4 квітня 2024 року в Інституті розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН відбулося засідання координаційно-методичної ради з розгляду робочих програм на 2024 – 2025 роки та календарних планів на 2024 рік з виконання завдань ПНД 31 «Генетичне поліпшення сільськогосподарських тварин, їх відтворення та збереження біорозмаїття» («Генетика, збереження та відтворення біоресурсів у тваринництві»). З вступним словом виступив директор Інституту Остап ЖУКОРСЬКИЙ, який побажав науковій спільноті вчасно виконати заплановані роботи та забезпечити конкурентоспроможність українського тваринництва.

    З основними етапами досліджень на трьома підпрограмами ПНД 31 на 2024-2025 роки та календарним планом на 2024 рік членів КМР та присутніх науковців ознайомили керівники завдань 17 установ-співвиконавців. Керівники підпрограми 1 «Генетичні маркери основних селекційних ознак та їх використання в селекції сільськогосподарських тварин» (Валентина ДЗІЦЮК), підпрограми 2 «Селекція, оцінка племінної цінності та стан біорозмаїття у тваринництві» (Ольга БІРЮКОВА) і підпрограми 3 «Біотехнологія відтворення сільсько­господарських тварин» (Світлана КОВТУН) мали чимало зауважень та пропозицій, особливо до виконання фундаментальних досліджень, які по закінченню п’ятирічних досліджень  вбачають розробку нових методів чи способів поліпшення відтворювальної здатності і господарськи корисних ознак різних видів сільськогосподарських тварин, а також збереження їх біорозмаїття. Більшість доповідей керівників завдань установ-співвиконавців супроводжувалися дебатами, які сприяли позитивному вирішенню нагальних проблем та коригуванню окремих етапів наукової роботи. Додали позитиву рекомендації співробітників Інституту на робочі програми та календарні плани установ-співвиконавців, які носили конструктивний характер і були спрямовані на покращення якості виконуваних досліджень.

    Члени координаційно-методичної ради одностайно схвалили висвітлені програми та календарні плани за прикладними і фундаментальними дослідженнями та побажали науковцям досягнути запланованих результатів.

 

У Х В А Л А

засідання координаційно-методичної ради з виконання

ПНД НААН № 31 «Генетичне поліпшення сільськогосподарських тварин,

їх відтворення та збереження біорозмаїття»

(«Генетика, збереження та відтворення біоресурсів у тваринництві»)

від 4 квітня 2024 року

    Розглянувши та обговоривши робочі програми на 2024-2025 рр. з прикладних завдань та календарні плани з виконання фундаментальних завдань на 2024 рік програми наукових досліджень НААН № 31 «Генетичне поліпшення сільськогосподарських тварин, їх відтворення та збереження біорозмаїття» («Генетика, збереження та відтворення біоресурсів у тваринництві») координаційно-методична рада ухвалила:

  1. З урахуванням наданих зауважень та запропонованих змін і уточнень робочі програми на 2024 – 2025 рр. та календарні плани на 2024 рік з виконання фундаментальних та прикладних завдань програми наукових досліджень НААН № 31 «Генетичне поліпшення сільськогосподарських тварин, їх відтворення та збереження біорозмаїття» («Генетика, збереження та відтворення біоресурсів у тваринництві») затвердити.
  2. Доопрацьовані, відповідно до зауважень, робочі програми та календарні плани з уточненням місця і термінів проведення досліджень та зазначенням запланованої науково-технічної продукції надати до головної установи до 16 квітня 2024 року.