17 травня 2024 року Інститут розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН спільно з Українським товариством генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова провели XХІІ Всеукраїнську наукову конференцію молодих вчених і аспірантів «Сучасні світові та вітчизняні тенденції розвитку галузі тваринництва: виклики та перспективи», присвячену 85-й річниці від дня народження академіка НААН Валерія БУРКАТА та Дню науки в Україні.

   З вступним словом та побажанням плідної роботи виступив директор інституту академік НААН Остап ЖУКОРСЬКИЙ. Він подякував учасникам конференції за участь та вказав на необхідність розширення дружніх відносин між науковими установами та закладами вищої освіти в контексті спільних досліджень та академічної мобільності.

  В цьому році спільно з науковою молоддю Інституту були представлені результати наукових досліджень вчених Інституту тваринництва НААН, Миронівського Інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН, Інституту рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН, Інституту рибного господарства НААН, Інституту продовольчих ресурсів НААН, Інституту ветеринарної медицини НААН. В рамках угод про співпрацю між нашою науковою установою та закладами вищої освіти України в роботі конференцію взяли участь здобувачі вищої освіти та викладачі Сумського національного аграрного університету та Миколаївського національного аграрного університету.

   Такий формат конференції вже двадцять другий рік постіль сприяє вирішенню комплексних проблем тваринництва, розвитку креативного мислення та педагогічної майстерності, умінню спілкуватися у професійному середовищі. Такий захід є вкрай необхідним для підготовки фахівців за спеціальністю 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» і 091 «Біологія та біохімія».