Нормативно-правове забезпечення

Наукова співпраця Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН:

1.Міжнародна

2. З установами України

Нормативна база:

1. Закон України "Про вищу освіту"

2. Закон України "Про  освіту"

3. Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність"

4. Закон України "Про наукову і наукову-технічну експертизу"

5.  Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» від 23 березня 2016 року № 261

6. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 29 квітня 2015 року № 266

7. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів» від 1 березня 1999 року № 309

8.  Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів» від 24 липня 2013 року № 567 (зі змінами)

9. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації» від 12 січня 2017 року № 40

10. Постанова Кабінету Міністрів України «Питання стипендіального забезпечення» від 12 липня 2004 року № 882

11.Постанова Кабінету Міністрів України «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії» від 06 березня 2019 року № 167

12.Проєкт стандарту вищої освіти України підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – доктора філософії

13.Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання стипендіального забезпечення»від 28 грудня 2016 р. № 1050

14.Положення з техніки безпеки та охорони праці 

15.Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність 

 

Нормативно-правове забезпечення Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН:

1. Статут Інституту

2. Стратегія розвитку

3. Колективний договір

Ліцензія

4. Положення про відділ інтелектуальної власності, маркетингу інновацій та аспірантури

5. Положення про звітування здобувачів наукового ступеня доктора філософії, доктора наук та виконання індивідуального плану наукової роботи

Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу

Положення про гаранта освітньо-наукової програми

Положення про порядок замовлення, видачі та обліку диплома доктора філософії і додатку до нього європейського зразка

Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти третього (освітнього-наукового) рівня