Навчальні дисципліни 2021 року набору  

Математичне моделювання та планування експерименту

2021 року набору в аспірантуру

Анотація

Робоча програма

Методика досліджень та організація підготовки дисертаційної роботи

2021 року набору в аспірантуру Анотація
Робоча програма 
  Молекулярно-генетичні технології в тваринництві 2021 року набору в аспірантуру Анотація
Робоча програма
Комп’ютерна обробка інформації 2021 року набору в аспірантуру Анотація
Робоча програма 
Біологія тварин 2021 року набору в аспірантуру

Анотація

Робоча програма

 Вибіркові компоненти для підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 2021 року набору в аспірантуру  

Методологічні основи клітинної та генної інженерії у тваринництві   Блок 1

Анотація

Робоча програма 

Новітні тренди в сучасній біології Блок 2 

Анотація 

Робоча програма 

Сучасні технології виробництва і переробки продукції тваринництва Блок 4 

Анотація 

Робоча програма 

Біотехнологія у тваринництві  Блок 3 

Анотація

Робоча програма 

Генна інженерія  Блок 1

Анотація

Клітинна інженерія Блок 1

Анотація

 Сучасні методи репродуктивної інженерії Блок 1 

 Анотація

Мікробіологія та імунологія    Блок 2

Анотація  

Цитологія, гістологія, біохімія   Блок 2

Анотація 

Промислова біотехнологія Блок 3

Анотація

Інженерна ензимологія Блок 3

Анотація

Біотехнологія в харчовій промисловості Блок 3

Анотація

Технології в харчовій промисловості  Блок 4 

Анотація 

Прогресивні технології сучасного тваринництва    Блок 4 

Анотація 

Інноваційне виробництво продуктів харчування людей  Блок 4 

Анотація 

 Робочі програми по 091 спеціальності для підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 2021 року набору в аспірантуру 

 Обов‘язкові навчальні дисципліни  загальної підготовки   

Педагогіка вищої школи  

Педагогічна (асистентська) практика

Іноземна мова за професійним спрямуванням  

Філософія

Розпорядження про затвердження персонального складу груп для вивчення вибіркових дисциплін