У дослідних господарствах Інституту «Христинівське» і «Нива» протягом чотирьох днів (29.04.24–2.05.24) було проведено науково-практичний семінар з комплексного оцінювання екстер'єру великої рогатої худоби. Член-кор. НААН Юрій ПОЛУПАН, доктор с.-г. наук Ольга БІРЮКОВА, аспірант Сергій ПРИЙМА провели навчання спеціалістів з оцінювання тварин. Комплексне оцінювання екстер’єру 46 корів-первісток експертною групою оцінено за формою і морфологією вим’я. Досліджувані тварини характеризуються переважно бажаними ванно- і чашоподібною формою вим’я. За екстер’єром (10 основних промірів, 10 описових лінійних ознак типу будови тіла за шкалою бонітування і 17 описових лінійних ознак типу будови тіла за шкалою у відповідності до рекомендацій ICAR) оцінено понад 200 корів, переважно первістки. Відповідні відомості оцінки екстер’єру корів заповнені та надані фахівцям господарства для подальшого внесення до електронної бази даних СУМС “ОРСЕК”. Комплексна оцінка екстер’єру первісток сприятиме подовженню тривалості їх господарського використання. Результати оцінки використовувати під час проведення щорічного бонітування та враховувати при розробці плану індивідуального підбору бугаїв до корів і телиць стада.