img 3102 1 15 – 20 вересня 2019 року в м. Київ на базі Інституту молекулярної біології і генетики НАН України відбулася XIV Міжнародна наукова конференція «Фактори експериментальної еволюції організмів», присвячена 140-річчю від дня народження видатного генетика і селекціонера академіка В.Я. Юр’єва. В рамках конференції відбувся VII з’їзд Всеукраїнської асоціації біологів рослин та Пленум Ради Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова. Співорганізаторами цьогорічних заходів спільно із Українським товариством генетиків і селекціонерів імені М.І. Вавилова (УТГіС ім. М.І. Вавилова) стали Інститут молекулярної біології і генетики НАН України та ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України».

    В роботі конференції та Пленуму від Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН прийняли участь перший заступник директора з наукової роботи, віце-президент товариства Світлана Іванівна Ковтун та завідувач лабораторії біотехнології відтворення Оксана Василівна Щербак, які представили стендову доповідь: «Аналіз ефективності розвитку поза організмом ембріонів свиней за використання нанобіоматеріалу» (Зюзюн А.Б., Щербак О.В., Ковтун С.І., Свергунов А.О., Свергунова Г.О.).

    img 3014 2Традиційно до конференції видано два чергові томи (Т. 24, Т. 25) збірника наукових праць «Фактори експериментальної еволюції організмів» (ISSN 2415-3826 (Online), ISSN 2219-3782 (Print)), які узагальнюють теоретичні досягнення та практичні надбання провідних українських та зарубіжних учених. Науковці із 13 установ НААН представили в цьому році свої напрацювання.

    16 вересня відбувся Пленум Ради Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова, на якому Президент УТГіС ім. М.І. Вавилова, член-кореспондент НАН України В.А. Кунаха доповів про підсумки роботи президії Товариства за період 2018 – 2019 роки та головні завдання діяльності на 2020 рік. Роботу Товариства було визнано задовільною. Значну увагу було приділено роботі Ради та Президії Товариства з обласними відділеннями, а також йшлося про подальше підвищення вимог до наукових статей, які друкуються у фаховому збірнику наукових праць «Фактори експериментальної еволюції організмів» та журналі «Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів». На Пленумі було прийнято рішення про проведення наступної XV Міжнародної наукової конференції «Фактори експериментальної еволюції організмів» на базі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

    Під час роботи Пленуму Президент УТГіС ім. М.І. Вавилова В.А. Кунах нагородив Оксану Василівну Щербак Подякою товариства «За активну участь у роботі Товариства».