alt     Завідувач лабораторії

 

       Басовський Дмитро Миколайович, кандидат  біол. наук, ст. н. с;

 

           

 

            google academy

 

                irgt.infsystem@ukr.net

 

              

 

 Співробітники лабораторії:

 

Прийма Сергій Володимирович науковий співробітник; 

 google academy

  Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.

Чуприна Оксана Василівна   молодший науковий співр., кандидат с.-г. наук; 

Харченко Дмитро Володимирович –  провідний інженер-технолог;

Кирпатий Олександр Анатолійович – провідний інженер. 

 

 

Наукові дослідження

31.02.01.14.П «Удосконалити методи оцінки племінної цінності за комплексом ознак бугаїв-плідників у молочному скотарстві», ДР №0121U110143

 

Напрямки наукової діяльності:

- розроблення основних методологічних підходів до оцінювання бугаїв молочних та молочно мʼясних порід України;

- здійснення збору, аналізу, систематизації інформації та інших необхідних матеріалів щодо розробки нормативно-правової документації з питань племінної справи у тваринництві;

- розробка та удосконалення програмних засобів для ведення Державного реєстру суб’єктів племінної справи у тваринництві;

- забезпечення систематичного збору та аналізу кількісних та якісних показників які надходять від суб’єктів племінної справи у тваринництві, контроль за формуванням Держплемреєстру;

- формування інформаційних баз бугаїв-плідників молочних, молочно-м’ясних та м’ясних порід і типів. Визначення племінної цінності плідників за походженням, власною продуктивністю та якістю потомства;

 - щорічне формування каталогів бугаїв молочних, молочно-м’ясних та м’ясних порід та типів для відтворення маточного поголів’я.

 

Основні здобутки:

- сформовано інформаційну базу даних бугаїв-плідників молочних та молочно-м’ясних порід у кількості 55,5 тис. голів. Визначено їх племінну цінність за походженням, власною продуктивністю та якістю потомства;

 - сформовано та оновлено інформаційну базу даних «Державний реєстр суб’єктів племінної справи у тваринництві» (964 суб’єкти) та оновлено інформаційну базу даних про племінні та підконтрольні стада суб’єктів племінної справи у тваринництві зі скотарства (203 стад, 608758 корів);

- розроблено та удосконалено технології та програмні засоби з ведення Держплемреєстру. Забезпечено формування до друку щорічного видання Держплемреєстру;

- здійснено державну реєстрацію суб’єктів племінної справи у тваринництві шляхом занесення відповідних даних про них до Держплемреєстру;

- здійснено аналіз стану порід та типів різних видів сільськогосподарських тварин що внесені до державного реєстру суб’єктів племінної справи у тваринництві.   

 

Основні наукові розробки

1. Технічні вимоги з обліку та контролю комплексу продуктивних ознак для оцінки біологічного різноманіття у м’ясному скотарстві. 

 

rozrobky.inform.system2020

 

Основні публікації 

 1. Методичні підходи щодо оцінки генетичної цінності бугаїв молочних порід за комплексом ознак у Північній Америці / Д. М. Басовський // Розведення і генетика тварин. - 2014. - Вип. 48. - 18-23С.

 2.Проблема збереження біологічного різноманіття генетичних ресурсів сільськогосподарських тварин / Ю. П. Полупан, Д. М. Басовський, Н. Л. Рєзникова, Ю. М. Резнікова // Розведення і генетика тварин. - 2017. - Вип. 54. - С. 200-208.

 3. Сучасні проблеми збереження українських локальних та малочисельних порід великої рогатої худоби методом ex situ / Д. М. Басовський // Розведення і генетика тварин. - 2015. - Вип. 49. - С. 221-224. 

 4. Почукалін А. Є., Прийма С. В. Комплексна оцінка маточного поголів’я заводських типів української червоно-рябої молочної породи за племінними і продуктивними якостями // Розведення і генетика тварин. – 2014. – Вип. 48. – С. 114-124.

 5.Почукалін А. Є., Різун О. В., Прийма С. В. Оцінка первісток молочних порід України за основними селекційними ознаками // Інститут тваринництва. – 2016. – Вип. 116. – С. 134-139.

 6.Почукалін А. Є., Різун О. В., Прийма С. В. Моніторинг симентальської породи в Україні // Розведення і генетика тварин. – 2017. – Вип. 53. – С. 179-184.

 7. Почукалін А. Є., Прийма С. В., Різун О. В. Хронологія створення та удосконалення бурої карпатської породи великої рогатої худоби // Таврійський науковий вісник № 109. – Ч. ІІ. – 2019. – С. 108-115 DOIhttps://doi.org/10.32851/2226-0099.2019.109-2.17

 8. Почукалін А. Є., Прийма С. В., Різун О. В. Діахронічний розвиток заводських ліній та споріднених груп бурої карпатської худоби за поколіннями // Розведення і генетика тварин. – 2020. – Вип. 59. – С. 141-158 DOI: https://doi.org/10.31073/abg.59.16 

 9. Державний реєстр субʼєктів племінної справи у тваринництві за 2018 рік / О. В. Романова, С. В. Прийма, Ю. П. Полупан, Д. М. Басовський ; загальна редакція    С. В. Прийми. – Київ, 2019. – Том ІІ. – 204 с.

 10. Державний реєстр субʼєктів племінної справи у тваринництві за 2019 рік / О. В. Романова, С. В. Прийма, Ю. П. Полупан, Д. М. Басовський ; загальна редакція     С. В. Прийми. – Київ, 2020. – Том ІІ. – 199 с.

 11. Державний реєстр субʼєктів племінної справи у тваринництві за 2020 рік / О. В. Романова, С. В. Прийма, Ю. П. Полупан, Д. М. Басовський ; загальна редакція      С. В. Прийми. – Київ, 2021. – Том ІІ. – 194 с.

 12. Полупан Ю. П., Гладій М. В., Басовський Д. М., Германчук С. Г., Бірюкова О. Д., Прийма С. В., ПодобаБ. Є., Романова О. В. Каталог бугаїв молочних і молочно-м’ясних порід для відтворення маточного поголів’я в 2020 році ; за редакцією      Ю. П. Полупана та Д. М. Басовського. Київ, 2020. 351 с.

 13. Полупан Ю. П., Гладій М. В., Басовський Д. М., Германчук С. Г., Бірюкова О. Д., Прийма С. В., ПодобаБ. Є., Романова О. В. Каталог бугаїв молочних і молочно-м’ясних порід для відтворення маточного поголів’я в 2021 році ; за редакцією      Ю. П. Полупана та Д. М. Басовського. Київ, 2021. 371 с.