Протягом січня-лютого 2024 року провідна наукова співробітниця лабораторії економіки племінних ресурсів та дослідних господарств Інституту Ольга КРУГЛЯК була учасником науково-педагогічного стажування «Особливості забезпечення якісної аграрної освіти та науки в Україні: імплементація досвіду країн ЄС» у ISMA Вищій школі менеджменту інформаційних систем (ISMA University of Applied Sciences), м. Рига, Латвійська Республіка.

   Програма стажування включала: напрями реформування вищої аграрної освіти в Україні; впровадження інноваційних методик підготовки фахівців з аграрних наук; забезпечення академічної доброчесності. В процесі навчання отримано актуальну інформацію щодо досвіду та перспектив імплементації європейської системи забезпечення якості освіти та науки в Україні.   

   В результаті підготовлено наукову доповідь «Досвід підвищення ефективності та конкурентоспроможності аграрного виробництва на основі інноваційної складової» та отримано сертифікат.