З 26 лютого по 1 березня 2023 року в Інституті рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН відбулись курси підвищення кваліфікації наукових працівників наукових установ НААН та науково-педагогічних працівників аграрних закладів вищої освіти Міністерства освіти і науки України. Цьогоріч від Інституту розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН участь у заході взяли співробітниці лабораторії економіки племінних ресурсів та дослідних господарств – Ольга КРУГЛЯК, Наталія ЧОРНООСТРОВЕЦЬ, Ірина МАРТИНЮК, Мар’яна КУЛАКОВА, а також завідувачка відділу селекції великої рогатої худоби Ольга БІРЮКОВА та завідувачка лабораторії біотехнології відтворення Оксана ЩЕРБАК.

   Курси проходили за двома напрямами: «Методологічне та інформаційне забезпечення селекційних досліджень» та «Формування, ведення, ефективне використання колекцій генетичних ресурсів рослин».

   Всі доповіді науковців були актуальними та викликали жвавий інтерес слухачів. Зокрема, Віктор РЯБЧУН окреслив коло питань щодо функціонування Національного генбанку рослин України. Він акцентував увагу на значенні раціонального використання та збереження генетичних ресурсів рослин.

   Слід відмітити, що всі доповідачі зупинялися на викликах у рослинництві в умовах війни, які негативно вплинули на природно-заповідний фонд України, лісові, водні ресурси, погіршили стан територій, загостривши проблеми, що викликані глобальними кліматичними змінами. Висловлювались думки щодо поглиблення продовольчої кризи. Розглядались варіанти використання продукції рослинництва для виробництва різних енергетичних ресурсів.

   Доповідач Роман БОГУСЛАВСЬКИЙ зазначив, що наразі у воєнний час Національний генбанк рослин є одним із чинників, який забезпечує Україні чільне місце серед країн із високим рівнем розвитку науки і дає можливість розвивати селекцію та нарощувати виробництво продуктів рослинництва. Практична та наукова значущість колекцій Національного генбанку безпосередньо залежить від поповнення його новими об’єктами, що є джерелами господарських і біологічних ознак, що будуть основою для створення нових конкурентоздатних сортів сільськогосподарських культур із високим рівнем урожайності, якості продукції, адаптованості до умов вирощування. Лектор рекомендував розширювати асортимент культур, цінних для споживання. Також звернув увагу на потребу вдосконалення законодавства щодо визначення різниці між насінням та садівним матеріалом для наукових і комерційних цілей. Потрібно нарешті підвищити рівень досліджень генетичного різноманіття рослин для розкриття потенціалу цінних ознак і виявлення нових їхніх джерел. Це варто робити, запроваджуючи у практику новітні методи біотехнології, генетики, біохімії, фізіології, інформатики тощо.

   Загалом курси підвищення кваліфікації прослухали науковці з 18 науково-дослідних установ НААН (ДУ Інститут зернових культур, Інститут овочівництва і баштанництва, Інститут садівництва, Селекційно-генетичний інститут-НЦНС, Інститут олійних культур, Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця та інші) та викладачі й доценти трьох вищих навчальних закладів МОН України (ДВНЗ Ужгородський національний університет, Національний університет біоресурсів та природокористування, Білоцерківський національний аграрний університет). Слухачами курсів відмічено високий науковий рівень підготовки лекційного курсу і семінарів, а також їх оформлення у вигляді презентацій. За результатами слухачі отримають відповідні сертифікати.