Відповідно до Закону «Про вищу освіту», Постанови КМУ № 261 «Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)» та положень щодо освітнього процесу в Інституті розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН, здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії першого року навчання повинні розробити та презентувати на засіданні методичної комісії Інституту робочу програму та методику власних наукових досліджень за темою дисертаційної роботи. Розгляду робочих програм на методичній комісії передує їх заслуховування на засіданні відділу, до завдань ПНД яких прикріплені аспіранти.

    13 грудня 2023 року під головуванням першого заступника директора з наукової роботи Інституту, академіка НААН Світлани КОВТУН відбулося чергове засідання  методичної комісії, на якому були заслухані методики та робочі програми  наукових досліджень здобувачів поточного року вступу на навчання за спеціальностями 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» і 091 «Біологія та біохімія».

    Майбутні науковці планують проводити дослідження з різними видами тварин, розробити нові чи вдосконалити існуючі методи або способи поліпшення продуктивності сільськогосподарських тварин. Члени методичної комісії запропонували своє бачення окремих питань, запропонували зміни до методики досліджень та очікуваних результатів.

    Засідання відбулося в конструктивній, позитивній обстановці. Аспіранти залишилися задоволеними побажаннями аксакалів науки щодо їх наукових напрацювань.

    Бажаємо здобувачам  третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти першого року  навчання в аспірантурі ІРГТ імені М.В. Зубця НААН втілити задумане та своїми дослідженнями  покращити вітчизняну науку.