Офіційні матеріали

Офіційні матеріали

З 1996 року інститут є головною установою науково-методичного центру з виконання науково-технічної програми УААН “Розведення і генетика тварин”.
   Постановою Бюро Президії УААН від 11 березня 2004 р. (протокол №3) на інститут покладені обов’язки головної установи з організації та виконання нової науково-технічної програми “Збереження генофонду сільськогосподарських тварин”. З цією метою визначені об’єми робіт для кожної наукової установи, розпочато створення національного банку генофонду порід великої рогатої худоби, коней, свиней, овець, кіз, птиці, звірів, риби, бджіл, шовкопряду з філіями по регіонах України.
   Наказом Міністерства аграрної політики України від 9 червня 2003 року №165/54 Інституту розведення і генетики тварин УААН присвоєно статуси селекційного центру з проблем скотарства, лабораторії генетичного контролю та лабораторії з оцінки якості молока.
  У 2004 році Інститут отримав ліцензію на проведення генетичної експертизи походження та аномалій великої рогатої худоби, коней, свиней, овець та зі зберігання і реалізації племінних (генетичних) ресурсів – сперми, ембріонів та яйцеклітин великої рогатої худоби, свиней, коней, овець, кіз, птиці, звірів, риби, бджіл, шовкопряду.

Породи

В Інституті розведення і генетики тварин сформульовано сучасне бачення терміну “порода”:

   Порода є продуктом людської праці з певним масивом тварин. Вона виникає і прогресує під впливом конкретних соціально-економічних факторів у певних грунтово-кліматичних та господарських умовах у результаті тривалої, систематичної і цілеспрямованої роботи. Тварини, що входять до складу породи, повинні становити достатньо велику чисельність, мати спільність походження, консолідовані породні ознаки (тип, екстер’єр, продуктивність). Порода має заводську структуру (внутріпородні типи, заводські лінії і родини), консолідованість і водночас варіабельність за господарськи корисними ознаками, придатність до певної технології утримання. Для прогресивного розвитку породи слід застосовувати цілеспрямовані добір і підбір, забезпечити оптимальні умови годівлі і утримання, проводити єдину державну ідентифікацію, оцінку племінної цінності тварин та визначення рівня їхньої продуктивності і якості продукції через незалежну експертизу, управляти породою за допомогою комп’ютерної інформаційної бази даних, племінних книг, публічних виставок, виводок і аукціонів, систематичного зіставлення висновків щодо status quo породи і методів подальшої роботи.

Детальніше...

Генофонд

Банк генетичних ресурсів тварин Інституту розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця НААН 

 

alt

Постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. № 472-р Банк генетичних ресурсів тварин ІРГТ внесено до Державного реєстру наукових об’єктів, що становлять національне надбання.

 

Основним завданням фунціонування банку генетичних ресурсів тварин ІРГТ ім. М.В.Зубця НААН є цілеспрямоване комплектування необхідним обсягом генетичного матеріалу (сперми, ооцитів, ембріонів, соматичних клітин тощо) визначених генофондових об’єктів та забезпечення його надійного довгострокового збереження.

 

 Принципи функціонування Банку генетичних ресурсів тварин

 Закладання генетичного матеріалу усіх видів сільськогосподарських тварин у вигляді статевих та соматичних клітин, ембріонів;

 комплектування і використання генетичного матеріалу здійснюється за селекційно-генетичними програмами по видах і породах тварин;

   генетичний матеріал Банку використовується безкоштовно відповідно до програм за рішенням вченої ради ІРГТ ім. М.В.Зубця НААН, в якому зазначаються підстави для виділення необхідної кількості генетичного матеріалу.

 

Генетичний матеріал, що зберігається в Банку генетичних ресурсів тварин ІРГТ ім. М.В.Зубця НААН 

Генетичний матеріал

Вид

тварин та птиці

Кількість порід

Кількість

зразків, шт.

Сперма

Велика

рогата худоба

30

145365

Свині

3

2250

Вівці

8

10564

Кури

5

2408

Ембріони

Велика

рогата худоба

2

60

Ооцити

Свині

1

35

Яйцеклітини

Свині

1

44

 

 


 

 

Координаційна рада

 ІРГТ ім. М.В.Зубця НААН є головною установою з виконання

ПРОГРАМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НААН НА 2021‑2025 РОКИ

№ 31 «Генетичне поліпшення сільськогосподарських тварин, їх відтворення та збереження біорозмаїття»

 Генетика, збереження та відтворення біоресурсів у тваринництві»)

Керівник програми – М. В. Гладій, доктор економічних наук,

 професор, академік НААН

 Перелік наукових установ-виконавців програми 

1.

Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН

2.

Інститут тваринництва НААН

3.

Інститут тваринництва степових районів ім. М.Ф. Іванова „Асканія-Нова” – ННСГЦВ

4.

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН

5.

Інститут рибного господарства НААН

6.

Інститут біології тварин  НААН

7.

Державна установа «Інститут зернових культур НААН»

8.

Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН

9.

Інститут сільського господарства Полісся  НААН

10.

Інститут сільського господарства Степу НААН

11.

Інститут сільського господарства Північного Сходу НААН

12.

Державна дослідна станція птахівництва НААН

13.

Асканійська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту зрошуваного землеробства НААН

14.

Буковинська дослідна станція Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН

15.

Закарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН

16.

Хмельницька державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН

17.

Черкаська дослідна станція біоресурсів НААН

Персональний склад 

координаційно-методичної ради з виконання ПНД № 31

«Генетика, збереження та відтворення біоресурсів у тваринництві»  

з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Назва наукової установи

Посада,

науковий ступінь,

вчене звання

 

1.

Полупан

Юрій Павлович

 (голова ради)

Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН

Директор, доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент  НААН 

 

2.

Ковтун

Світлана Іванівна,

(заступник голови ради)

Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН

Перший заступник директора з наукової роботи, доктор с.-г. наук, професор, академік  НААН

 

3.

Мільченко

Юрій Васильович

 (секретар ради)

Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН

Вчений секретар, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник

 

4.

Басовський

Дмитро Миколайович

член ради

Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН

Завідувач лабораторії інформаційних систем, кандидат біол. наук, старший науковий співробітник

 

5.

Бірюкова

Ольга Дмитрівна,

 член ради

Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН

Завідувач відділу селекції великої рогатої худоби, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник

6.

Вдовиченко

Юрій Васильович,

член ради

Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН

Головний науковий співробітник лабораторії розведення м'ясної худоби, доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент  НААН 

7.

Вороненко

Володимир Іванович,

член ради

Інститут тваринництва степових районів імені М.Ф.Іванова «Асканія-Нова» - ННСГЦ з вівчарства

Директор, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник 

8.

Гладій

Михайло Васильович, 

керівник програми,

член ради

Національна академія

аграрних наук України

Перший віце-президент НААН, доктор екон. наук, професор, академік НААН

9.

Гузєватий

Олег Євгенович,

член ради

Національна академія

аграрних наук України

Начальник науково-організаційного управління апарату Президії НААН,   кандидат біол. наук, старший науковий співробітник

10.

Джус

Павлина Петрівна,

 член ради

Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН

Завідувач лабораторії розведення м’ясної худоби, кандидат біол. наук

11.

Дзіцюк

Валентина Валентинівна,

член ради

Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН

Завідувач відділу генетики та біотехнології тварин, доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник

12.

Жукорський

Остап Мирославович,

член ради

Національна академія

аграрних наук України

Академік-секретар Відділення зоотехнії апарату Президії НААН, доктор с.-г. наук, професор, академік НААН

13.

 

Копилов

Кирило Вячеславович,

член ради

Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН

Головний науковий співробітник лабораторії генетики, доктор с.-г. наук, професор

14.

 

Костенко

Олександр Іванович,

член ради

Національна академія

аграрних наук України

Начальник відділу ветеринарної медицини та зоотехнії апарату Президії НААН, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник, куратор

15.

Порхун

Микола Григорович,

член ради

Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН

Заступник директора із впровадження інновацій, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник

16.

Почерняєв

Костянтин

Федорович

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН

Завідувач відділу фізіології та здоров’я тварин, доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник

17.

Рєзникова

Наталія Леонтіївна,

член ради

 

Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН

Провідний науковий співробітник лабораторії селекції червоних порід, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник

18.

Романова

Ольга Володимирівна (за згодою),

член ради

Міністерство розвитку

економіки, торгівлі та сільського

господарства України

Начальник відділу селекційно-племінної роботи Управління тваринництва

19.

Сидоренко

Олена Василівна,

член ради

Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН

Завідувач відділу генетичних ресурсів тварин, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник

20.

Ткачова

Ірина Володимирівна,

член ради

Інститут тваринництва НААН

Заступник директора з наукової роботи, доктор

с.-г. наук, старший науковий співробітник

21.

Федорович

Єлизавета Іллівна,

член ради

Інститут біології тварин НААН

Завідувач лабораторії розведення та селекції тварин, доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН

22.

Черняк

Наталія Григорівна

член ради

Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН

Завідувач лабораторії селекції чорно-рябих порід, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник

23.

Щербак

Оксана Василівна,

член ради

Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН

Завідувач лабораторії біотехнології відтворення, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник