26 квітня 2024 року в Інституті розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН головою атестаційної комісії, доктором с.-г. наук, професором, академіком НААН, першим заступником директора з наукової роботи Світланою КОВТУН та членами комісії було проведено чергову атестацію наукових співробітників структурних підрозділів відповідно до «Положення про порядок атестації наукових працівників Інституту розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН». Основний акцент під час атестації наукових працівників було спрямовано на виконання наукових досліджень, наявність публікацій (включаючи наукометричні бази Scopus і Web of Science), підвищення кваліфікації (включаючи академічну мобільність), наявність патентів, наукове керівництво підготовкою докторів філософії, популяризації науки тощо.

   Даний захід мав на меті оцінити рівень професійної підготовки науковців, виявити перспективи використання їх здібностей, підвищення професійного рівня.

  Після затвердження рішення атестаційної комісії вченою радою та наказом директора Інституту буде заплановано здійснення  змін у штатному розписі та структурі установи.