Проведення відкритих гостьових лекцій вже стало хорошою традицією на кафедрі біотехнології та біоінженерії Миколаївського НАУ. Цей вид діяльності сприяє налагодженню співробітництва між закладами та комунікації науковців, здобувачів вищої освіти та викладачів. 

  3 травня 2024 року на факультеті ТВППТСБ Миколаївського НАУ в межах викладання дисципліни «Біобезпека використання біотехнологій» (викладач – асистент Ірина ЛЮТА) для студентів-біотехнологів було прочитано гостьову лекцію на тему «Репродуктивні біотехнології в тваринництві». 

  Лекцію прочитала доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН, перший заступник директора з наукової роботи Інституту розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця НААН Світлана КОВТУН.  

   З величезною увагою студенти слухали новий науковий матеріал і цікавий практичний досвід лектора, отримали корисні поради. Лекція супроводжувалася змістовною мультимедійною презентацією, що сприяло формуванню необхідних фахових компетентностей для майбутньої професійної діяльності за обраною спеціальністю здобувачів вищої освіти.

  Присутні ознайомилися з новітніми досягнення та перспективними напрямами дослідження у галузі репродуктивної біотехнології. Після закінчення лекції здобувачі вищої освіти мали змогу поставити запитання та отримали ґрунтовні відповіді.

   Лекція відбулася в дружній атмосфері, а  представлена інформація зацікавила студентів, які відчули важливість і перспективність обраної професії. 

ГОСТЬОВІ ЛЕКЦІЇ – АКТИВНИЙ МЕТОД НАВЧАННЯ СУЧАСНОГО РІВНЯ ОСВІТИ | Новини МНАУ (mnau.edu.ua)