Інститут розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН здійснює набір до аспірантури за спеціальностями

204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» 

та 091 «Біологія і біохімія»

   В поточному році абітурієнтам для вступу потрібно буде надати результати ЄВІ за 2023 або 2024 рік. Оцінка за іноземну мову має бути не менше 130 балів, а за тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) – не менше 100 балів. Ці результати будуть автоматично внесені до ЄДЕБО.

   Календарний план, програми ЄВІ з єдиними вступними формами як для вступників магістратури, так і аспірантури доступні на сайті УЦОЯО.

   Вступники, які вже мають міжнародні сертифікати з іноземної мови (TOEFL, IELTS, Cambridge English, TestDaF, DELF, DALF) на рівні B2, звільняються від іспиту з іноземної мови. Такі сертифікати розглядаються як еквівалент вступного іспиту з іноземної мови на найвищий бал і інформація про них буде внесена до ЄДЕБО. Вступники з міжнародним сертифікатом з іноземної мови не складають ЄВІ і можуть проходити інші вступні випробування до аспірантури.

Вступ до аспірантури
Правила прийому  до аспірантури
Етапи вступної компанії   Обов’язкові вимоги до  вступу
 • Початок прийому документів до аспірантури 22 липня 2024 року
 
 • Сертифікат про успішне складання ЄВІ в 2023 або 2024 році (з результатом за тест з іноземної мови не нижче 130 балів, ТЗНК не нижче 100 балів) або дійсний сертифікат складених тестів іноземної (англійської, німецької чи французької) мови не нижче рівня В2.
  Правила прийому за посиланням https://iabg.org.ua/images/aspirantura/vstup2024/pr.pryi.aspirantury%202024.pdf

 

 • Копія військово-облікового документу  для військовозобов’язаних
 • Завершення прийому документів до аспірантури 23 серпня 2024 року
 • Строки проведення вступних випробувань 2–6 вересня 2024 року
 • Подача оригіналу диплома про раніше здобутий ОС «Магістр» (ОКР «Спеціаліст») і додатка до нього не пізніше 13 вересня 2024 року
 • Термін зарахування вступників 13 вересня 2024 року

 

Вступ до докторантури
Правила прийому до докторантури
Етапи вступної компанії   Обов’язкові вимоги до  вступу
 • Початок прийому документів до докторантури 3 червня 2024 року
 
 • Наявність розгорнутої пропозиції, в якій міститься план дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки наукових досягнень до захисту, не менше половини наукових публікацій за темою дисертації (наукової доповіді) від кількості, визначеної МОН, що відповідають вимогам, встановленим МОН, у наукових періодичних виданнях за відповідним напрямом досліджень.
  Правила прийому за посиланням https://iabg.org.ua/images/aspirantura/vstup2024/prav.pryio.doctor%202024.pdf

 

 • копія військово-облікового документу    для військовозобов’язаних  
 • Завершення прийому документів до докторантури 26 липня 2024 року
 
 • Засідання вченої ради Інституту, розгляд висновків відділів/ лабораторій щодо рекомендацій для вступу до докторантури 30 серпня 2024 року
 
 • Термін зарахування вступників за державним замовленням 13 вересня 2024 року
 
 • Термін зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб до 18 жовтня 2024 року