Підготовка висококваліфікованих науковців і науково-педагогічних кадрів різних галузей та спеціальностей неможлива без освітньої складової і, особливо, навчальних дисциплін, які пов’язані з науково-педагогічною діяльністю. Із метою оволодіння окремими освітніми складовими, передбаченими ОНП, наукові установи залучаються підтримкою закладів вищої освіти.

   Інститут розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН має тісну співпрацю із Університетом Григорія Сковороди в Переяславі щодо науково-дослідницького та професійного співробітництва в освітньо-науковій сфері, яка дотична до ефективного використання творчого й інтелектуального потенціалу здобувачів у системі вищої освіти, організації і проведенні спільної науково-дослідницької діяльності здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників, апробації результатів наукових досліджень, проведенні спільних конференцій, круглих столів, семінарів тощо. 

   У контексті здійснення співпраці між науковою установою та закладом вищої освіти 13 грудня 2023 року на базі Університету Григорія Сковороди в Переяславі було проведено круглий стіл на тему «Методичні підходи до педагогічної складової підготовки здобувачів ступеня доктора філософії у закладах вищої освіти та наукових установах» (модератори: Юрій ШАПРАН, завідувач кафедри природничих дисциплін і методики навчання Університету Григорія Сковороди в Переяславі та Світлана ВОЙТЕНКО, завідувачка відділу інтелектуальної власності, маркетингу інновацій та аспірантури Інституту розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН).

   В роботі круглого столу брали участь Віталій КОЦУР, Юрій ШАПРАН, Ольга ШАПРАН, Світлана КОВТУН, Світлана ВОЙТЕНКО, Валентина ДЗІЦЮК, Антоніна РОЗСОХА, Наталія ОНИЩЕНКО, Олена ХМЕЛЬНИЦЬКА, Лариса ТКАЧЕНКО та здобувачі вищої освіти Ольга ВІНТОНІВ, Ангеліна НЕСЕН, Дмитро СОЛОДОВНИК, Микола ВІНТОНІВ, Анна СОЛОДОВНИК, Ілля КОВАЛЬ, Дмитро СІДІРОПУЛО, Петро КОРОЛЬ, Євгеній ОМЕЛЬЧЕНКО, Василь СВІТАК, Едуард СТУПОРЕНКО.

   Виступаючі розглянули ряд питань, котрі стосуються методології викладання навчальних дисциплін, особливо педагогічної практики, академічної доброчесності,  підготовки та захисту дисертаційних робіт у разовій раді, реєстрації дисертації в УкрІНТЕІ. Аспіранти мали нагоду поділитися досвідом проведення наукових досліджень за різними галузями, соціально-правовими аспектами підготовки майбутніх докторів філософії, діяльності аспірантури в умовах військового стану, у вищій військовій школі тощо. Учасники круглого столу залишилися задоволені отриманою інформацією, спілкуванням, планами на майбутнє.

   Прийнято рішення про продовження співпраці в освітньому та науковому середовищі, проведенні спільних заходів щодо вдосконалення освітньої та наукової підготовки здобувачів вищої освіти, особливо ступеня доктора філософії, викладачів і співробітників шляхом проведення спільних наукових досліджень, поглиблення і розширення професійних знань, обміну досвідом, наукового консультування, участі у спільних конференціях, круглих столах, проведенні педагогічної, виробничої чи наукової практики здобувачів вищої освіти на базі Університету та Інституту, інших видів діяльності, які сприяють зміцненню партнерських відносин і розширення сфер і напрямів співпраці.