За результатами участі у роботі ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та досягнення сучасної біотехнології» першого заступника директора з наукової роботи Світлани Ковтун, завідувача лабораторії біотехнології відтворення Оксани Щербак, старшого наукового співробітника лабораторії біотехнології відтворення Петра Троцького та аспірантки Оксани Лизогуб отримано відповідні сертифікати.

   30 травня 2024 року проведено робочу онлайн-нараду з колегами університету щодо співпраці за результатами представленої науковцями інституту доповіді на конференції «Вплив терміну зберігання розморожених сперматозоїдів кнурів і баранів на рівень фрагментації ДНК» (https://biotech.nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2024/04/tezy_iv_mizhnarodnoi_naukovo_praktychnoi_internet_konferentsii_problemy.pdf).

   Щиро дякуємо за співпрацю!