Послуги

Інформація щодо вартості надання послуг власникам тварин співробітниками інституту

 

Послуга, консультація, розробка, тощо

Очікувані результати від застосування

Орієнтовна вартість проведення робіт

Селекційні  послуги

Розробка плану племінної роботи зі стадом

 

Комплекс заходів щодо поліпшення селекційно-генетичної ситуації в стаді та впровадження наукових рекомендацій з питань селекції молочної худоби на сучасному рівні знань.

від 16000 грн. За поголів’я основного стада понад 200 корів, або атестованих стад двох і більше порід сума визначається за домовленістю.

 

Розробка плану індивідуального підбору бугаїв до корів і телиць стада

 

Генетичне удосконалення (покращення продуктивних та функціональних ознак тварин) стада

20грн/гол

 (10грн/гол – в електронній БД СУМС «Орсек»)

Експертна оцінка екстер’єру корів (первісток):

Селекція на конституційну міцність, здоров’я та пристосованість до технологічних умов виробництва за високої молочної продуктивності.

         Інструментальна – 30 грн/гол;

         Окомірна за чинною в Україні інструкцією з бонітування – 20 грн/гол;

         Окомірна за міжнародними рекомендаціями – 25 грн/гол.

 

Послуги з відтворення

Аналіз стану відтворення маточного поголів’я великої рогатої худоби  та надання консультацій щодо його поліпшення

 

Встановлення основних причин зниження репродуктивного потенціалу корів, пошук та надання рекомендацій з їх усунення

500-1500 грн.

(від кількості тварин)

Дослідження на тільність корів та телиць ректальним способом

Скорочення сервіс-періоду

20-25 грн/гол

Дослідження захворювань статевих органів корів ректальним способом з подальшим супровідом

Скорочення відновлювального та сервіс-періодів,

підвищення заплідненості, зниження затрат на придбання сперми

30-35грн/гол

Тиражування селекційного (генетичного) матеріалу від корів–рекордисток

Одержання сексованих ембріонів за використання сексованої сперми бугаїв

1100 грн. за ембріон

Трансплантація ембріонів

 

1.      Свіжоотримані

 

2.      Кріоконсервовані

 

 

Рівень приживлення  (60 %)

 

Рівень приживлення  (40 %)

 

 

800 грн.

 

450 грн.

(без урахування вартості ембріона)

Генетичні дослідження

Тестування генів

кількісних та якісних ознак   

 великої рогатої худоби

Отримання цільової продукції

 

Підбір бугаїв до корів і телиць стада для підвищення  показників відтворення та продуктивності

 

вартість тестування договірна

Визначення спадкових аномалії ВРХ

Тестування бугаїв для допущення до відтворення

Попередження накопичення генетичного вантажу

 

1000 грн.

Цитогенетичного тестування

ВРХ

Оцінка тварин за відтворними якостями

250,00

Послуги з наукового забезпечення технологічних процесів у тваринництві

Впровадження у виробництво комп’ютерних

програм з оптимізації раціонів за деталізованими нормами для молочної і

м’ясної худоби

Зниження в 5-7 разів затрат часу на розроблення раціонів. Підвищення молочної і м’ясної продуктивності тварин і рентабельності виробництва на 20–25%

від 10000 грн. за поголів’я основного стада понад 400 корів

Технологія ведення м’ясного скотарства, в тому числі в регіонах забруднених радіонуклідами (комп’ютерні програми

розроблення раціонів за деталізованими нормами, створення і ефективне використання культурних пасовищ, розроблення мінерально-вітамінних префіксів)

Підвищення середньодобових проростів живої маси на 15-20%. Підвищення урожайності пасовищ в 1,5-2 рази.

від 5000 грн. за поголів’я основного стада понад 200 корів

Розроблення і впровадження енергоресурсозберігаючої технології виробництва високопротеїнових кормових добавок з нехарчових відходів переробки продуктів рибництва і птахівництва

Забезпечення обладнанням, монтаж технологічної лінії, науковий супровід. Рентабельність виробництва 40–50 %, окупність технологічної лінії – 1 рік.

150 000 грн.

Інформаційні послуги

Надання інформаційних послуг щодо стану ринку племінних генетичних ресурсів сільськогосподарських тварин

Заощадження витрат на утримання однієї голови племінної тварини класу еліта-рекорд та еліта 0,03 тис. грн. з розрахунку на один кормодень

25  грн. за одне інформаційне повідомлення про продавця чи покупця племінних генетичних ресурсів сільськогосподарських тварин

Розрахунок ціни на спермо- продукцію бугаїв-плідників

Економія коштів з розрахунку на одного бугая 0,2 тис. грн.

 

0,1 тис. грн. за розмір рекомендованої ціни на сперму одного бугая