Відповідно до плану заходів (http://naas.gov.ua/content/publichna-informaciya/planuvannya_diyalnosti/) 26 червня 2024 року в Інституті розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН відбувся науково-практичний семінар, який стосувався нагальних змін в освітньому процесі підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії, необхідності патентування результатів наукових досліджень аспірантів, обізнаності з положеннями Інституту щодо підготовки здобувачів, застосуванням методів молекулярної генетики під час виконання наукових досліджень за спеціальностями 091 «Біологія та біохімія» та 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», апробації результатів наукових досліджень аспірантів на вітчизняному і міжнародному рівнях, особливостей опублікування наукових праць у міжнародних виданнях, ролі і значимості наукового керівника у вчасному захисті аспірантом дисертації.

  В роботі семінару взяли участь директор Інституту Остап ЖУКОРСЬКИЙ, перший заступник директора з наукової роботи Світлана КОВТУН, завідувачка відділу інтелектуальної власності, маркетингу інновацій та аспірантури Світлана ВОЙТЕНКО, гол. науковий співробітник відділу інтелектуальної власності, маркетингу інновацій та аспірантури Катерина КОПИЛОВА, наукові співробітниці даного відділу Наталія ШВЕЦЬ та Наталія КУЗЕБНА, науковці відділу генетики та біотехнології тварин Наталія МОХНАЧОВА і Оксана ЩЕРБАК, завідувачка відділом генетичних ресурсів тварин Олена СИДОРЕНКО і завідувачка лабораторією розведення м’ясної худоби Павлина ДЖУС.

  Своє бачення щодо підготовки аспірантів та захисту дисертацій у світлі останніх вимог висловили здобувачі ступеня доктора філософії Ольга ВІНТОНІВ, Сергій ПРИЙМА,.

  Також в обговоренні доповідей прийняли участь в.о. ученого секретаря Тетяна КОНКС та аспіранти Інституту свинарства та агропромислового виробництва.

  Присутні визнали доречним щорічне проведення подібного зібрання, яке наближає аспірантів до захисту дисертаційної роботи та забезпечує ринок праці в науці і освіті професіоналами.