olena

 

Завідувач відділу:

             Сидоренко Олена Василівна – кандидат с.-г. наук, ст. н. с.

 

 

             

              google academy

 

             

 

                Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript. 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

Співробітники відділу:

 

Ільницька Тетяна Євгеніївна –  провідний науковий співробітник, кандидат с.-г. наук

google academy

Кулібаба Світлана Вікторівна – старший науковий співробітник, кандидат с.-г. наук

google academy

Король Петро Вікторовичнауковий співробітник

google academy

 

Бабуш Світлана Іванівна – провідний інженер-технолог

 

Наукові дослідження

 ПНД № 31 «Генетичне поліпшення сільськогосподарських тварин, їх відтворення та збереження біорозмаїття» («Генетика, збереження та відтворення біоресурсів у тваринництві»)

1.31.02.03.01.Ф «Удосконалити методи збереження генетичного матеріалу різних видів сільськогосподарських тварин та створення електронного репозитарію генетичних ресурсів», ДР № 0121U108119 (2021–2025 рр.);

2. 31.02.02.01.П «Дослідження господарсько корисних ознак великої рогатої худоби української чорно- та червоно-рябих молочних порід за вбирного схрещування з голштинською»,  ДР № 0121U108120 (2021–2023 рр.);

3. 31.02.01.13.П «Обґрунтування методів розведення та обліку показників продуктивності худоби айрширської породи в умовах сучасної технології виробництва молока»,  ДР № 0121U108742 (2021–2023 рр.);

4. 31.02.03.09.П «Розроблення методики та селекційної програми реконструкції поліської популяції коней», ДР № 0121U108759 (2021–2023 рр.).

  5. 31.02.02.11.П Розробити рекомендації щодо використання вбирного схрещування української чорно-рябої молочної породи з голштинською в умовах різних технологій виробництва молока, ДР № 0124U001738 (2024–2025 рр.).

  6. 31.02.03.12.П Оцінити основні селекційні ознаки коней створюваної української спортивної породної групи, ДР № 0124U001597 (2024–2025 рр.).

 

  Напрямки наукової діяльності:

Ø розроблення основних методологічних підходів до оцінювання і збереження біорізноманіття порід сільськогосподарських тварин України;

Øздійснення селекційно-генетичного моніторингу популяцій сільськогосподарських тварин в субʼєктах племінної справи у тваринництві та підконтрольних стадах;

Øформування інформаційних баз даних тварин для аналізу їх структури, господарськи корисних ознак, планування селекційно-племінної роботи та вирішення комплексу питань щодо їх збереження та використання;

Ø відбір генетичного матеріалу для формування та поповнення Банку генетичних ресурсів тварин ІРГТ ім. М.В.Зубця НААН;

Ø зберігання генетичного матеріалу в банку генетичних ресурсів тварин для отримання можливості точного і повного відновлення популяції на випадок її втрати в майбутньому;

Ø розроблення методики та селекційної програми реконструкції поліської популяції коней;

Øреалізація Програми створення породної групи коней спортивного напряму використання.

 

 Основні здобутки:

  Øздійснено аналіз стану та проведено характеристику існуючого біорізноманіття основних вітчизняних, локальних та зникаючих порід сільськогосподарських тварин України. Встановлено найбільш уразливі популяції, які перебувають на межі зникнення.

Øоновлено базу даних порід сільськогосподарських тварин України в Європейській інформаційній системі біорізноманіття сільськогосподарських тварин (EFABIS). Проведено оцінку наявних запасів сперми та рівня інбридингу плідників локальних та зникаючих порід великої рогатої худоби.

Øрозроблено рекомендації щодо формування централізованої автоматизованої інформаційної системи у скотарстві (ЦАІС) як інформаційно-телекомунікаційної системи, склад, архітектуру та технології функціонування ЦАІС, джерела та рух інформації про тварин і суб’єктів, взаємодію ЦАІС з локальними автоматизованими системами.

Øздійснено опис і сформовані вимоги з реєстрації облікових показників по тваринах підконтрольних стад для забезпечення автоматизації процесів племінного обліку в стадах дослідних господарств в частині внесення первинних даних до СУМС Інтесел «Орсек» відповідно до вимог ICAR та ведення довідників автоматизованої системи.

Øрозроблено методичні рекомендації щодо проведення добору племінного матеріалу з метою отримання спеціалізованих селекційних груп коней різних напрямів робочої продуктивності (спортивні коні).

Øрозроблено систему моделювання селекційних процесів у конярстві.

 

alt

   Постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. № 472-р Банк  генетичних ресурсів тварин ІРГТ ім. М.В.Зубця НААН внесено до Державного реєстру наукових об’єктів, що становлять національне надбання.

  

 Основним завданням фунціонування банку генетичних ресурсів тварин ІРГТ ім. М.В.Зубця НААН є цілеспрямоване комплектування необхідним обсягом генетичного матеріалу (сперми, ооцитів, ембріонів, соматичних клітин тощо) визначених генофондових об’єктів та забезпечення його надійного довгострокового збереження.

 

 Принципи функціонування Банку генетичних ресурсів тварин

     Ø  Закладання генетичного матеріалу усіх видів сільськогосподарських тварин у вигляді статевих та соматичних клітин, ембріонів;

Ø  комплектування і використання генетичного матеріалу здійснюється за селекційно-генетичними програмами по видах і породах тварин;

Ø  генетичний матеріал Банку використовується безкоштовно відповідно до програм за рішенням вченої ради ІРГТ ім. М.В.Зубця НААН, в якому зазначаються підстави для виділення необхідної кількості генетичного матеріалу.

 

 

Об'єкт досліджень та впроваджені результати

 

 biloholova.ukr.poroda poliska.pop.koney  ukrayinska.chorno-ryaba

                 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 Наукові розробки

 

kataloh.hen.resursy

 

 

 

Основні публікації

   1. Войтенко С. Л., Петренко М. О., Шаферівський Б. С., Карунна Т. І. Племінне свинарство України: виклики часу. Scientific Progress & Innovations. 2023. Т. 26, № С. 81–86. https://doi.org/10.31210/spi2023.26.03.15.
   2. Войтенко С. Л., Петренко М. О., Шаферівський Б. С. Вплив методів підбору батьківських пар на мінливість селекційних ознак худоби айрширської породи. Scientific Progress & Innovations. 2023. Т. 26, № 1. С. 59–66. https://doi.org/10.31210/spi2023.26.01.10.
   3. Войтенко С. Л., Сидоренко О. В., Король П. В., Бабуш С. І. Вплив лінійної належності на молочну продуктивність корів вітчизняних порід з різною спадковістю за гоштинською породою. Розведення і генетика тварин. 2023. Вип. 66. С. 40–51. https://doi.org/10.31073/abg.66.04.
   4. Войтенко С. Л., Сидоренко О. В., Петренко М. О., Король П. В., Черняк Н. Г. Молочна продуктивність та відтворна здатність корів залежно від різних технологій виробництва молока. Розведення і генетика тварин. 2023. Вип. 65. С. 38–47. https://doi.org/10.31073/abg.65.04.
   5. Войтенко С., Сидоренко О., Король П., Черняк Н. Молочна продуктивність корів, зумовлена спадковістю голштинської породи та технологією виробництва молока. Вісник аграрної науки. 2023. Том 101, № 8. С. 29–38. https://doi.org/10.31073/agrovisnyk202308-04.
   6. Войтенко С. Л., Сидоренко О. В., Шаферівський Б. С., Петренко М. О. Відтворювальна здатність корів, зумовлена генотиповими чинниками. Scientific Progress & Innovations. 2023. Том 26, № 4. С. 91–98. https://doi.org/10.31210/spi2023.26.04.16.
   7. Войтенко С. Продуктивність корів залежно від умов довкілля, генотипу та лінійної належності. Тваринництво Степу України. 2022. Том 1, № 1. С. 45–55. https://doi.org/10.31867/2786-6750.1.1.2022.45-55.
   8. Войтенко С. Л., Сидоренко О. В., Черняк Н. Г., Король П. В., Бабуш С. І. Молочна продуктивність корів української червоно-рябої молочної породи різних генотипів в природно-кліматичних зонах України. Розведення і генетика тварин. 2022. Вип. 63. С. 36–43. https://doi.org/10.31073/abg.63.04.
   9. Войтенко С. Л., Сидоренко О. В. Вплив країни походження та інбридингу на продуктивність бугаїв основних комерційних порід України. Вісник аграрної науки. 2022. № 6. С. 38–47. https://doi.org/10.31073/agrovisnyk202206.
   10. Ільницька Т. Є., Сидоренко О. В. Особливості екстер'єру коней поліської популяції різного віку. Розведення і генетика тварин. 2022. Вип. 64. С. 173–178. https://doi.org/10.31073/abg.64.16.
   11. Konoval O., Korol P., Kostenko S., Tabaka P., Lizhi L., Chepiha A., Doroshenko M., Sydorenko O., Dzhus P., Svyrydenko N., Lytvynenko T., Xingchen B., Xuetao H., Li L., Drahulian M., Kostyuk E., Filipova P. Efficacy of blastodermal cells and CRISPR/CAS9 method in the creation of transgenic duck (Anas Platyrhynchos). Cell. 2021. Vol. 37, № 4. Р. 289–302. http://dx.doi.org/10.7124/bc.000A5B.
   12. Войтенко С. Л., Гладій М. В., Порхун М. Г., Сидоренко О. В., Цибенко В. Г. Айрширська порода в умовах України. Розведення і генетика тварин. 2021. Вип. 62 С. 21– 30.https://doi.org/10.31073/abg.62.05.
   13. Войтенко С. Л., Сидоренко О. В. Білоголова українська порода за чистопородного розведення та схрещування. Вісник Сумського національного аграрного університету. 2021. Вип. 1 (44). С. 55–62. DOI: https://doi.org/10.32845/bsnau.lvst.2021.1.8.
   14. Войтенко С., Сидоренко О. Збереження генофонду та підвищення продуктивності худоби білоголової української породи. Вісник аграрної науки, 2021, Т. 99, № 2 (815). С. 41–51. https://doi.org/10.31073/agrovisnyk202102-06.
   15. Ільницька Т. Є., Сидоренко О. В. Цільовий стандарт основних ознак екстер'єру поліської популяції коней. Розведення і генетика тварин. 2021. Вип. 62. С. 159–164. https://doi.org/10.31073/abg.62.20.
   16. Рубан С. Ю., Даншин В. О., Мітіогло Л. В., Литвиненко Т.В., Сидоренко О. В., Свириденко Н. П. Генетичні ресурси тваринництва : монографія. Київ : НУБіП України, 2022. 611 с.
   17. Оцінка господарськи корисних ознак великої рогатої худоби молочних і молочно-м’ясних порід / О. В. Сидоренко, С. Л. Войтенко, Ю. П. Полупан, Л. В. Вишневський, М. Г. Порхун, С. В. Прийма, Т. Є. Ільницька. Полтава : ПП "Астрая", 2021. 26 с.
   18. Підвищення продуктивності худоби айрширської породи в умовах промислової технології виробництва молока : рекомендації / С. Л. Войтенко, О. В. Сидоренко, М. Г. Порхун, Т. Є. Ільницька ; заг. ред. С. Л. Войтенко. Чубинське : ІРГТ ім. М.В. Зубця НААН, 2022. 36 с.
   19. Войтенко С. Л., Сидоренко О. В. Використання худоби айрширської породи в умовах промислової технології виробництва молока : методичні рекомендації. Чубинське ІРГТ ім. М. В. Зубця НААН, 2023. 24 с.
   20. Використання вбирного схрещування для поліпшення молочної продуктивності української чорно- та червоно-рябої молочних порід : методичні рекомендації / С. Л. Войтенко, О. В. Сидоренко, Н. Г. Черняк, Т. Є. Ільницька, П. В. Король, С. І. Бабуш. Чубинське : ІРГТ ім. М. В. Зубця НААН, 2023. 28 с.
   21. Рубан С. Ю., Даншин В.О., Литвиненко Т. В., Сидоренко О. В. Генетичні ресурси у тваринництві : навчальний посібник. Київ : ЦП "Компринт" 2023. 565 с.
   22. Ільницька Т. Є., Сидоренко О. В. Методичні рекомендації щодо оцінки та відбору коней поліської популяції / заг. ред. Т. Є. Ільницької. Чубинське : ІРГТ ім. М.В.Зубця НААН, 2022. 28 с.
   23. Ільницька Т. Є., Сидоренко О. В., Ягусевич Ю. С. Програма реконструкції української поліської породи коней / заг. ред. Т. Є. Ільницької. Чубинське : ІРГТ ім. М.В. Зубця НААН, 2023. 36 с.

Патенти 

   1. Ковтун С. І., Войтенко С. Л., Щербак О. В., Сидоренко О. В., Порхун М. Г., Троцький П. А. Спосіб відбору кнурів для кріоконсервації їх сперми : пат. 145566 Україна. № 2020 03693 ; заявл. 19.06.2020 ; опубл. 28.12.2020, Бюл. № 24. 4 с.
   2. Войтенко С. Л., Сидоренко О. В. Спосіб відбору та кріоконсервації сперми кнурів місцевих порід : пат. 145565 Україна. № 202003685 ; заявл. 19.06.2020 ; опубл. 28.12.2020, Бюл. № 24. 3 с.
   3. А. с. 100424 Україна. Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру «Рекомендації з генетичного моніторингу для збереження in situ локальних і зникаючих порід сільськогосподарських тварин в Україні» / П. П. Джус, К. В. Копилов, С. Л. Войтенко, О. В. Сидоренко, Т. Є. Ільницька. № 101653; заявл. 01.10.2020.
   4. А. с. 96704 Україна. «Результати оцінки великої рогатої худоби племінних стад дослідних господарств мережі НААН та рекомендації щодо ведення племінної справи у молочному скотарстві. / О. В. Сидоренко, С.Л. Войтенко, М. Г. Порхун. № 98179 ; заявл. 10.03.2020; опубл. 18.03.2020, Бюл. № 58.
   5. А. с. 95925 Україна. «Аналіз продуктивності великої рогатої худоби молочних порід в племінних стадах дослідних господарств» / С. Л. Войтенко, О.В. Сидоренко № 97229 ; заявл. 24.01.2020; опубл. 10.02.2020, Бюл. № 57.
   6. А. с. 90940 Україна. База даних "Бугаї м'ясних порід великої рогатої худоби» / П. П. Джус, О. В. Сидоренко, Н. В. Бондарук, Г. М. Чоп. № 92461 ; заявл. 08.07.2019 ; опубл. 23.07.2019.