіл було піднято знаним вченим у галузі популяційної та прикладної генетики, д. с.-г. н. Подобою Б.Є. Він наголосив на необхідності створення методології тривалого збереження ДНК та статевих клітин бджіл, визначення критеріїв відбору за умови поєднання наукового-технічного потенціалу науковців у галузі бджільництва, генетики та біотехнології установ НААН та вищих навчальних закладів.

На необхідності проведення спільних досліджень із репродуктивної біотехнології медоносних бджіл наголосив у своїй доповіді зав. кафедрою бджільництва НУБіП України, д. с.-г. н., професор Броварський В.Д. Ним було презентовано результати технологічних розробок науковців кафедри з виготовлення мікроманіпуляторів для штучного осіменіння бджолиних маток, підкреслено важливість розкриття феномену тривалого збереження сперми трутнів у спермотеці бджолиної матки для виявлення унікального природного консерванту статевих клітин, наголошено на актуальності відродження робіт, започаткованих в ННЦ «Інститут бджільництва імені П.І.Прокоповича» з кріоконсервації сперматозоїдів бджіл.

Про перспективи подальшого впровадження існуючих спільних розробок кафедри НУБіП України та відділу генетики Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН повідомив професор Поліщук В.П., який наголосив на використанні надійних методів оцінювання племінної цінності та чистопородності для подальшого вдосконалення українських бджіл типу «Хмельницький», а плембджолорозплідник «Прибузькі медобори» потребує допомоги науковців у визначенні за допомогою молекулярно-генетичного аналізу перспективних продовжувачів закладених ліній.

За результатами проведеного науково-практичного семінару було визначено шляхи подальшого розширеного співробітництва науковців кафедри бджільництва НУБіП України, ННЦ «Інститут бджільництва імені П.І.Прокоповича» та Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН щодо розробки методичних підходів та практичного опрацювання молекулярно-генетичних та біотехнологічних методів для нагальних потреб бджільництва України.

РЕАЛІЗАЦІЯ ПІЛОТНОГО ПРОЕКТУ

Реалізація пілотного проекту

В Інституті розведення і генетики тварин ім. М.В.Зубця НААН 16 грудня 2014 р. відбулася нарада з реалізації пілотного проекту зі створення централізованої автоматизованої інформаційної системи «Інформаційна база даних державних книг племінних тварин».

В нараді взяли участь керівники 32 державних підприємств дослідних господарств НААН, представники апарату Президії НААН - віце-президент НААН академік Бащенко М.І., начальник відділу зоотехнії та ветеринарної медицини Костенко О.І., Департаменту тваринництва Мінагрополітики України Кудрявська Н.В.

Відкрив нараду директор Інституту розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця НААН, академік НААН Гладій М.В., який висвітлив організаційні засади проведення пілотного проекту із створення експериментальної моделі централізованої автоматизованої інформаційної системи по молочному і м’ясному поголів’ю великої рогатої худоби дослідних господарств мережі НААН.

З доповідями про основні складові пілотного проекту та Концепцію програмної складової експериментально

ї моделі централізованої автоматизованої інформаційної системи в НААН «Інформаційна база даних державних книг племінних тварин» виступили начальник відділу генетичних ресурсів тварин Інституту розведення і генетики тварин ім. М.В.Зубця НААН Вишневський Л.В. та директор приватного підприємства «Браво» Бриль С. М. Начальник відділу селекційно-племі

нної роботи Департаменту тваринництва Мінагрополітики України Кудрявська Н.В. привернула увагу присутніх до завдань, які стоять перед Департаментом і профільними науковими установами НААН з реформування племінної справи у тваринництві. Зокрема відзначила нагальну потребу у створенні такої бази даних та відновлення на її основі системи селекції у тваринництві та необхідність відображення цієї роботи в законодавчих і нормативних документах.

Віце-президент НААН академік Бащенко М.І. відзначив надзвичайну актуальність реалізації цього пілотного проекту для відновлення вітчизняної системи селекції бугаїв-плідників та формування селекційних баз даних у галузі тваринництва за участі дослідних господарств мережі НААН.

 

Підкреслив необхідність збільшення поголів’я корів і свиней в дослідних господарствах Академії та гармонійного поєднання галузей рослинництва і тваринництва з доведенням щільності поголів’я корів на 100 га с.-г. угідь не менш ніж до 20 голів і 80 голів свиней на 100 га ріллі. Висловив сподівання, що проведена організаційна робота щодо посилення співпраці наукових установ і дослідних господарств НААН з проведення реконструкції тваринницьких приміщень та впровадження більш сучасних технологій дасть свої позитивні результати вже у 2015 році.

Про участь Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН у Міжнародній науково-практичній конференції «Теоретичні та інноваційні розробки з генетики, розведення та біотехнології відтворення тварин»

26 – 28 листопада 2014 року на базі Національного університету біоресурсів і природокористування України проходила Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні та інноваційні розробки з генетики, розведення та біотехнології відтворення тварин», присвячена 110-ій річниці від дня народження видатного вченого Миколи Колесника. В її роботі взяла участь наукова спільнота із установ системи Національної академії аграрних наук України та вищих навчальних закладів України, а також з країн Євразії. Заслухано та обговорено пленарні доповіді, присвячені спогадам про професора М. Колесника та розвитку ідей вченого у сучасній генетиці кількісних ознак. Спогадами про М. Колесника поділились не тільки його учні, а і ті, хто не один десяток років працювали з ним пліч-о-пліч. Серед них президент Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І.Вавилова Віктор Кунах, професори Дмитро Вінничук, Анатолій Герасимчук, Віктор Поліщук, доцент Григорій Тараненко.

Працювало три секції, тематика яких охоплювала розвиток ідей професора М. Колесника у сучасній генетиці тварин, розглядалися сучасні методи селекції та технології використання племінних тварин, а також були розглянуті питання біотехнології відтворення та ролі паратипових факторів у підвищенні продуктивності тварин.

Науковцями Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН представлено дві секційні доповіді, які були присвячені огляду сучасних вітчизняних генетичних та біотехнологічних розробок, аспектам їх практичного застосування у свинарстві, викладено особливості методологічних засад щодо збереження генетичного матеріалу плідників великої рогатої худоби у Банку генетичних ресурсів ІРГТ ім. М.В.Зубця НААН, наведено його характеристики та визначено перспективу використання.

Незважаючи на важкі економічні та соціально-політичні для України часи, конференція стала поштовхом до розвитку нових ідей у сфері наукових досліджень у галузі генетики, селекції та репродуктивної біотехнології. Вчені представили практикам можливості підвищення продуктивності різних видів сільськогосподарських тварин при застосуванні сучасних генетичних, селекційних та біотехнологічних методів.

Про VII Всеукраїнську конференція з міжнародною участю «Молочний бізнес – 2014»

27 листопада 2014 року в готелі «Русь» (м. Київ) відбулася VII Всеукраїнська конференція з міжнародною участю «Молочний бізнес – 2014». Конференція проходила за ініціативою Спілки молочних підприємств України (голова ради директорів В. Чагаровський) та аналітичного агентства «Інфагро» (В. Винтоняк).

В роботі прийняли участь представники більш ніж 40 організацій. Серед них Міністерство аграрної політики і продовольства (директор Департаменту тваринництва А. Гетя), відділ досліджень харчових та сільськогосподарських ринків Rabobank Королівства Нідерланди (провідний аналітик К. Белламі), асоціація виробників молока України (президент асоціації Л. Дикун), спілка молокопереробних підприємств України (президент спілки Л. Карпенко) та багато інших установ. Від Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН в роботі конференції брав участь заступник директора з наукової роботи С. Рубан.

На конференції в рамках трьох секцій розглядались питання молочної індустрії України та світу, перспектив вступу України до ЄС, стратегії виробництва та переробки сировини. В більшості виступів розкрито особливості жорсткого ринку як виробництва так і переробки молока. Криза поточного року через торгову війну з Російською Федерацією змусила спрямовувати більше молока на виробництво масла, сухого молока, казеїну при скороченні виробництва сиру. Так за дев’ять місяців 2014 року виробництво сичужного сиру скоротилось на 27 %, порівняно з відповідним періодом минулого року. Більшістю фахівців прогнозується, що впродовж найближчих двох років закупівельні ціни на молоко в Україні не будуть вище світових, загострюються проблеми з наданням кредитів та зовнішніми ринками збуту. В країні запрацюють закордонні програми з інвестування молочного бізнесу і ті оператори, які не перестають активно працювати в кризових умовах, забезпечать собі шанс для подальшого розвитку.

Науково-методологічні семінари з основ розведення, генетики та біотехнології у тваринництві.

27 листопада 2014 року в Інституті розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН проведено цикл науково-методологічних семінарів для аспірантів, докторантів та молодих науковців. Першочергову увагу зосереджували на викладенні основ наукових і лабораторних досліджень, статистичного аналізу у тваринництві, узагальненні методик визначення економічної ефективності та інноваційності галузевих наукових досліджень і впровадження завершених наукових розробок. Молодих науковців ознайомлено з вимогами щодо оформлення дисертаційних робіт та статей, що входять до реферативних інформаційних науково-метричних баз.

Значний інтерес для аспірантів і докторантів Інституту представляв науково-методологічний семінар «Ефективна технологія підвищення рівня відтворення у свинарстві», проведений за участі представників фірми «Триплекс» (м. Київ), на якому були розглянуті питання зростання безпечності, ефективності та впровадження інноваційної техніки штучного осіменіння свиноматок; розкриті особливості внутрішньоматкового осіменіння, переваги і недоліки катетерів, що використовуються для даної процедури, різних виробників.

Центральне місце відводилося науково-методологічному семінару «Сучасні методи оцінки генетичної цінності бугаїв за якістю потомства та комплексом ознак», в якому брали участь провідні вчені Інституту. Обговорювались селекційні індекси, що використовуються для оцінки бугаїв-плідників молочних порід за комплексом ознак у США, Канаді та Україні.

Всього було проведено 11 науково-методологічних семінарів для молодих науковців.