22.08.19

 

Співробітниками відділу генетичних ресурсів тварин надано інформацію до Міністерства екології та природних ресурсів України для формування Національної доповіді про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2019 р. Матеріали було надано згідно з рекомендованою структурою стосовно стану тваринництва у сільському господарстві. Було змінено інформацію щодо кількості та розміщення генетичних ресурсів тварин у господарствах відповідних категорій згідно з даними Держплемреєстру за породами та видами. Внесено інформацію щодо стану та ролі тваринництва в економіці країни, необхідності та актуальності збереження автохтонних порід, доцільності змін в даному ракурсі до законодавчої бази, можливості спільних з іншими галузями сільського господарства досліджень, внеску тваринництва в різні галузі економіки, реєстру порід, які необхідно зберігати та ін. Матеріали було надано з посиланнями на наукові та публіцистичні джерела.