НОРМАТИВНО-ПРАВОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ 

 

ПАТЕНТИ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ 

 

СВІДОЦТВА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ АВТОРСЬКОГО ПРАВА НА НАУКОВИЙ ТВІР