Порядок присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук

 

    

 Кроки захисту дисертації  доктора філософії

 

Порядок  присудження ступеня доктора філософії та скасування  рішення разової спеціалізованої вченої ради  закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії

 

 Інформація про опублікування результатів дисертацій у періодичних виданнях 

 

 

Персональний склад спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук Д 27.355.01