Відзнаки

Державні відзнаки співробітників Інституту

 •       1980 р. – Державною премiєю Ради Мiнiстрiв СРСР нагороджено В.А.Чиркова;
 •       1986 р. - В.С.Качура, А.О.Мелешко – лауреати Державної премiї Ради Мiнiстрiв СРСР;
 •       1993 р. - Державною премiєю України в галузі науки i техніки відзначено М.В.Зубця, В.П.Бурката, А.П.Кругляка, О.Ф.Хаврука;
 •       1995 р. - М.В.Зубець, В.П.Буркат - лауреати премiї УААН “За видатні досягнення в аграрній науці”;
 •       1996 р. - М.В.Зубця нагороджено Почесним званням “Заслужений діяч науки і техніки України”;
 •       1996 р. - М.Я.Єфіменка, О.Ф.Хаврука визнано “Заслуженими працівниками сільського господарства України”;
 •       1996 р. - Почесною відзнакою Президента України нагороджено В.П.Бурката;
 •       1997 р. - співробітники інституту М.В.Зубець, В.П.Буркат - лауреати премії ім. В.Я.Юр’єва Національної академії наук України;
 •       1997 р. - М.Я.Єфіменко, І.П.Петренко – лауреати премії УААН “За видатні досягнення в аграрній науці”;
 •       1999 р. - М.В.Зубця, В.П.Бурката, М.Я.Єфіменка, О.Ф.Хаврука нагороджено Державною премiєю України в галузі науки i техніки;
 •       2002 р. -  В.П.Бурката відзначено Почесним званням “Заслужений діяч науки і техніки України”;
 •       2003 р. - Г.С.Шарапа отримав відзнаку “Заслуженого працівника сільського господарства України”.
 •       2004 р. – С.І.Ковтун, Р.О.Стоянов – лауреати премії Президента України для молодих вчених;
 •       2005 р. – І.В.Гузєв – лауреат премії УААН “За видатні досягнення в аграрній науці”;
 •       2006 р. – Б.Є.Подоба, В.П.Буркат, М.Я.Єфіменко, Й.З.Сірацький – нагороджені Почесною відзнакою УААН;
 •       2006 р. – Й.З.Сірацький нагороджений трудовою відзнакою «Знак Пошани» Міністерства аграрної політики України;
 •       2006 р. – О.Д.Бірюкова – лауреат премії Президента України для молодих учених;
 •       2006 р. – Й.З.Сірацького відзначено Почесним званням “Заслужений діяч науки і техніки України”.
 •       2008 р. – Г.С.Шарапа – нагороджений Почесною відзнакою УААН;
 •       2008 р. – Й.З.Сірацький, Ю.Ф.Мельник, Ю.П.Полупан – лауреати премії УААН “За видатні досягнення в аграрній науці”.

За роки існування Інституту здійснено низку теоретичних та прикладних розробок, серед яких є пріоритетні у вітчизняній та світовій практиці тваринництва.

Зокрема, обґрунтована принципово нова теорія породотворного процесу, що базується на оригінальних, уперше запропонованих концепціях, які знайшли своє втілення в програмах створення нових високопродуктивних спеціалізованих порід та типів.  Затвердження у 1992 році першої української молочної породи, яка за своїм генетичним потенціалом продуктивності не поступається кращим світовим аналогам, стало значним кроком на шляху відбудови національного скотарства. Її авторам: М.В.Зубцю, В.П.Буркату, А.П.Кругляку, О.Ф.Хавруку у 1993 році присуджено Державну премію України в галузі науки i техніки, а за цикл наукових праць, що вміщує теоретичні розробки з даного напряму, академіки УААН М.В.Зубець i В.П.Буркат у 1995 році відзначені премією УААН “За видатні досягнення в аграрній науці”.

З 1980 року в Інституті започатковані новi напрями дослiджень у галузi генетики, бiотехнологiї та генної iнженерiї. Розроблена i впроваджена у виробництво нова технологiя крiоконсервування сперми, за яку спiвробiтника Інституту В.А.Чиркова відзначено Державною премiєю Ради Мiнiстрiв СРСР.

У 1986 році розроблено та впроваджено технологiю хромосомного контролю плiдникiв, які несуть прихованi генетичнi дефекти, що знижує вiдтворювальнi якостi худоби. Цього ж року її автори В.С.Качура та А.О.Мелешко стали лауреатами Державної премiї Ради Мiнiстрiв СРСР.
Науковці Інституту, здійснюючи на високому рівні фундаментальні та прикладні дослідження, вносять вагомий внесок у науково-технічний та духовний прогрес України. За період роботи закладу його співробітниками одержано 115 охоронних документів на винаходи і 32 на селекційні досягнення. Вагому частину винаходів складають сучасні інноваційні конкурентоздатні технологічні процеси, захищені 28 патентами і рекомендовані для комерційної реалізації.

Співробітники інституту є лауреатами премії ім. В.Я.Юр’єва Національної академії наук України (М.В.Зубець, В.П.Буркат, 1997), лауреатами премiї УААН “За видатні досягнення в аграрній науці”(М.В.Зубець, В.П.Буркат, 1995; М.Я.Єфіменко, І.П.Петренко, 1997), лауреатами Почесних звань “Заслужений діяч науки і техніки України” (М.В.Зубець, 1996, В.П.Буркат, 2002), “Заслужений працівник сільського господарства України” (М.Я.Єфіменко, О.Ф.Хаврук, 1996; Г.С.Шарапа, 2003).

За цикл наукових праць з теорії породоутворення у тваринництві М.В.Зубця, В.П.Бурката, М.Я.Єфіменка, О.Ф.Хаврука відзначено Державною премією України в галузі науки і техніки.