В Інституті розведення і  генетики тварин імені М.В.Зубця НААН відкрито аспірантуру з 1988 року, в якій проводиться підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації, а з 1997 року діє докторантура. В 2021 році отримано ліцензію в галузі знань 09 «Біологія» за спеціальністю 091 «Біологія» з ліцензованим обсягом 4 особи, в галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» зі спеціальності 204 «Технології виробництва та продовольства продукції тваринництва»    з ліцензованим обсягом 6 осіб.

Достатній науковий потенціал нашої установи, а це 3 академіки НААН, 2 член-кореспондент НААН, 6 професорів, 12 докторів наук, 30 кандидатів сільськогосподарських та біологічних наук дає змогу готувати науковців високого рівня. Наразі в аспірантурі навчається 20 аспіранти.

 ОСВІТНЬО-НАУКОВІ ПРОГРАМИ "ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА І ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА"  ТА "БІОЛОГІЯ"

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 204 Технологія виробництва і переробки продукції тварин

Наказ МОН про ліцензування освітньої діяльності

ЄДЕБО наказ МОН про ліцензування освітньої діяльності

Наказ про зарахування до аспірантури 2021 р.

           Розклад проведення занять здобувачам вищої освіти наукового ступеня доктора філософії зі спеціальностей 204 ТВППТ і 091 Біологія

 ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАБІР ДО АСПІРАНТУРИ/ДОКТОРАНТУРИ НА 2021 РІК

Повідомлення про набір до аспірантури/докторантури на 2021 рік

Обсяги прийому до аспірантури і докторантури 

Положення про приймальну комісію

Склад приймальної комісії

Наукові керівники за спеціальністю 204 ТВППТ і 091 Біологія

Правила прийому на навчання до аспірантури та докторантури для здобуття ступеня доктора філософії та доктора наук 

Програма вступного іспиту до аспірантури за спеціальністю 204 

Програма додаткових вступних випробувань за спеціальністю 204

Програма вступного іспиту до аспірантури за спеціальністю 091 

Програма  додаткових вступних випробувань за спеціальністю 091

Програма вступного іспиту з іноземної мови

Вимоги до дослідницької пропозиції

Протокол співбесіди та перевірки реферату за профілем

Експериментальна база дослідних господарств ДП "ДГ Нива" та ДП "ДГ Христинівське" ІРГТ імені М.В.Зубця - об′єкт досліджень аспірантів