Завідувач лабораторії

        Джус Павлина Петрівна, кандидат біологічних наук, старший дослідник

 

            

 

            google academy

 

           

 

              cvic_ua@ukr.net

 

 

   

 

 

Співробітники:

Вдовиченко Юрій Васильович - головний науковий співробітник, доктор с.-г. наук, с. н. с, член-кореспондент НААН 

Дєдова Людмила Олексіївна - науковий співробітник;

google academy

 Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.

Марченко Наталія Іванівна –  науковий співробітник;

Бондарук Галина Микитівна – науковий співробітник;

Лемешко Юлія Олександрівна – молодший науковий співробітник, аспірант;

Чоп Ніна Василівна – науковий співробітник;

Грибок Олександр  Анатолійович –  лаборант.

Наукові дослідження

ПНД 31 «Генетичне поліпшення сільськогосподарських тварин, їх відтворення та збереження біорозмаїття» («Генетика, збереження та відтворення біоресурсів у тваринництві»)

31.02.01.04.Ф «Дослідити взаємозв’язок селекційних ознак і параметри фенотипового прояву генетичного потенціалу продуктивності великої рогатої худоби м'ясних порід», № ДР 0121U108699 (2021–2025 рр.) 

Напрями наукової діяльності

Теоретичні основи селекційного поліпшення м’ясної худоби за біологічними та господарськи корисними ознаками на основі інтенсифікації комплексної оцінки тварин.

Формування інформаційної бази даних племінних ресурсів м’ясного скотарства.

Методологія розробки та оптимізації раціонів для м’ясної худоби за пасовищного утримання.

Еколого-економічне обґрунтування створення пасовищ для здешевлення виробництва яловичини.

Оптимізація методів оцінки та відбору бугаїв м’ясних порід.

Діджиталізація процесів виробництва племінних генетичних ресурсів у м’ясному скотарстві.

Технологічні рішення щодо підвищення енергоощадності та економічної ефективності утримання, відтворення та відгодівлі м’ясної худоби.

Збереження генетичного різноманіття популяцій великої рогатої худоби вітчизняних порід м’ясного напряму продуктивності. 

 

Основні здобутки

Реалізовано систему щорічного централізованого збору та обробки індивідуальної інформації про бугаїв м’ясних порід для природного парування маточного поголів’я.  

Сформовано методологічні аспекти лінійного оцінювання молодняку м’ясних порід.

Розроблено Проект змін та доповнень до Інструкції із селекції бугаїв м’ясних порід.

  Сформовано електронну інформаційну базу даних оцінених дочок бугаїв волинської м’ясної породи, сперма яких закладена на довготривале зберігання в банк генетичних ресурсів тварин Інституту розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця НААН. 

Об’єкт досліджень

16.11.2021.116.11.2021.2 16.11.2021.4

16.11.2021.516.11.2021.3

 Наукові розробки 

16.11.2021.716.11.2021.816.11.2021.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основн і публікації

  1. Спеціалізоване м’ясне скотарство : навч. посіб. / І. В. Ковальчук, В. П. Ткачук, А. Л. Шуляр, Л. В. Вишневський, П. П. Джус, О. В. Сидоренко. Житомир : Полісся, 2015. 134с.

  2. Патент на корисну модель № 102391. Україна, МПК А 23 К 1/175. Спосіб стимуляції відтворної здатності корів та підвищення імунобіологічної реактивності та енергії росту і розвитку телят за малих доз радіації / М. П. Мартиненко, І. В. Корх, П. П. Джус, Л. О. Дєдова, Л. І. Остаповець, В. П. Славов, В. Г. Кебко; заявник та патентовласник Інститут розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця. №u201504495; заявл. 08.05.15; опубл. 26.10.15, Бюл. № 20. 7 с.

  3. Теоретичні аспекти лінійної оцінки типу будови тіла молодняку великої рогатої худоби м’ясних порід / П. П. Джус, О. В. Сидоренко, Л. В. Вишневський. Науково-технічний бюлетень. Харків, 2016. № 115. С. 63–69.

  4.  Оцінка бугайців за власною продуктивністю як складова селекційного поліпшення вітчизняної популяції абердин-ангуської породи великої рогатої худоби / П. П. Джус, О. В. Сидоренко, О. В. Білоус, Р. Г. Паш’ян, Р. Ф. Кацевич, О. В. Мартинюк. Розведення і генетика тварин. 2016. Вип. 52. С. 17–22.

  5. Свідоцтво про реєстрацію авторського права № 63751. Науково-практичний твір «Збірка інформаційних даних "Бугаї сірої української породи великої рогатої худоби» / Б. Є. Подоба, Л. В. Вишневсьий, О. В. Сидоренко, П. П. Джус, Н. М. Кузебна. Дата реєстрації 22.01.2016 р.

  6.  Свідоцтво про реєстрацію авторського права № 63752. Науково-практичний твір «Збірка інформаційних даних "Бугаї волинської м’ясної породи великої рогатої худоби» / П. П. Джус, О. В. Сидоренко, Г. М. Бондарук, Н. В. Чоп, Т. С. Янко. Дата реєстрації 22.01.2016 р.

 7.  Лінійна оцінка типу будови тіла молодняку великої рогатої худоби м’ясних порід : методичні рекомендації / Л. В. Вишневський, О. В. Сидоренко, П. П. Джус, С. Ю. Рубан, І. В. Гузєв. Чубинське, 2017. 28 с.

  8.  Методичні рекомендації щодо реєстрації облікових показників продуктивності тварин м’ясних порід / Л. В. Вишневський, П. П. Джус, О. В. Сидоренко, А. М. Туряниця, Н. В. Чоп, Г. М. Бондарук, С. Г. Германчук. Чубинське, 2017. 20 с.

 9.Ріст та відтворювальна здатність телиць і корів-первісток створюваної симентальської м’ясної породи / Л. О. Дєдова, М. І. Бащенко, Ю. В. Вдовиченко. Розведення і генетика тварин. Київ, 2020. Вип. 60. С. 23–30.