Враховуючи зміни Міністерства освіти і науки України в Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році, особливо наказ від 16 травня 2024 р. № 690, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17 травня 2024 року за № 729/42074 (із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 21 травня 2024 року № 721) та відповідне рішення приймальної комісії Інституту розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН від 03.06.2024 року, протокол № 3, вчена рада Інституту під головуванням академіка НААН Остапа ЖУКОРСЬКОГО на своєму засіданні 06 червня 2024 року розглянула зміни до Правил прийому на навчання в аспірантурі в 2024 році.

   До основних змін віднесено неможливість використання у вступній кампанії поточного року міжнародних сертифікатів В2-СІ, які відповідають Загальноприйнятим рекомендаціям ради Європи з питань освіти, а також підвищення результатів складання ЄВІ з іноземної мови в поточному році, як елементу допуску до складання вступного іспиту, до 150 балів.

   Правила прийому на навчання до аспірантури Інституту в поточному році разом із змінами та наказ про їх введення в дію розміщені на сайті установи за посиланням: https://www.iabg.org.ua/index.php/pidgotovka-naukovikh-kadriv/aspirantura-doktorantura/vstup, а також оновлені в базі ЄДЕБО.