2 і 3 травня 2024 року для молодих науковців та студентів проходив третій семінар «Біотехнологія у відтворенні дрібних жуйних тварин: міжнародний досвід», організований кафедрою тваринництва факультету агробіології, продовольчих та природних ресурсів Чеського агротехнічного університету в м. Прага (Чеська Республіка). Формат семінару передбачав офлайн- та онлайн-режим, чим було забезпечено участь доповідачів із різних країн світу (Австралія, Угорщина, Нідерланди; Королівства Іспанія та Морокко; Республіка Польща; Федеративна Республіка Бразилія; Французька та Італійська Республіка). Від Інституту розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН в онлайн-режимі прийняла завідувачка лабораторії біотехнології відтворення Оксана ЩЕРБАК.

   На семінарі було розглянуто аспекти штучного осіменіння дрібних жуйних, кріоконсервації сперми баранів та цапів, довготривале зберігання сперми самців дрібних жуйних, аналіз якості сперми сучасними методами, збереження порід овець та кіз.

   Метою семінару було ознайомлення вчених та студентів з сучасними методами, які наразі використовуються в біотехнологічних лабораторіях високого світового рівня та налагодження зав’язків між дослідниками, які працюють у галузі біотехнологія відтворення дрібних жуйних тварин.

   Усі доповіді супроводжувались інформативними презентаціями та ілюстраціями. Слухачам надавалась можливість задавати питання доповідачам, які надавали ґрунтовні відповіді.

  Слід відзначити, що Чеський агротехнологічний університет у м. Прага є державним закладом з 115-річною історією. Факультет агробіології, продовольчих та природних ресурсів є сучасною та авторитетною освітньою та науково-дослідною установою з понад 4000 студентами та 300 співробітниками.

  Першочерговим завданням кафедри тваринництва є педагогічна та науково-дослідна діяльність у галузі тваринництва. Навчання ведеться на всіх рівнях освіти, а саме бакалавраті, магістратурі та докторантурі. Основними напрямами досліджень кафедри є моніторинг показників, що дозволяють підвищити продуктивність сільськогосподарських тварин і забезпечити оптимальні умови їх утримання, як з точки зору добробуту тварин, так і можливостей селекціонерів.

   Отримана під час семінару інформація буде використана для забезпечення освітнього процесу здобувачів вищої освіти наукового ступеня доктора філософії за освітньо-науковою програмою 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» та 091 «Біологія та біохімія.