Відомості про самооцінювання освітньої програми

Експертний висновок

Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Рецензія на освітньо-наукову програму  В. А. Кунах