20.12.2021.1

Завідувач відділу:

 

       Бірюкова Ольга Дмитрівна, доктор с.-г. наук, ст. н. с.

         

 

         google academy

 

           

 

            Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.          

 

 

 

Колектив відділу:

 

Мельник Юрій Федорович - головний наук. спів., доктор с.-г. наук, академік НААН;

google academy

 

  Полупан Юрій Павлович - головний наук. спів.,   доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН        

                               

                google academy

                Коваленко Григорій Самійлович – провідний наук. спів., кандидат с.-г. наук, ст. н. сп.;

google academy

 

Кругляк Андрій Петрович – провідний наук. спів., кандидат біолг. наук. ст. н. сп.;

google academy

 

Кругляк Тетяна  Олексіївна  – старший  наук. спів., кандидат с.-г. наук;

google academy

Маковська Наталія Миколаївна – наук. спів.,  кандидат с.-г. наук;

google academy

Гольоса Галина Олексіївна, Гаврилова Альона  Вікторівна – провідні зоотехніки;

 

Мироненко Людмила Вікторівна  – технік.

 

Напрями наукових досліджень

ПНД 31. Генетичне поліпшення сільськогосподарських тварин, їх відтворення та збереження біорозмаїття (Генетика, збереження та відтворення біоресурсів у тваринництві)

Підпрограма 2. Селекція, оцінка племінної цінності та стан біорозмаїття у тваринництві

29.01.01.01.Ф «Дослідити генетичні закономірності успадкування та формування фено- і генотипових селекційних ознак тварин молочних та молочно-м’ясних порід за різних методів селекції» (2021–2025 рр). 

 

Напрями досліджень

•Вивчення шляхів розширення племінної бази, удосконалення генеалогічної структури та підвищення генетичного потенціалу продуктивності тварин молочних порід з урахуванням популяційно-генетичних параметрів.

•Розробка методології оцінювання адаптаційної здатності тварин на різних рівнях організації біологічних систем

•Вивчення закономірностей формування неспецифічної резистентності, співвідносної мінливості з господарськи корисними ознаками сільськогосподарських тварин

•Селекційно-генетична оцінка племінних ресурсів за адаптаційною здатністю,  стресостійкістю, резистентністю в молочному скотарстві.

•Розроблення методологічних підходів щодо оцінювання специфіки генофонду тварин в контексті збереження біорізноманіття у скотарстві

•Розробка теорії успадкування племінної цінності бугаїв на індивідуальному та популяційному рівнях, оптимальної селекційної моделі підвищення генетичного прогресу в породі.

•Оцінювання популяційно-генетичних параметрів і моделювання селекційної ситуації у популяціях молочних і молочно-м’ясних порід великої рогатої худоби. Аналіз динаміки генеалогічної структури і племінного складу групи червоно-рябих порід

•Вивчення впливу генотипових і паратипових чинників на господарськи корисні ознаки тварин молочних порід

•Розробка і науковий супровід планів селекційної роботи у стадах з розведення молочної худоби, регіональних програм перспективного розвитку скотарства

 

Основні здобутки

• Обгрунтовано концепцію і розроблено методологію, відповідно до якої бажаний тип інтерпретується не лише за селекційними ознаками, а й за адаптаційними процесами.

•  Запропоновано формулу прогнозування зниження племінної цінності плідників за роками використання.

 Розроблено концепцію, методику добору порід, визначення типів та схем застосування кросбридингу в молочному скотарстві задля удосконалення функціональних ознак тварин молочних порід

 Створено і затверджено за результатами Державної апробації (наказ №21 від 06.01.2021) нове селекційне досягнення - заводська жирно-білковомолочна лінія Лідера 1926780 в українській червоно-рябій молочній породі.

• Запропоновано параметри добору тварин тварин бажаного типу для формування групи бугайвідтворних корів.

• Розроблено рекомендації з підбору бугаїв до маточного поголів’я у молочному скотарстві з метою поліпшення господарськи корисних, біологічних ознак та недопущення поширення генетичних дефектів в молочних породах.

• Участь в розробці та акредитації освітньо-наукових програм Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва і Біологія.

•  Ведення освітньо-наукового процесу підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії.

 За період 2017-2021рр. захищено 5 дисертацій. З них здобувачами, що закріплені за відділом – 3 дисертації (2 кандидастькі, 1 докторська); співробітниками відділу – 1 докторська, 1 кандидатська дисертації.

 

Основні публікації

1.  Suprovych T. M., Suprovych M. P., Mokhnachova N. B., Biriukova O. D. Genetic variability and biodiversity of Ukrainian Gray cattle by the BoLA-DRB3 gene. Regulatory Mechanisms in Biosystems. 2021. Vol. 12 (1). P. 33–41. DOIhttps://doi.org/10.15421/022106

2. Polupan Y., Kucher D., Kochuk-Yashchenko O., Biriukova O. Evaluation of Bulls and Related Groups of the Jersey Breed on Dairy Productivity and Reproductive Capacity of Offspring. Scientific Horizons. Vol. 24 (5). P. 5468. https://doi.org/10.48077/scihor.24(5).2021.54-68.

3. Polupan Yu. P., Melnik Yu. F., Biriukova О. D., Peredriy M. M. Durability and efficiency of lifetime use of red-and-white dairy cattle. Розведення і генетика тварин. Київ, 2020. Вип. 59. С. 78–91. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.59.14

4. Polupan Yu. Р., Melnik YuF., Biriukovа OD. Influenceofgeneticfactorsontheproductivityofcows. Розведення і генетика тварин. Київ, 2019. Вип. 58. С. 41–52.

5. KrugliakAP., BirukovaOD., Krugliak Т. О., Krugliak O. V., Cherniak NH., Stoliar YaV., Polishchuk DV. ThebreedingandeconomicvaluesofrelatedLEADER 1926780 groupbullsinUkrainianredandwhitedairybreed. Розведення і генетики тварин. Київ, 2019. Вип. 57. С. 68–79.

6. Krugliak A. P., Krugliak TO., Kirii AA. MethodicalaspectsofthemontbeliardebreedgenepoolcreationinUkraine. Розведення і генетика тварин. Київ, 2018. Вип. 55. С. 83–90.

7. Krugliak A. P. Prediction of pedigree value of proven bulls during the use of their semenin selection.Розведення і генетика тварин. Київ, 2018. Вип. 56. С. 41–49.

8. Селекційні, генетичні та біотехнологічні методи удосконалення і збереження генофонду порід сільськогосподарських тварин / М. В. Гладій, М. І. Бащенко, Ю. П. Полупан та ін. ; за ред. М. В. Гладія і Ю. П. Полупана ; ІРГТ ім. М.В.Зубця НААН. Полтава : Техсервіс, 2018. 791 с.

9. Бащенко М. І., Гладій М. І., Мельник Ю. Ф., Єфіменко М. Я., Кругляк А. П., Полупан Ю. П., Вишневський Л. В., Бірюкова О. Д., Кругляк О. В., Кузебний С. В., Прийма С. В. Стан та перспективи розвитку молочного скотарства України. Розведення і генетика тварин. Київ, 2017. Вип. 54. С. 6–14.

10. Бірюкова О. Д., Супрович Т. М., Маковська Н. М., Мохначова Н. Б. Вплив генотипових та паратипових чинників на прояв захворювань молочної залози у корів. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія : Тваринництво. 2017. Вип. 5/1 (31). С. 22–26.

 

Науково-практичні видання

1. Сучаснийсвітовий досвід міжпородного схрещування у молочному скотарстві та його використання в Україні / авт. кол. : М. І. Бащенко, М. М. Кваша, О. М. Жукорський та ін. ; за ред. М. І. Бащенка / М-во аграр. політики і прод-ва України, НААН. Київ : Аграр. наука, 2017. 48 с.

2. Полупан Ю. П., Рубан С. Ю., Єфіменко М. Я., Коваленко Г. С., Бірюкова О. Д., Басовський Д. М., Прийма С. В., Подоба Ю. В. Рекомендації з підбору бугаїв до маточного поголів’я у молочному скотарстві / заг. ред. Ю. П. Полупана. 2-е вид., перероб. і допов. Чубинське, 2019. 31 с.

3. Полупан Ю. П., Костенко О. І., Рубан С. Ю., Єфіменко М. Я., Коваленко Г. С., Бірюкова О. Д., Басовський Д. М., Прийма С. В., Подоба Ю. В. Вітчизняний досвід з підбору бугаїв до маточного поголів’я у молочному скотарстві / за ред. Ю. П. Полупана. 2-е вид., перероб. і допов. Київ : Аграр. наука, 2020. 32 с.

4. Копилов К. В., Бірюкова О. Д., Шельов А. В., Добрянська М. Л., Мохначова Н. Б., Маковська Н. М., Стародуб Л. Ф. Визначення адаптаційної здатності племінних ресурсів молочної худоби та молекулярно-генетичні методи у системі збереження біологічного різноманіття : метод. рек. / за ред. Б. Є. Подоби. Чубинське, 2020. 36 с.

   5. Полупан Ю. П., Коваленко Г. С., Бірюкова О. Д., Костенко О. І., Прийма С. В., Гольоса Г. О., Швець Н. В. Рекомендації з добору тварин бажаного типу для формування групи бугайвідтворних корів / за ред. Ю. П. Полупана. Чубинське, 2020. 50 с. 

  Основні розробки

20.12.2021.17  20.12.2021.1420.12.2021.1620.12.2021.2020.12.2021.820.12.2021.15 20.12.2021.12 20.12.2021.21

 

Обєкт досліджень і впроваджені  розробки

20.12.2021.220.12.2021.320.12.2021.2220.12.2021.5