Завідувач лабораторії

        Джус Павлина Петрівна, кандидат біологічних наук, старший дослідник

 

            

 

            google academy

 

           

 

              cvic_ua@ukr.net

 

 

   

 

 

Співробітники:

Вдовиченко Юрій Васильович - головний науковий співробітник, доктор с.-г. наук, с. н. с, член-кореспондент НААН 

Дєдова Людмила Олексіївна - науковий співробітник;

google academy

 Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.

Марченко Наталія Іванівна –  науковий співробітник;

Бондарук Галина Микитівна – науковий співробітник;

Лемешко Юлія Олександрівна – молодший науковий співробітник, аспірант;

Чоп Ніна Василівна – науковий співробітник;

Грибок Олександр  Анатолійович –  лаборант.

Наукові дослідження

ПНД 31 «Генетичне поліпшення сільськогосподарських тварин, їх відтворення та збереження біорозмаїття» («Генетика, збереження та відтворення біоресурсів у тваринництві»)

31.02.01.04.Ф «Дослідити взаємозв’язок селекційних ознак і параметри фенотипового прояву генетичного потенціалу продуктивності великої рогатої худоби м'ясних порід», № ДР 0121U108699 (2021–2025 рр.) 

Напрями наукової діяльності

Теоретичні основи селекційного поліпшення м’ясної худоби за біологічними та господарськи корисними ознаками на основі інтенсифікації комплексної оцінки тварин.

Формування інформаційної бази даних племінних ресурсів м’ясного скотарства.

Методологія розробки та оптимізації раціонів для м’ясної худоби за пасовищного утримання.

Еколого-економічне обґрунтування створення пасовищ для здешевлення виробництва яловичини.

Оптимізація методів оцінки та відбору бугаїв м’ясних порід.

Діджиталізація процесів виробництва племінних генетичних ресурсів у м’ясному скотарстві.

Технологічні рішення щодо підвищення енергоощадності та економічної ефективності утримання, відтворення та відгодівлі м’ясної худоби.

Збереження генетичного різноманіття популяцій великої рогатої худоби вітчизняних порід м’ясного напряму продуктивності. 

 

Основні здобутки

Реалізовано систему щорічного централізованого збору та обробки індивідуальної інформації про бугаїв м’ясних порід для природного парування маточного поголів’я.  

Сформовано методологічні аспекти лінійного оцінювання молодняку м’ясних порід.

Розроблено Проект змін та доповнень до Інструкції із селекції бугаїв м’ясних порід.

  Сформовано електронну інформаційну базу даних оцінених дочок бугаїв волинської м’ясної породи, сперма яких закладена на довготривале зберігання в банк генетичних ресурсів тварин Інституту розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця НААН. 

Об’єкт досліджень

16.11.2021.116.11.2021.2 16.11.2021.4

16.11.2021.516.11.2021.3

 Наукові розробки 

16.11.2021.716.11.2021.816.11.2021.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основн і публікації  

  1. Вишневський Л. В. , Сидоренко О. В. , Джус П. П. , Рубан С. Ю. , Гузєв І. В. Лінійна оцінка типу будови тіла молодняку великої рогатої худоби м’ясних порід : методичні рекомендації. Чубинське, 2017. 28 с.
  2. Дєдова Л. О. , Бащенко М. І. , Вдовиченко Ю. В. Ріст та відтворювальна здатність телиць і корів-первісток створюваної симентальської м’ясної породи. Розведення і генетика тварин. 2020. Вип. 60. С. 23–30. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.60.03.
  3. Цупер-КорольВ. В., Джус П. П. Основи ефективності виробництва племінних генетичних ресурсів волинської м’ясної породи. ΛΌГOΣ: збірник наукових праць. Бостон–Вінниця, 2021. Вип. 1 : Наукова практика: сучасні і класичні методи дослідження : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. (26 лют. 2021 р.). С. 154–156. DOI: https://doi.org/10.36074/logos-26.02.2021.v1.47.
  4. ДжусП. П., Дєдова Л. О., Єжик Т. В., Вергелес О. П., Бондарук Г. М., Чоп Н. В., Марченко Н. І. Аналіз геналогічних ліній у стаді великої рогатої худоби абердин-ангуської породи у ДСП «Головний селекційний центр України». Розведення і генетика тварин. Вип. 61. С. 57–63. DOI: https://doi.org/10. 31073/abg.61.07.
  5. ЛемешкоЮ. О., Скляров О. О., Джус П. П., Ткачук В. П. Аналіз походження маточного поголів’я великої рогатої худоби поліської м’ясної породи у CФГ «Верес». Розведення і генетика тварин. Вип. 62. С. 59–64. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.62.09.
  6. ДжусП. П., Дєдова Л. О., Бондарук Г. М., Чоп Н. В., Марченко Н. І. Українська симентальська м’ясна порода великої рогатої худоби: ідея створення та аналіз формування. Розведення і генетика тварин. 2022. Вип. 63. С. 44–54. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.63.05.
  7. ПешукЛ. В., Сімонова І. І., Вдовиченко Ю. В., Джус П. П., Дєдова Л. О. Аналіз якості охолодженої та замороженої яловичини. Розведення і генетика тварин. 2022. Вип. 64. С. 47–55. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.64.05.
  8. ДжусП. П., Дєдова Л. О., Бондарук Г. М., Чоп Н. В., Марченко Н. І. Статистичний аналіз особливостей племінної бази великої рогатої худоби волинської м’ясної породи. Розведення і генетика тварин. 2023. Вип. 65. С. 48–56. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.65.05.
  9. ЛемешкоЮ. О., Джус П. П. Аналіз динаміки кількісних параметрів племінного масиву великої рогатої худоби поліської м’ясної породи. Вісник аграрної науки. 2023. № 9 (846). С. 22–29. DOI: https://doi.org/10.31073/agrovisnyk202309-03.