Інститут розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця в поточному році виконує фундаментальні та прикладні дослідження за трьома підпрограмами 31 ПНД НААН, а саме: «Генетичні маркери основних селекційних ознак та їх використання в селекції сільськогосподарських тварин» (керівник– Валентина ДЗІЦЮК), «Селекція, оцінка племінної цінності та стан біорозмаїття у тваринництві» (керівник – Ольга БІРЮКОВА) та «Біотехнологія відтворення сільськогосподарських тварин» (керівник – Світлана КОВТУН) з урахуванням чого 27 червня 2024 року членами вченої ради під головуванням директора Інституту Остапа ЖУКОРСЬКОГО були заслухані звіти кожного керівника завдань за заплановані та виконані дослідження за перше півріччя поточного року.

   Результати фундаментальних досліджень висвітлили Кирило КОПИЛОВ, Валентина ДЗІЦЮК, Ольга БІРЮКОВА, Ірина БАЗИШИНА, Павлина ДЖУС та Олена СИДОРЕНКО, а прикладних: Дмитро БАСОВСЬКИЙ, Ольга КРУГЛЯК, Наталія ЧЕРНЯК, Олена СИДОРЕНКО, Тетяна ІЛЬНИЦЬКА, Світлана КОВТУН та Оксана ЩЕРБАК. Не дивлячись на складні умови воєнного стану, науковці повністю виконали передбачені календарним планом наукові дослідження, за результатами яких опублікували наукові статті у фахових вітчизняних та міжнародних виданнях, а також апробували результати напрацювань під час конференцій та семінарів.

   Вчена рада прийняла рішення про затвердження звітів співробітників Інституту за перше півріччя 2024 року за прикладними і фундаментальними завданнями 31 ПНД НААН з рекомендаціями патентування нових методів, способів, оформлення авторських прав на наукову працю та більш активної участі щодо публікацій статей у міжнародних виданнях Scopus та WOS.