7 лютого 2024 р. відбулося засідання № 1/24 експертної ради Міністерства освіти і науки України з питань атестації наукових кадрів агропромислового комплексу та продовольства. У її роботі взяв участь член-кореспондент НААН Юрій ПОЛУПАН. Було заслухано і обговорено результати експертизи дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук і кандидата технічних наук. Одноголосно рекомендовано затвердити рішення відповідних спеціалізованих вчених рад про присудження наукових ступенів.

    За підсумками експертизи журнал «Вісник аграрних наук» включено до категорії В фахових наукових видань за спеціальностями 203 «Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство» і 207 «Водні біоресурси та аквакультура».