Робочі програми  та анотації навчальних дисциплін здобувачів 2022 року набору
Компонента Назва навчальної дисципліни Установа/ ЗВО, викладач Робоча програма/ анотація
Загальнообов’язкові дисципліни
ОК1 Філософія науки Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Робоча програма

Анотація

ОК2 Англійська мова за професійним спрямуванням Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Робоча програма

Анотація

ОК3  Педагогіка вищої школи НУБіП

Робоча програма

ОК7 Педагогічна (асистентська) практика НУБіП

Робоча програма

 Дисципліни професійного спрямування
ОК4

Методика досліджень та організація підготовки дисертаційної роботи

ІРГТ імені М.В.Зубця

С. Л. Войтенко

Робоча програма

Анотація

ОК5 Біологія тварин

ІРГТ імені М.В.Зубця

С. І. Ковтун

Робоча програма

Анотація

ОК6

Молекулярно-генетичні технології у тваринництві

ІРГТ імені М.В.Зубця

К. В. Копилов

Робоча програма

Анотація

Вибіркові компоненти
 ВК1

Одна з нижчеподаних дисциплін

ВК 1.1. Методологічні основи клітинної та генної інженерії

ВК 1.2. Генна інженерія

ВК 1.3. Клітинна інженерія

ВК 1.4.Сучасні методи репродуктивної інженерії

ІРГТ імені М.В.Зубця

О. В. Щербак

Анотація

Анотація

Анотація

Анотація 

ВК2

Одна з нижчеподаних дисциплін

ВК 2.1. Новітні тренди в сучасній біології

ВК 2.2. Мікробіологія та імунологія 

ВК 2.3.  Цитологія, гістологія, біохімія

ВК 2.4. Біологія в практиці тваринництва

ІРГТ імені М.В.Зубця

О. Д. Бірюкова 

Анотація

Робоча програма

Анотація

Анотація

Анотація 

ВК3

Одна з нижчеподаних дисциплін

ВК 3.1.  Біотехнологія у тваринництві

ВК 3.2.  Промислова біотехнологія

ВК 3.3.  Інженерна ензимологія

ВК 3.4. Біотехнологія у харчовій промисловості 

ІРГТ імені М.В.Зубця

В. В. Дзіцюк 

 

Анотація 

Робоча програма

Анотація

Анотація

Анотація

 

ВК4

Одна з нижчеподаних  дисциплін 

ВК 4.1. Сучасні інформаційні технології

ВК 4.2. Інформаційні технології  галузі біології

ВК 4.3. Інформаційні технології при створенні біологічних об’єктів

ВК 4.4. Інформаційні та інноваційні технології в галузі

ІРГТ імені М.В.Зубця

Ю. П. Полупан 

 

 

Анотація

Анотація 

 

Анотація

Робоча програма