reestr.28.08.19

Науковці Інституту за участі установ-співвиконавців програми 37 «Збереження генофонду» виконують роботу з формування оновленого актуального «Реєстру селекційних досягнень у тваринництві». На даному етапі здійснено перевірку наданої інститутами-співвиконавцями інформації, виявлено відсутність інформації за окремими породах, які висвітлені в Держплемреєстрі та розіслано листи щодо надання  відповідних доповнень. Оновлений «Реєстр селекційних досягнень у тваринництві» буде надано нами вчасно до Міністерства аграрної політики та продовольства України для його офіційного користування з грудня 2019 року.