4 липня 2024 року в Інституті розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН зібралися науковці 14 наукових установ, щоб прозвітувати про виконання фундаментальних та прикладних дослідження за ПНД НААН № 31 ««Генетичне поліпшення сільськогосподарських тварин, їх відтворення та збереження біорозмаїття» («Генетика, збереження та відтворення біоресурсів у тваринництві»). З вітальним словом до присутніх звернувся керівник програми, директор ІРГТ ім. М.В. Зубця НААН Остап ЖУКОРСЬКИЙ. Він наголосив, що поточні наукові дослідження виконуються співвиконавцями в надскладних умовах воєнного стану, за відсутності енергоносіїв, проблем із тваринами, фінансуванням, але вони слугують підґрунтям для підтримання галузі тваринництва на нормальному рівні, як основи незалежності та конкурентоспроможності України.

   За звітами співвиконавців програми були виступи і узагальнення керівників трьох підпрограм: Валентини ДЗІЦЮК (підпрограма «Генетичні маркери основних селекційних ознак та їх використання в селекції сільськогосподарських тварин»), Ольги БІРЮКОВОЇ (підпрограма «Селекція, оцінка племінної цінності та стан біорозмаїття у тваринництві») та Світлани КОВТУН (підпрограма «Біотехнологія відтворення сільськогосподарських тварин»). Вони комплексно обговорювали результати, висловили зауваження рецензентів, а також представили результати досліджень співробітників головної установи. Цікавими і дискусійними були виступи співвиконавців щодо мікроеволюційних процесів у популяціях сільськогосподарських тварин, генетико-селекційного моніторингу генофонду худоби, свиней, овець, птиці, створення нових популяцій, виявлення впливу різних чинників на продуктивність худоби, ефективності регуляції репродуктивної функції сільськогосподарських тварин в різних умовах виробництва продукції тваринництва тощо.

    Координаційно-методична рада визнала, що усі завдання ПНД № 31 виконані у відповідності до календарного плану і робочих програм першого півріччя 2024 року, а отже було прийнято рішення про їх затвердження.

  Керівник ПНД № 31 Остап ЖУКОРСЬКИЙ запросив керівників завдань до публікацій результатів своїх досліджень у науковому збірнику «Розведення і генетика тварин» із співробітниками інституту, а також приймати участь у роботі конференцій, круглих столів, семінарів та проводити спільні дослідження здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти відповідно до угод між науковими установами.