Наукові школи

Наукові школи Інституту

Прогресивний розвиток науки не можливий без створення наукових шкіл, де на принципах творчої співдружності вчених та спадкоємництва поколінь знаходять ствердження кращі наукові традиції та підходи.
В Інституті організовані і отримали розвиток 4 наукові школи.

Селекції і біотехнології у тваринництві

Школа заснована у 1980 р. професором, доктором сільськогосподарських наук, академіком УААН - Валерієм Петровичем Буркатом.

Основні напрями діяльності школи

 •       обгрунтування сучасних аспектів теорії породоутворення в скотарстві;
 •       розробка та реалізація програм виведення української червоно-та чорно-рябої молочних, волинської та поліської м’ясних порід; північно-східного типу бурої молочної, голштинізованого і жирномолочного типів червоної молочної порід;
 •       удосконалення системи організації і планування племінної роботи;
 •       запровадження генетичних методів у селекційній практиці скотарства;
 •       розробка ефективних методів та форм збереження генофонду порід;
 •       методичні розробки комплексної системи інтенсивної селекції бугаїв-плідників, спрямованої на постійне підвищення рівня їх племінної цінності за селекційними ознаками продуктивності;
 •       фундація нової комплексної науки – біотехнологічної селекції;
 •       дослідження історичних аспектів розвитку скотарства;
 •       підготовка наукових кадрів. У межах школи підготовлено 7 докторів і 18 кандидатів наук, серед яких: М.І.Бащенко, професор, доктор с.-г. наук, академік УААН; В.І.Ладика, професор, доктор с.-г. наук, член-кореспондент УААН; О.Ф.Хаврук, доктор с.-г. наук; С.Ю.Рубан, доктор с.-г. наук; А.М.Дубін, професор, доктор с.-г. наук; В.І.Антоненко, доктор с.-г. наук; Л.В.Пешук, доктор с.-г. наук; Ю.Ф.Мельник, кандидат с.-г. наук, член-кореспондент УААН.
 •       публікація результатів досліджень. Серед наукового доробку представників школи 1450 наукових робіт, у т. ч. 60 монографій та підручників, 70 публікацій у зарубіжних виданнях; 46 авторських свідоцтв і патентів на винаходи.Селекція м’ясних порід

Школа заснована у 1989 р професором, доктором сільськогосподарських наук, академіком УААН - Михайлом Васильовичем Зубцем.

Основні наукові напрямки діяльності школи:

 •       обгрунтування теоретичних, методологічних та практичних аспектів процесу породоутворення в молочному та м’ясному скотарстві;
 •       розробка та реалізація методик виведення цілої низки новостворених порід, зокрема: української червоно- та чорно-рябої молочних; української, волинської м’ясної та поліської м’ясних;
 •       організація комплексу досліджень з проблем генетики, селекції і біотехнології у тваринництві;
 •       обґрунтування новітніх методів оцінки генотипу тварин;
 •       прогнозування продуктивності тварин;
 •       розробка ефективних методів та форм збереження генофонду порід;
 •       підготовка наукових кадрів. Серед представників школи: 5 докторів і 12 кандидатів наук, зокрема: І.П.Петренко, доктор с.-г. наук; В.О.Пабат, доктор с.-г. наук; В.П.Бородай, доктор с.-г. наук; С.С.Спека, доктор с.-г. наук; З.Є.Щербатий, доктор с.-г. наук; І.В.Гузєв, кандидат с.-г. наук; С.Б.Васильківський, кандидат с.-г. наук та інші.
 •       публікація результатів досліджень. Представниками школи опубліковано понад 500 наукових праць і монографій, отримано 28 авторських свідоцтв і патентів на винаходи.Селекція молочних порід

Школа заснована у 1991 році Михайлом Яковичем Єфіменком, професором, доктором сільськогосподарських наук, членом-кореспондентом УААН.

Основні напрями діяльності школи:

 •       обґрунтування та реалізація концепції удосконалення існуючих та виведення нових порід великої рогатої худоби;
 •       розробка  програм селекції молочної худоби на державному і регіональному рівнях;
 •       планування та організація племінної справи у скотарстві;
 •       розробка методів створення української чорно-рябої молочної породи та її внутрішньопородної структури за використання кращого світового генофонду;
 •       обгрунтування ефективних методів оцінки плідників;
 •       запровадження генетичних методів в селекції молочної худоби;
 •       підготовка наукових кадрів. Зокрема, школою підготовлено 1 доктора і 5 кандидатів наук: Б.Є.Подоба, доктор с.г. наук; Г.С.Коваленко, кандидат с.-г. наук; І.В.Вербич, кандидат с.г. наук; М.В.Ткаченко, кандидат с.-г. наук; М.В.Буштрук, кандидат с.-г. наук;
 •       публікація результатів досліджень. Серед наукового доробку школи: 18 свідоцтв і патентів на винаходи, понад 300 опублікованих наукових праць і монографій, серед яких 7 публікацій вміщено у зарубіжних виданнях.Селекція і відтворення сільськогосподарських тварин

Школу засновано у 1986 році Йосипом Зеноновичем Сірацьким, професором, доктором сільськогосподарських наук.

Основні напрямки діяльності школи:

 •       розробка фізіолого-генетичних методів формування відтворювальної функції худоби та способів прогнозування спермопродуктивності бугаїв;
 •       обґрунтування комплексної оцінки біологічного, генетичного та селекційного статусу плідників, іх раціонального використання;
 •       аналіз зв’язку між рівнем гомо- та гетерозиготності за поліморфними системами білків і ферментів та показниками спермопродукції і відтворювальної здатності;
 •       визначення впливу зовнішнього та внутрішнього опромінення на репродуктивну систему норок;
 •       аналіз закономірностей ембріонального розвитку та селекційно-генетичних і біологічних особливостей української чорно-рябої молочних порід;
 •       становлення новітніх підходів до теорії спадковості, конституції тварин;
 •       розробка нових методів оцінки інбридингу та адаптації тварин;
 •       запровадження автоматизованої системи використання племінних бугаїв;
 •       розробка еколого-генетичних методів в селекції;
 •       опрацювання методик виведення української чорно-рябої молочної породи, північно-східного молочного типу бурої та західного внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочних порід;
 •       вивчення онтогенезу формування м’ясної продуктивності;
 •       підготовка наукових кадрів. На сьогоднішній день у межах школи виросли 24 докторів і кандидатів наук, зокрема: Я.Н.Данилків, професор, доктор с-г. наук; О.І.Шемігон, доктор економічних наук; Є.І.Федорович, кандидат с-г наук, с.н.с., докторант; О.І.Любинський, кандидат с-г наук,  докторант, В.Д. Федак, кандидат с.-г. наук, докторант, В.М.Максимюк, кандидат біологічних наук, докторант.
 •       публікація результатів досліджень. Серед наукового доробку школи: 8 патентів на винаходи, 1358 наукових праць, 3 підручники для вузів, 55 монографій і брошур.