Науковцями Інституту проведено ряд заходів у поточному році, які узагальнюють пи­та­ння реалі­за­ції академіч­ної мобіль­ності в умовах війсь­ко­­вого стану в Україні, сучас­них методоло­гічних підходів до наукових розробок моло­дих вчених та аспірантів, суча­­с­них викли­ків в освіті:

https://biotech.nuph.edu.ua/konferentsiia-2024/ https://iabg.org.ua/index.php/news/840-2-05-24

https://iabg.org.ua/index.php/news/827-25-3-24-5

https://iabg.org.ua/index.php/news/810-05-02-2024