17 травня 2024 року Інститут розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН спільно з Українським товариством генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова проводять XХІІ Всеукраїнську наукову конференцію молодих вчених і аспірантів «Сучасні світові та вітчизняні тенденції розвитку галузі тваринництва: виклики та перспективи», присвячену 85-й річниці від дня народження академіка НААН Валерія БУРКАТА та Дню науки в Україні.

   В цьому році разом із науковою молоддю Інституту розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН будуть представлені результати наукових досліджень вчених Інституту тваринництва НААН, Миронівського Інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН, Інституту рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН, Інституту рибного господарства НААН, Інституту продовольчих ресурсів НААН, Інституту ветеринарної медицини НААН. В рамках угод про співпрацю між нашою науковою установою та закладами вищої освіти України в роботі конференцію візьмуть участь здобувачі вищої освіти та викладачі Сумського національного аграрного університету та Миколаївського національного аграрного університету.

   Такий формат конференції вже 22 рік постіль сприяє вирішенню комплексних проблем тваринництва, розвитку креативного мислення та педагогічної майстерності, умінню спілкуватися у професійному середовищі. Такий захід є вкрай необхідним для підготовки фахівців за спеціальністю 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» і 091 «Біологія та біохімія».

   Організаційний комітет конференції запрошує здобувачів вищої освіти різних рівнів, докторантів, молодих вчених і спеціалістів взяти участь у роботі конференції.

Місце проведення: вул. Погребняка, 1, с. Чубинське Бориспільського району Київської області.

Лист-запрошення: https://iabg.org.ua/images/XXII.zaprokhennia.2024.pdf  

Програма: https://iabg.org.ua/images/aspirantura/vstup2024/prohr.konferen.%202024.pdf

Підключиться о 09.00 до конференції Zoom: https://us05web.zoom.us/j/87193436992?pwd=AHcP445J2JaVCsOry8rIbyaOZkslhQ.1

Ідентифікатор конференції: 871 9343 6992

Код доступу: conf0524