Дайджест «Актуальні проблеми інтелектуальної власності в інформаційній сфері»

   Актуальні проблеми:  Глибокі та інформативні матеріали щодо інтелектуальної власності в контексті європейської інтеграції України.

   Нові надходження: Інформація про найсвіжіші матеріали з мережі Інтернет та фондів НБУВ, включаючи монографії, автореферати дисертацій, підручники та інші цінні джерела.

   Світовий вимір: Огляд проблем інтелектуальної власності в Україні та за кордоном.

   Дайджест доступний для завантаження зі сайту Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_siaz/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IAM&P21DBN=IAM&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=-423410

https://nbuviap.gov.ua/proekty/informatsiino-analitychni-vydannia/aktualni-problemy-intelektualnoi-vlasnosti-v-informatsiinii-sferi

   Пропонуємо персональну адресну розсилку щомісячного дайджесту за вашою заявкою.