ДИСЕРТАЦІЇ

На здобуття наукового ступеня доктора наук

 1. Антоненко В. І. Селекція бугаїв-плідників в системі племінної роботи з породами молочної худоби : дис. … д-ра с.-г. наук : 06.02.01 / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. Чубинське, 2000. 412 с.
 2. Архипчук В. В. Структурные и функциональные изменения геномов в филогенезе и онтогенезе рыб : дис. … д-ра биолог. наук : 03.00.15 / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии. Киев, 1995. 276 с.
 3. Балацький В. М. Методологічне обґрунтування маркер-асоційованої селекції в свинарстві України : дис. ... д-ра с.-г. наук : 03.00.15 / наук. конс. Т. М. Димань ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т свинарства і агропром. вир-ва ; Ін-т розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця. Полтава, 2018. 350 с.
 4. Бащенко М. І. Регіональна система селекції у скотарстві : дис. … д-ра с.-г. наук : 06.02.01 / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. Київ, 1999. 387 с.
 5. Бірта Г. О. Формування м’ясосальної продуктивності різних генотипів свиней залежно від паратипових факторів : дис. … д-ра с.-г. наук : 06.02.01 / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т свинарства ім. О. В. Квасницького. Полтава, 2009. 419 с.
 6. Бірюкова О. Д. Методологія визначення тварин бажаного типу в молочному скотарстві : дис. ... д-ра с.-г. наук [у 2 т.] : 06.02.01 / наук. конс. Б. Є. Подоба ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця. с. Чубинське Київської області, 2021. 425 с.
 7. Бородай В. П. Теоретичне обґрунтування і практична реалізація програм удосконалення птиці м’ясних кросів : дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.02.01 / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. Київ, 2000. 251 с.
 8. Браславский М. Е. Теоретическое обоснование и экспериментальная разработка основных программ селекции тутового шелкопряда в Украине : дис. … д-ра с.-х. наук : 06.00.15 / Укр. акад. аграр. наук, Ин-т шелководства. Харьков, 1997. 430 с.
 9. Вдовиченко Ю. В. Методологія створення та удосконалення південної м'ясної породи великої рогатої худоби : дис. ... д-ра. с.-г. наук : 06.02.01 / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин. с. Чубинське Київської обл., 304 с.
 10. Вечорка В.В. Наукове обґрунтування та практичні засади селекційного удосконалення молочної худоби вітчизняних порід : дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.02.01 / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця. с. Чубинське Київської обл., 2019. 414 с.
 11. ВойтенкоС. Л. Методи удосконалення свиней миргородської породи та збереження її генофонду : дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.02.01 / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т свинарства ім. О. В. Квасницького. Полтава, 2007. 345 с.
 12. ГеккієвА. Д. Обґрунтування методів розведення в генофондних стадах та при створенні нових типів молочної худоби : дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.02.01 / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т тваринництва центр. р-нів. Дпіпропетровськ, 2004. 363 с.
 13. ГетяА. А. Оптимізація оцінки племінної цінності та удосконалення системи організації селекційного процесу у свинарстві України : дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.02.01 / Нац. акад. аграр. наук, Ін-т свинарства і агропром. вир-ва. Чубинське, 2012. 463 с.
 14. ГильМ. І. Генетичний аналіз полігенно обумовлених та поліморфних ознак худоби молочних порід : дис. ... д-ра. с-г. наук : 06.02.01 / М-во аграр. політики України, Миколаївський держ. аграр. ун-т. Миколаїв, 2008. 656 с.
 15. ГузєвІ. В. Методологія збереження біорізноманіття генетичних ресурсів тваринництва України : дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.02.01 / Нац. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. Чубинське, 2012. 463 с.
 16. ДубінА. М. Популяційно-генетична характеристика української червоно-рябої молочної породи та методи її удосконалення за умов великомасштабної селекції : дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.02.01 / Білоцерківський держ. аграр. ун-т. Біла Церква, 2000. 345 с.
 17. ДзіцюкВ. В. Хромосомний поліморфізм окремих видів і порід сільськогосподарських тварин : дис. ... д-ра с.-г. наук : 03.00.15 / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. Чубинське, 2008. 306 с.
 18. КовтунС. І. Наукове обґрунтування і удосконалення генетичних методів дослідження раннього ембріогенезу сільськогосподарських тварин : дис. ... д-ра с.-г. наук : 03.00.15 / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. с. Чубинське Київської обл., 2008. 307 с.
 19. КопиловК. В. ДНК-діагностика генетичних ресурсів великої рогатої худоби : дис. ... д-ра с.-г. наук : 03.00.15 / Нац. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. с. Чубинське Київської обл., 2011. 304 с.
 20. КопиловаК. В. Молекулярно-генетичні маркери в системі збереження біорізноманіття сільськогосподарських тварин : дис. ... д-ра с.-г. наук : 03.00.15 / Нац. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. с. Чубинське Київської обл., 2012. 307 с.
 21. КоцюбенкоГ. А. Обґрунтування ефективної системи селекційних методів та технологічних підходів підвищення продуктивності в галузі кролівництва : дис. ... д-ра с. -г. наук : 06.02.01 / Ін-т розведення і генетики тварин НААН. с. Чубинське Київської обл., 2014. 350 с.
 22. КузівМ. І. Онтогенетичні та селекційно-біологічні закономірності формування молочної продуктивності чорно-рябої худоби західного регіону України : дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.02.01 / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця. Чубинське, 2018. 464 с.
 23. КулібабаР. О. Теоретичне обґрунтування та практична реалізація маркер-асоційованої селекції українських локальних порід курей : дис. ... д-ра с.-г. наук : 03.00.15 / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця. Чубинське, 2019. 374 с.
 24. ЛадикаВ. І. Селекційні аспекти якісного удосконалення популяції лебединської худоби : дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.02.01 / М-во агропром. комплексу України, Сумський держ. аграр. ун-т. Суми, 1999. 333 с.
 25. Любинський О. І. Селекційно-генетичні аспекти формування і консолідації прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно-рябої молочної породи : дис. … д-ра с.-г. наук : 06.02.01 / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин, Мін-во аграр. політики України, Подільський держ. аграр.-техн. ун-т. Чубинське, 2009. 409 с.
 26. МазурН. П. Вплив генетичних і паратипових чинників на тривалість та ефективність довічного використання молочної худоби : дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.02.01 / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця. Чубинське, 2018. 390 с.
 27. Маринчук Г. С. Поліморфні системи лактопротеїнів великої рогатої худоби як генні маркери молочної продуктивності : дис. … д-ра с.-г. наук : 06.00.23 / Ін-т тваринництва центр. р-нів УААН. Дніпропетровськ, 1996. 350 с.
 28. Мельник Ю. Ф Формування м’ясної продуктивності тварин різних порід великої рогатої худоби в онтогенезі (за матеріалами проведеного породовипробування) : дис. … д-ра с.-г. наук : 06.02.01 / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин. Чубинське, 2010. 462 с.
 29. Метлицька О. І. Методологія ДНК-паспортизації генофондів сільськогосподарських тварин за гіперваріабельними локусами геному : дис. ... д-ра с.-г. наук : 03.00.15 / Нац. акад. аграр. наук, Ін-т свинарства і агропром. вир-ва. Полтава, 2012. 376 с.
 30. Микитюк В. В. Науково-практичне обґрунтування акліматизації овець породи новозеландський корідель у степовій зоні України : дис. … д-ра с.-г. наук : 06.02.01 / Дніпропетровський держ. аграр. ун-т. Дніпропетровськ, 2009. 337 с.
 31. Облап Р. В. Методологія молекулярно-генетичного оцінювання сільськогосподарської продукції : дис. ... д-ра с.-г. наук : 03.00.15 / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця. с. Чубинське, 2021. 545 с.
 32. Петренко І. П. Генетико-популяційні процеси при інбридингу, схрещуванні і регулюванні статевого складу потомства у тварин : дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.02.01 / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. с. Чубинське Київської обл., 1994. 525 с.
 33. Патрєєва Л. С. Удосконалення методів селекції птиці м’ясного типу : дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.02.01 / М-во аграр. політики України, Херсонський держ. аграр. ун-т. Херсон, 2008. 390 с.
 34. Пешук-Топиха Л. В. Методы селекционно-генетического совершенствования красного степного скота при чистопородном разведении и скрещивании : дис. … д-ра с.-х. наук : 06.02.01 / Укр. акад. аграр. наук, Ин-т разведения и генетики животных. Киев, 1999. 317 с.
 35. Підпала Т. В. Генезис процесу породного перетворення в популяції червоної степової худоби : дис. … д-ра с.-г. наук : 06.02.01 / Кримський держ. аграр. ун-т. Сімферополь, 2000. 374 с.
 36. Подоба Б. Є. Використання поліморфізму еритроцитарних антигенів для оцінки племінних ресурсів, підвищення генетичного потенціалу і збереження генофонду великої рогатої худоби : дис. ... д-ра с.-г. наук : 03.00.15 / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. Чубинське, 1997. 302 с.
 37. Полупан Ю. П. Онтогенетичні та селекційні закономірності формування господарськи корисних ознак молочної худоби : дис. … д-ра с.-г. наук : 06.02.01 / Нац. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. Чубинське, 2013. 694 с.
 38. Пономаренко Н. П. Теоретичне обґрунтування та методологія системи оцінювання курей яєчних кросів : дис. … д-ра с.-г. наук : 06.02.01 / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування. Київ, 2010. 464 с.
 39. Рубан С. Ю. Методология и система селекции животных украинской красно-пестрой молочной породы : дис. … д-ра с.-х. наук : 06.02.01 / Укр. акад. аграр. наук, Ин-т разведения и генетики животных. Харьков, 1999. 353 с.
 40. Рудик І. А. Методи підвищення ефективності селекції плідників молочної худоби : дис. … д-ра с.-г. наук : 06.02.01 / Білоцерківський держ. аграр. ун-т. Біла Церква, 1997. 324 с.
 41. Скляренко Ю. І. Селекційні та генетичні аспекти збереження і поліпшення генофонду бурих порід Північного Сходу України : дис. ... д-ра с.-г. наук : спец. 06.02.01 / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця. с. Чубинське Київської області, 2019. 373 с. 
 42. Сметанин В. Т. Генетико-популяционное обоснование локальной системы разведения свиней : дис. ... д-ра с.-х. наук : 03.00.15 / Днепропетровский гос. аграр. ун-т. Днепропетровск, 2007. 304 с.
 43. Ставецька Р. В. Методи підвищення ефективності селекції популяції молочної худоби : дис. … д-ра с.-г. наук : 06.02.01 / М-во аграр. політики та прод-ва України, Білоцерківський нац. аграр. ун-т. Біла Церква, 2013. 474 с.
 44. Стародуб Л. Ф. Генетична мінливість аборигенних порід великої рогатої худоби та коней за різними типами маркерів : дис. ... д-ра с.-г. наук : 03.00.15 / наук. конс. К. В. Копилов ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця. с. Чубинське Київської області, 2021. 380 с.
 45. Супрович Т. М. Молекулярно-генетичний аналіз головного комплексу гістосумісності в зв'язку зі стійкістю та сприйнятливістю до маститів у корів : дис. ... д-ра с.-г. наук : 03.00.15 / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин. с. Чубинське Київської обл., 2014. 386 с.
 46. ТкачоваІ. В. Система селекційного удосконалення заводських порід коней в умовах обмеженого генофонду : дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.02.01 / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця. Чубинське, 2019. 517 с.
 47. ФедоровичВ. В. Селекційно-генетичні та біологічні особливості тварин заводських і локальних молочних та молочно-м'ясних порід худоби в умовах Західного регіону України : дис. … д-ра с.-г. наук : 06.02.01 / Нац. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М.В.Зубця. с. Чубинське Київcької обл., 2015. 454 с.
 48. Федорович Є. І. Селекційно-генетичні та біологічні особливості тварин західного внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи : дис. … д-ра с.-г. наук : 06.02.01 / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. Київ ; Чубинське, 2005. 470 с.
 49. Хаврук О. Ф. Розроблення методів та виведення української червоно-рябої молочної породи : дис. … д-ра с.-г. наук : 06.00.15 (у формі наук. доповіді) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. Чубинське, 1996. 57 с.
 50. Хвостик В. П. Обґрунтування та практична реалізація методичних підходів до створення нових і удосконалення існуючих популяцій сільськогосподарської птиці : дис. ... д-ра. с.-г. наук : 06.02.01 / Нац. акад. аграр. наук України, Державна дослідна станція птахівництва. Борки, 2015. 392 с.
 51. Хмельничий Л. М. Оцінка екстер’єру тварин в системі селекції великої рогатої худоби : дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.02.01 / Укр. акад. аграр. наук, Черкаський ін-т агропром. вир-ва. Черкаси, 2005. 430 с.
 52. Хомут И. С. Теоретические и практические аспекты селекционно-племенной работы в молочном стаде : дис. … д-ра с.-х. наук : 06.00.15 / Укр. акад. аграр. наук, Одесское НПО «Элита». Одеса, 1996. 459 с.
 53. Шаловило С. Г. Розробка наукових і практичних методів підвищення ефективності трансплантації ембріонів у племінному скотарстві : дис. … д-ра с.-г. наук : 06.00.15 ; 0600.27 / Укр. акад. аграр. наук, Львівський біотехнолог. центр. Львів, 1996. 377 с.
 54. Шельов А. В. Поліморфізм генетичних ресурсів тварин за мікросателітними локусами ДНК : дис. ... д-ра с.-г. наук : 00.15 / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця. с. Чубинське Київської області, 2021. 396 с.
На здобуття наукового ступеня кандидата наук
 1. Бабенко О. І. Генетичні аспекти підвищення ефективності селекції молочної худоби : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Білоцерк. держ. аграр. ун-т. Біла Церква, 2012. 170 с.
 2. Бабій Н. М. Господарсько-біологічні особливості чорно-рябої худоби вітчизняної та зарубіжної селекції в умовах західного регіону України : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетика тварин. Київ ; Чубинське, 2008. 225 с.
 3. Базишин М. М. Порівняльна оцінка молочної худоби різної селекції за комплексом ознак : дис. ... канд. с-г. наук : 06.02.01 / Укр. акад. аграр. наук. Чубинське Київської обл., 2008. 136 с.
 4. Басовський Д. М. Вплив мікрохірургічних маніпуляцій на цитогенетичні особливості запліднення та доімплантаційного розвитку in vitro у великої рогатої худоби : дис. … канд. с.-г. наук : 03.00.15 / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. Київ, 2000. 159 с.
 5. Березовський О. В. Особливості поліморфізму генів к-Св, ТG5, LEP молочних порід великої рогатої худоби України : дис. … канд. с.-г. наук : 03.00.015 / Нац. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця. Чубинське, 2015. 142 с.
 6. Бірюкова О. Д. Популяційно-генетичний моніторинг формування генофонду української чорно-рябої молочної породи : дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.015 / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. Чубинське, 2005. 177 с.
 7. Боднарук В. Є. Генетична диференціація великої рогатої худоби м’ясного та молочного напрямку продуктивності : дис. … канд. біол. наук : 03.00.015 / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. Київ, 1995. 146 с.
 8. Бодряшова К. В. Відтворювальна здатність свиноматок та комплектування маточного складу у стадах свиней за різних методів розведення : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Ін-т розведення і генетики тварин. с. Чубинське Київської обл., 2014. 189 с.
 9. Бойко Е. А. Роль генотипа тутового шелкопряда в проявлении эффекта гетерозиса, неспецифической устойчивосты и наследовании количественных признаков после электромагнитного облучения : дис. ... канд. с.-х. наук : 03.00.15 / Институт шелководства УААН. Харьков, 2007. 198 с.
 10. Бойко О. В. Відтворювальна здатність бугаїв різних за походженням : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.00.15 / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. Чубинське, 1995. 204 с.
 11. Бойко О. В. Методи поліпшення відтворювальної здатності молочної худоби за комплексом ознак в Черкаському регіоні : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Нац. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця. Чубинське, 2016. 193 с.
 12. Бойко Ю. М. Оцінка ефективності формування генеалогічної структури української бурої молочної породи : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / М-во аграрної політики України, Сумський нац. аграр. ун-т. Суми, 2012. 272 с.
 13. Бордун О. М. Використання свиней великої білої та великої чорної порід у регіональній системі розведення : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Нац. акад. аграр. наук України, Сумський ін-т агропром. вир-ва. Суми, 2010. 146 с.
 14. Борисенко Н. О. Популяційно-генетичний аналіз рослиноїдних риб за використання генетичних маркерів : дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.15 / Ін-т рибного господарства НААН. Київ, 2015. 162 с.
 15. Бочков В. М. Господарсько-біологічні особливості симентальської та ангуської порід зарубіжної селекції в умовах Лісостепу України : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Ін-т розведення і генетики тварин УААН. Чубинське, 1998. 175 с.
 16. Братушка Р. В. Вплив генетичних і паратипових факторів на формування селекційних ознак тварин сумського внутрішньо породного типу української чорно-рябої молочної породи : дис. … канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин. Чубинське, 2013. 171 с.
 17. Була Л. В. Оцінка службових собак, які дресируються по пошуку наркотичних засобів і зброї : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / М-во аграр. політики України, Сумський нац. аграр. ун-т. Суми, 2009. 149 с.
 18. Бульченко І. О. Вроджені аномалії розвитку як складова генетичного тягаря сільськогосподарської птиці в Україні : дис.. … канд.. с-г. наук : 03.00.15 / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин. Чубинське, 2013. 147 с.
 19. Буштрук М. В. Оцінка і добір бугаїв чорно-рябої породи за показниками відтворної здатності : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. Чубинське, 1998. 144 с.
 20. Васильківський С. Б. Формування господарсько корисних ознак у тварин української породи в умовах України : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.00.15 / Ін-т розведення і генетики тварин УААН. Чубинське, 1996. 131 с.
 21. Ващенко О. В. Ефективність використання свиней зарубіжної селекції у схрещуванні з вітчизняними породами і типами : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / наук. кер. М. І. Бащенко ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця. с. Чубинське Київської області, 2021. 170 с.
 22. Вербич І. В. Деякі закономірності формування бажаного типу тварин при створенні української чорно-рябої породи : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.00.15 / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. Чубинське, 1995. 145 с.
 23. Височанський Й. С. Ріст і розвиток та біологічні особливості помісних телиць бурої карпатської породи : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Укр. акад. аграр. наук, Закарпатський ін-т агропром. вир-ва. В. Бахта, 1998. 125 с.
 24. Вишневський В. М. Господарсько-біологічні особливості різних генотипів м’ясної худоби в умовах Полісся України : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. Чубинське, 1997. 117 с.
 25. Вишневський Л. В. Селекційно-генетичні методи поліпшення продуктивності свиней миргородської породи та використання їх при схрещуванні : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т свинарства ім. О.В. Квасницького. Полтава, 2008. 148 с.
 26. Воргач Л. Ю. Эффективность различных типов подбора при совершенствовании черно-пестрого скота : дис. … канд. с.-х. наук : 06.00.15 / Ин-т земледелия и животноводства Западного региона. Оброшино, 1996. 226 с.
 27. Гавриш О. М. Роль селекційно-генетичних факторів у формуванні продуктивності норок різних типів : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Нац. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. с. Чубинське, 2011. 212 с.
 28. Гальчинська І. А. Роль селекційно-генетичних факторів у формуванні заводського стада української червоно-рябої молочної породи : дис. … канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Ін-т розведення і генетики тварин. Чубинське, 2009. 191 с.
 29. Глєбова Ю. А. Адаптаційна реакція яєчних курей різних генотипів та прогнозування їх природної резистентності в ранньому онтогенезі : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Кабмін України, Нац. аграр. ун-т. Київ, 2007. 209 с.
 30. Глушко Ю. М. Генетичний моніторинг і оцінка племінних ресурсів коропа в Україні : дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.15 / Нац. акад. аграр. наук, Ін-т рибного господарства. Київ, 2012. 150 с.
 31. Гнатюк С. І. Оцінка ефективності формування внутрішньо породних типів української червоної молочної породи : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01. Луганськ, 2012. 227 с.
 32. Гончар В. І. Використання кращих світових ресурсів великої рогатої худоби з метою поліпшення червоної степової породи в республіці Крим : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. Чубинське, 1995. 161 с.
 33. Гузев И. В. Селекционно-генетическая оценка и раннее прогнозирование естественой резистентности молочного скота : дис. … канд. с.-х. наук : 06.00.15 / Ин-т разведения и генетики животных УААН. Киев, 1996. 183 с.
 34. Гунтік Л. М. Удосконалення способів кріоконсервації сперми бугаїв шляхом визначення оптимального співвідношення компонентів розріджувачів : дис. … канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. Київ, 2003. 132 с.
 35. Гурський І. М. Селекціонно-господарські особливості помісей від схрещування корів української червоно-рябої молочної породи з бугаями м’ясних порід в умовах Лісостепу України : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. Чубинське, 2002. 150 с.
 36. Данилевський О. О. Господарсько-біологічні особливості тварин української червоно-рябої молочної породи в умовах північного регіону України : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Ін-т розведення і генетики тварин УААН. Чубинське, 1998. 183 с.
 37. Даниленко В. П. Науково-практичне обґрунтування методів формування високопродуктивного стада молочної худоби : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / М-во аграр. політики України, Білоцеркывський держ. аграр. ун-т. Біла Церква, 2007. 177 с.
 38. Демчук С. Ю. Відновлення відтворювальної функції у корів української м’ясної породи в зв’язку з перебігом родів : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. Чубинське, 1997. 143 с.
 39. Дзямко М. Й. Ефективність схрещування бурої карпатської худоби з плідниками м’ясних генотипів, створених в Україні : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Закарпатський ін-т агропром. вир-ва УААН. В. Бахта, 1998. 144 с.
 40. Димчук А. В. Вплив різних підборів на господарсько-біологічні ознаки тварин подільського заводського типу української чорно-рябої молочної породи : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин. Київ ; Чубинське, 2011. 199 с.
 41. Динько Ю. П. Формування господарськи корисних ознак корів української чорно-рябої молочної породи різних типів конституції : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / наук. кер. Р. В. Ставецька ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця. с. Чубинське Київської області, 2021. 171 с.
 42. Дідківський В. О. Селекційно-генетичні аспекти створення високопродуктивного молочного стада : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / М-во аграр. політики України, Держ. агроекол. ун-т. Житомир, 2006. 202 с.
 43. Добрянська М. Л. Генетична структура м’ясних порід великої рогатої худоби за різними типами ДНК-маркерів : дис. … канд. с.-г. наук : 03.01.15 / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин. Чубинське, 2013. 141 с.
 44. Донченко Т. А. Селекційна оцінка тварин різних генотипів при формуванні стада м’ясної худоби : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.00.15 / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. Чубинське, 1995. 167 с.
 45. Дубін О. В. Генетична диференціація геномів за маркерами ISSR-PCR та RAPD-PCR : дис. … канд. с.-г. наук : 03.01.15. Чубинське, 2009. 156 с.
 46. Єлізарова І. Б. Цитогенетичні аспекти запліднення in virto ооцитів корів і гетерологічної пенетрації яйцеклітин золотистого хом’ячка : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.015 / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. Чубинське, 1995. 157 с.
 47. Йовенко І. В. Результативність розведення української чорно-рябої молочної породи за лініями і родинами : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. Чубинське, 2003. 132 с.
 48. Іванченко М. І. Розроблення методів підвищення відтворювальної здатності бугаїв-плідників на основі використання ехінацеї пурпурової : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Ін-т розведення і генетики тварин УААН. Чубинське, 1997. 114 с.
 49. Ільницька Т. Є. Обґрунтування системи селекційно-племінної роботи при удосконаленні коней спортивного напряму використання : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця. с. Чубинське, 2021. 190 с.
 50. Іляшенко Г. Д. Формування господарськи корисних ознак українських червоної та чорно-рябої молочних порід в степовій зоні України : дис. … канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин. Чубинське, 2013. 219 с.
 51. Кадиш В. О. Формування відтворювальної здатності у бугаїв-плідників абердин-ангуської породи : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. Чубинське, 2001. 152 с.
 52. Каменська І. С. Фомування відтворювальної здатності у бугаїв-плідників голштинської породи чорно-рябої і червоно-рябої масті : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин. Київ ; Чубинське, 2011. 170 с.
 53. Каспров Р. В. Селекційні та господарсько-біологічні особливості тварин різних генотипів абердин-ангуської породи в умовах Поділля : дис. … канд. с.-г. наук : 06.02.01 / М-во аграр. політики України, Камянець-Подільський держ. аграр.-техн. ун-т. К.-Подільський, 2009. 146 с.
 54. Кивенко О. М. Селекційно-господарські та біологічні особливості різних генотипів поліської м’ясної породи : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин. Київ ; Чубинське, 2011. 158 с.
 55. Климковецький А. А. Зв'язок раннього онтогенетичного розвитку і продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця. Чубинське, 2021. 163 с.
 56. Клопенко Н. І. Ефективність вбирного схрещування у стадах української чорно-рябої молочної породи : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Ін-т розведення і генетики тварин. Біла Церква, 2015. 215 с.
 57. Кобилінська А. М. Формування продуктивних ознак тварин поліської м’ясної породи залежно від генотипу у зоні з різним рівнем радіаційного забруднення : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Нац. акад. аграр. наук України. Київ ; Чубинське, 2011. 149 с.
 58. Коваленко Г. С. Порівняльна оцінка тварин української чорно-рябої молочної худоби з аналогами зарубіжних порід : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. Київ, 1999. 170 с.
 59. Коваль А. І. Порівняльна характеристика господарсько-корисних ознак тварин українських чорно-рябої та червоно-рябої порід : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Ін-т розведення і генетики тварин УААН. Чубинське, 1998. 138 с.
 60. Коваль Т. П. Формування господарськи корисних ознак тварин у процесі генезису української червоної молочної породи : дис. ... канд. с.-г. наук : : 06.02.01 / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. Чубинське, 2006. 261 с.
 61. Ковальова Т. М. Специфіка генофонду української верхової породи коней за поліморфними системами крові : дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.15 / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т тваринництва. Харків, 2014. 144 с.
 62. Ковтун О. В. Продуктивні якості помісних голштинських корів закордонної і вітчизняної селекції в умовах Лісостепу України : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.00.15 / Ін-т розведення і генетики тварин. Чубинське, 1995. 151 с.
 63. КовтунС.І. Цитогенетичні та морфологічні дослідження раннього ембріогенезу при одержанні зародків великої рогатої худоби in virto : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.15 / Ін-т розведення і генетики тварин. Київ, 2000. 145 с.
 64. Козлов А. П. Особливості створення поліського зонального типу худоби та галузі м’ясного скотарства на Житомирщині : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. Чубинське, 1995. 159 с.
 65. КолінчукР.В. Поліморфізм гена BoLA-DRB3 у зв'язку зі схильністю і стійкістю до некробактеріозу в популяціях корів української чорно-рябої молочної породи : дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.15 / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця.  Чубинське, 2018. 184 с.
 66. Корінний С. М. Популяційно-генетична характеристика великої білої породи свиней за різними типами молекулярно-генетичних маркерів : дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.15 / Нац. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. Полтава, 2011. 148 с.
 67. Косташ В. Б. Господарсько-біологічні особливості тварин різних ліній і генотипів української червоно-рябої молочної породи в умовах Буковини : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. Чубинське, 2008. 182 с.
 68. Костюк А. Г. Селекционно-генетические аспекты проблемы «заказного» подбора пар у молочного скота : дис. … канд. с.-х. наук : 06.00.15 / Ин-т разведения и генетики животных УААН. Чубинское, 1996. 208 с.
 69. Костюк В. В. Екстер’єрні та продуктивні особливості молочної худоби різного походження : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин УААН. Чубинське, 2010. 188 с.
 70. Кочук-Ященко О. А. Лінійна оцінка екстер'єру корів українських чорно-рябої і червоно-рябої молочних порід та її зв'язок з продуктивністю : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / М-во освіти і науки України, Житомирський нац. агроекол. ун-т. Житомир, 2016. 215 с.
 71. Крамаренко О. С. Особливості генетичної структури таврійського внутрішньо породного типу південної м’ясної породи великої рогатої худоби за ДНК-маркерами : дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.15 / Нац. акад. аграр. наук, Миколаївський нац. аграр. ун-т. Миколаїв, 2015. 184 с.
 72. Крась С. І. Генетична структура та функціональний стан системи антиоксидантного захисту амурського сазана в Україні : дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.15 / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т рибного госп-ва. с. Чубинське Київської обл., 2012. 152 с.
 73. Кривонос Ю. О. Селекційні аспекти формування бажаного типу бурої худоби : дис. … канд. с.-г. наук : 06.02.01 / М-во аграр. політики України, Сумський нац. аграр. ун-т, Ін-т розведення і генетики тварин. Суми, 2009. 172 с.
 74. Криворучко Ю. І. Оцінка селекційно-господарських ознак телиць різних генотипів створюваної української симентальської м’ясної породи : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Ін-т розведення і генетики тварин. Чубинське, 2003. 151 с.
 75. Кругляк П. А. Біотехнологічні методи раціонального використання бугаїв-поліпшувачів : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин. Київ ; с. Чубинське Київської обл., 2011. 203 с.
 76. Кругляк Т. О. Селекційна оцінка та фактори формування господарськи корисних ознак української червоно-рябої молочної породи : дис. … канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин. с. Чубинське Київської обл., 2015. 139 с.
 77. Кузебний С. В. Вплив генетичних та паратипових факторів на відтворювальну здатність бугаїв-плідників : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. с. Чубинське, 2008. 205 с.
 78. КуновськийЮ.В. Морфогенетичний аналіз раннього ембріогенезу свиней при одержанні зародків in vitro : дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.15 / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. с. Чубинське Київської обл., 2007. 126 с.
 79. Куриленко Ю. Ф. Біорізноманіття генофонду коней за різними типами генетичних маркерів : дис. ... канд. с. -г. наук : 03.00.15 / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. с. Чубинське Київської обл., 2014. 132 с.
 80. Курта Х. М. Поліморфізм мікросателітних ДНК-локусів веслоноса (Polyodon spathula) українських популяцій : дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.15 / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця. с. Чубинське, Київська обл., 2019. 151 с.
 81. Кухтіна К. В. Використання спадкового поліморфізму в системі генетичного моніторингу у племінних ресурсів коней : дис. … канд. с.-г. наук : 00.15 / Нац. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. Чубинське, 2012. 157 с.
 82. Ліщук С. Г. Селекційно-генетичні та біологічні особливості українських чорно-рябої та червоно-рябої молочних порід в умовах Поділля : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Нац. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. Київ ; Чубинське, 2015. 146 с.
 83. Лобода В. П. Оцінка ефективності селекційного удосконалення стада української червоно-рябої молочної породи : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / М-во аграр. політики та прод-ва України, Сумський нац. аграр. ун-т. Суми, 2014. 223 с.
 84. Люльченко М. А. Ріст, розвиток і м’ясна продуктивність тварин поліського типу української чорно-рябої породи різних генотипів за голштинською породою : дис. ... канд. с.-г. наук : 02.01 / Ін-т сіль. госп-ва Полісся УААН. Житомир, 1997. 196 с.
 85. Лядський І. К. Зв'язок продуктивних ознак свиней великої білої породи з поліморфізмами генів МС4 R, СТSL та НМG А1 : дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.15 / Ін-т свинарства і агропромислового виробництва. Полтава, 2015. 152 с.
 86. Ляшенко Ю. В. Розробка способу добору високожитттєздатного матеріалу в селекційній роботі з шовковичним шовкопрядом : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Ін-т шовківництва УААН. Київ, 2001. 154 с.
 87. Маковська Н. М. Співвідносна мінливість неспецифічної резистентності та господарськи корисних ознак великої рогатої худоби та свиней : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / наук. кер. О. Д. Бірюкова ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця. с. Чубинське, 2021. 141 с.
 88. Малишева О. О. Генетичні підходи до відтворення та збереження племінних ресурсів осетрових риб : дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.15 / Ін-т розведення і генетики тварин. Київ, 2015. 142 с.
 89. Мельник О. В. Особливості генетичної структури різних порід коней за мікросателітними локусами ДНК : дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.15 / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування. с. Чубинське Київської обл., 2014. 144 с.
 90. Мельник Ю. Ф. Залежність продуктивності худоби української червоно-рябої молочної породи від спадкових і паратипових факторів : дис. ... канд. с.-г. наук : 02.01 / Укр. акад. аграр. наук, 2000. 193 с.
 91. Метлицька О. І. Застосування молекулярно-генетичних маркерів різних класів при визначенні внутрішньо-та міжпородної мінливості свиней : дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.15 / Ін-т свинарства УААН. Полтава, 2001. 151 с.
 92. Мітіогло І. Д. Оцінювання і прогнозування молочної продуктивності корів з використанням генетичних маркерів : дис. ... д-ра філософії : 091 / Нац. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин ім.М.В.Зубця. Чубинське, 2023. 163 с.
 93. МохначоваН. Б. Генетична структура сірої української породи за QTL-локусами і за геном BoLA-DRB2 : дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.15 / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М.В.Зубця. с. Чубинське Київської обл., 2018. 151 с.
 94. Надточій В. М. Порівняльна оцінка бугаїв-плідників різних порід за селекційно-генетичними ознаками відтворювальної здатності : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / М-во аграр. політики України, Ін-т розведення і генетики тварин УААН. Чубинське, 2007. 168 с.
 95. Новак І. В. Селекційно-генетичні фактори формування продуктивності у тварин української чорно-рябої молочної породи в умовах західного регіону України : дис. … канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин. Київ ; Чубинське, 2011. 221 с.
 96. Нор В. Ю. Поліморфізм кандидатних генів фертильності та продуктивності у свиней різних порід України : дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.15 / Ін-т свинарства і агропром. вир-ва. Полтава, 2015. 117 с.
 97. Олешко В. П. Фактори формування високопродуктивних стад молочної худоби : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин. Київ ; Чубинське, 2011. 163 с.
 98. Особа І. А. Генетична оцінка та фізіолого-біохімічні особливості коропів несвицького зонального типу : дис. … канд. с.-г. наук : 03.00 / Нац. акад. аграр. наук, Ін-т рибного господарства. Чубинське, 2012. 155 с.
 99. Павленко О. К. Мікроеволюційні процеси в стадах молочної худоби за різних методів використання генофонду голштинської породи : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Ін-т розведення і генетики тварин. с. Чубинське Київської обл., 2015. 184 с.
 100. Парасочка І. Ф. Використання імуногенетичних методів для збереження генофонду свиней великої чорної породи : дис. … канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т тваринництва. Харків, 2009. 141 с.
 101. Передрій М. М. Каріотипова мінливість корів української червоно-рябої молочної породи з різним проявом репродуктивної функції : дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.15 / Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця. с. Чубинське, Київська обл., 2018. 144 с.
 102. Першута В. В. Формування господарськи корисних ознак української чорно-рябої молочної породи в залежності від інтенсивності вирощування : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин, Ін-т сіль. госп-ва Західного Полісся. Чубинське, 2012. 139 с.
 103. Петренко С. М. Оцінка господарськи корисних ознак та біологічних особливостей чистопорідних і помісних свиней : дис. … канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т свинарства ім. О. В. Квасницього УААН. Полтава, 2009. 123 с.
 104. Петрова Н. В. Усовершенствование и разработка приемов повышения жизнеспособности и продуктивности тутового шелкопряда на разных этапах разведения : дис. … канд. с.-х. наук : 06.02.01 / Ин-т шелководства УААН. Харьков, 2001. 134 с.
 105. Писаренко А. В. Селекційно-генетична оцінка збереження генофонду червоної степової породи у заводському стаді : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Нац. аграр. академія України, Ін-т тварин. степ. районів ім. М. Ф. Іванова «Асканія Нова» ННСГЦ з вівчарства. Асканія Нова, 2015. 145 с.
 106. Пономаренко В. М. Порівняльна оцінка продуктивності та якості м’яса свиней миргородської і великої білої порід та гібридного молодняка : дис. … канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин. Київ ; Чубинське, 2013. 136 с.
 107. Пономаренко І. В. Методи підвищення відтворної здатності корів українських чорно-рябої та червоно-рябої молочних порід : дис. ... канд. с.-г. наук 06.02.01 / М-во аграр. політики України, Білоцерківський держ. аграр. ун-т. Біла Церква, 2007. 136 с.
 108. Почукалін А. Є. Особливості формування родин та їх оцінка при створенні волинської м’ясної породи : дис. … канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М.В.Зубця. с. Чубинське Київської обл., 2013. 136 с.
 109. Просяний С. Б. Особливості ембріонального розвитку тварин різних генотипів чорно-рябої породи : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Подільська держ. аграр. акад., Ін-т розведення і генетики тварин УААН. Київ ; Чубинське, 2003. 205 с.
 110. Пустова Н. В. Селекційно-генетичні та біологічні особливості курей різної селекції : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. Чубинське, 2005. 241 с.
 111. Радченко Н. П. Селекційно-генетичні аспекти удосконалення популяції бурої худоби в умовах Лісостепу України : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Укр. акад. аграр. наук, Сумський ін-т агропром. вир-ва. Суми, 2006. 196 с.
 112. Рекротюк О. І. Підвищення ефективності оцінки і добору бугаїв чорно-рябої породи : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Білоцерківський держ. аграр. ун-т. Біла Церква, 1998. 146 с.
 113. Рєзникова Н. Л. Селекція чорно-рябої молочної худоби за ефективністю довічного використання : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Ін-т розведення і генетики тварин УААН. Чубинське, 2005. 213 с.
 114. Рєзникова-Галашевич І. С. Генетична структура українських популяцій білого товстолоба, російського осетра та стерляді за ДНК-маркерами : дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.15 / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. Київ, 2012. 157 с.
 115. РикТ.М. Особливості генетичної структури свиней різних порід : дис. ... д-ра філософії : 091 / Нац. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М.В.Зубця. Чубинське, 2023. 139 с.
 116. Рясенко Є. М. Вплив зовнішнього опромінення та інкорпорації радіонуклідів на відтворювальну здатність американської норки : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Ін-т розведення і генетики тварин УААН. Чубинське, 1998. 170 с.
 117. Савчук О. В. Порівняльна оцінка росту, розвитку і м’ясних якостей бугайців молочних порід різного походження : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. Чубинське, 2004. 156 с.
 118. Свириденко Н. П. Селекційно-господарські особливості великої рогатої худоби м’ясних порід : дис. … канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування. Київ, 2010. 142с.
 119. СидоренкоО.В. Поліморфізм генів рецепторів естрогену (ESR) і меланокортину-4 (MC4R) у свиней : дис. … канд. с.-г. наук : 03.00.15 / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. Київ, 2011. 161 с.
 120. Сировнєв Г. І. Гени ECR F18/FUT1 i ECR F4/MUC4 та їх вплив на господарськи корисні ознаки свиней у закритій популяції : дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.15 / наук. кер. В. Т. Сметанін ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця. с. Чубинське, 2021. 144 с.
 121. Скляренко Ю. І. Формування молочної продуктивності у тварин різних генотипів при створенні сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин, 2008. 190 с.
 122. Свириденко Н. П. Селекційно-господарські особливості великої рогатої худоби м’ясних порід : дис. … канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування. Київ, 2010. 142 с.
 123. Скорик К. О. Господарські та біологічні особливості кіз зааненської породи закордонної селекції в Україні : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця. с. Чубинське, Київська обл., 2018. 145 с.
 124. Сметана О. Ю. Селекційно-генетична оцінка продуктивних ознак корів голштинської породи за умов дії стабілізуючого відбору : дис. … канд. с.-г. наук : 06.02.01 / М-во аграр. політики та прод-ва України, Миколаївський держ. аграр. ун-т. Миколаїв, 2011. 184 с.
 125. Сотніченко Ю. М. Ефективність селекції у племінних стадах української чорно-рябої молочної породи : дис. … канд. с.-г. наук : 06.02.01 / М-во аграр. політики України, Білоцерківський нац. аграр. ун-т. Біла церква, 2008. 152 с.
 126. Ставецька Р. В. Ефективність формування стад молочної худоби вітчизняної та зарубіжної селекції : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / М-во аграр. політики України, Білоцерківський нац. аграр. ун-т. Біла Церква, 2003. 136 с.
 127. Стадницька О. І. Формування господарсько корисних та селекційно-генетичних ознак у тварин української чорно-рябої молочної породи в умовах Тернопільщини : дис. … канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Нац. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. Київ ; Чубинське, 2011. 172 с.
 128. Стародуб Л. Ф. Цитогенетичний контроль у м’ясному і молочному скотарстві : дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.15 / Нац. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. Чубинське, 2011. 135 с.
 129. Старостенко І. С. Ефективність оцінки та добору бугаїв української червоно-рябої молочної породи : дис. … канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Білоцерківський держ. аграр. ун-т. Біла Церква, 1999. 153 с.
 130. Статнік І. Я. Прийоми і методи поліпшення племінних та продуктивних якостей яєчних курей : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т птахівництва. Бірки, 2005. 132 с.
 131. Стаховський В. Ф. Біотехнологічні способи підвищення рівня відтворення великої рогатої худоби : дис. ... канд. с.-г. наук : 06. 02. 01. Чубинське, 2004. 149 с.
 132. Столяр Ж. В. Добір корів чорно-рябої молочної породи за екстер'єрно-конституціональними типами та їх консолідація : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / М-во аграр. політики та прод-ва України, Вінницький нац. аграр. ун-т. Вінниця, 2014. 214 с.
 133. Стоянов Р. О. Імуногенетична оцінка племінних ресурсів сільськогосподарських тварин : дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.15 / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. Чубинське, 2001. 121 с.
 134. Судика В. В. Оптимізація селекційного процесу в популяціях молочної худоби : дис. … канд. с.-г. наук : 06.02.01 / М-во аграр. політики України, Білоцерк. держ. аграр. ун-т. Біла Церква, 2004. 142 с.
 135. Тарасюк С. І. Аналіз генетичної структури за генетико-біохімічними системами у деяких порід великої рогатої худоби : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.15 / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. Київ, 1995. 168 с.
 136. Тарчинський В. В. Система добору маток при формуванні високопродуктивного товарного молочного стада : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. Чубинське, 1999. 189 с.
 137. Тимчий К. І. Генетичні та фенотипові особливості промислової популяції дощових черв'яків роду Eisenia під впливом лазерного опромінювання : дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.15 / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М.В.Зубця. с. Чубинське Київської обл., 2019. 162 с.
 138. Ткач Є. Ф. Господарські та біологічні особливості високопродуктивних корів : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Білоцерківський нац. аграр. ун-т. Біла Церква, 2008. 188 с.
 139. Ткаченко М. В. Моделирование селекционно-генетических процессов на ПЭВМ и генетико-экономическая оптимизация программы селекции в открытых популяциях молочного скота : дис. ... канд. с.-х. наук : 06.00.15 / Ин-т разведения и генетики животных УААН. Киев ; Чубинское, 213 с.
 140. Ткачова О. Л. Особливості застосування цитогенетичного моніторингу у племінному конярстві України : дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.15 / Ін-т розведення і генетики тварин НААН ім. М.В.Зубця. Київ ; Чубинське, 2016. 176 с.
 141. Ткачук В. П. Селекційно-господарські та біологічні особливості помісей, одержаних від схрещування корів української чорно-рябої молочної породи з бугаями вітчизняних м'ясних порід в умовах Полісся : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Нац. акад. аграр. наук України. Чубинське, 2010. 161 с.
 142. Филь С. І. Роль селекційно-генетичних факторів у формуванні високопродуктивних стад чорно-рябої худоби : дис. ... канд. с.-г. наук : 02.01 / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М.В.Зубця. Чубинське, 2020. 297 с.
 143. Федорович В. В. Формування відтворювальної здатності бугаїв-плідників західного внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення та генетики тварин. Чубинське, 2006. 184 с.
 144. Федорович Є. І. Господарсько-біологічні особливості імпортної чорно-рябої худоби різної селекції : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т землеробства і біології тварин. Львів, 1999. 139 с.
 145. Ференц Л. В. Господарсько-біологічні особливості корів української чорно-рябої молочної породи різних генотипів в умовах Прикарпаття : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. Чубинське, 2008. 227 с.
 146. Франчук М. П. Формування господарськи корисних ознак у тварин подільського заводського типу української чорно-рябої молочної породи : дис. … канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. Чубинське, 2009. 219 с.
 147. Херсонець Л. К. Оцінка та добір бугаїв різних генотипів молочної худоби за комплексом ознак при міжпорідному схрещуванні : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. Чубинське, 2003. 163 с.
 148. Хом’як О. А. Залежність прояву господарсько корисних ознак української червоно-рябої молочної породи від генотипу та умов середовища : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01. Біла Церква, 2003. 165 с.
 149. Чепіга А. М. Аналіз генетичного різноманіття локальних порід та породних груп качок китайської та української селекції за використання мікросателітних ДНК-локусів : дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.15 / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця. Чубинське, 2020. 148 с.
 150. Чергавий Я. І. Ефективність використання бугаїв створюваних м’ясних порід і типів в промисловому схрещуванні з чорно-рябою худобою : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Ін-т розведення і генетики тварин УААН. Чубинське, 1993. 111 с.
 151. Черняк Н. Г. Порівняльна оцінка якості сперми плідників різних видів тварин : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. с. Чубинське Київської обл., 1999. 120 с.
 152. Чуб О. А. Особливості господарсько-біологічних ознак свиней миргородської породи при внутрішньо породному підборі : дис. … канд. с.-г. наук : 06.02.01 / М-во аграр. політики України, Полтавська держ. аграр. акад. Полтава, 2009. 139 с.
 153. Чумель Р. І. Генетико-біохімічні та продуктивні особливості худоби північно-східного регіону України : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Ін-т розведення і генетики тварин. Чубинське, 2004. 145 с.
 154. Чуприна О. В. Господарсько-селекційні ознаки тварин симентальської породи вітчизняної та зарубіжної селекції : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Нац. аграр. ун-т. Київ, 2008. 176 с.
 155. Чуприна О. П. Формування м’ясної продуктивності у тварин різних генотипів великої рогатої худоби в умовах Полісся : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Ін-т розведення і генетики тварин УААН. Чубинське, 2003. 153 с.
 156. Шапірко В. В. Селекційно-генетичні параметри відтворювальної здатності бугаїв м’ясних порід : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Ін-т розведення і генетики тварин УААН. Київ ; Чубинське, 1997. 190 с.
 157. Шевченко Є. А. Селекційно-генетичний моніторинг в кролівництві за ДНК-маркерами : дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.15 / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин. с. Чубинське Київської обл., 2014. 145 с.
 158. Шельов А. В. Цитогенетична оцінка племінних ресурсів сільськогосподарських тварин : дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.15 / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. Чубинське, 2008. 149 с.
 159. Шемігон О. І. Господарські і біологічні особливості помісних тварин при схрещуванні лебединської худоби зі швіцькою : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Ін-т розведення і генетики тварин УААН. Чубинське, 1996. 168 с.
 160. Шеховцов С. Ю. Проявление и значение гетерозиса при трансплантации эмбрионов крупного рогатого скота : дис. ... канд. с.-х. наук : 03.00.15 / Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина. Харьков, 2005. 140 с.
 161. Шкавро Н. М. Використання поліморфізму ДНК для оцінювання генетичних ресурсів м’ясної худоби : дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.15 / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин. Харків, 2011. 130 с.
 162. Шкрядо Л. В. Аналіз формування генеалогічної структури поліської м’ясної худоби : дис ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. Київ ; Чубинське, 2001. 165 с.
 163. Шкурко М. І. Ефективність виробництва м'яса качок за чистопорідного розведення та гібридизації : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / наук. кер. Ю. В. Бондаренко ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В.Зубця. с. Чубинське, 2021. 144 с.
 164. Шостак Л. В. Генетичний поліморфізм російського осетра (Acipenser gueldenstaedtii) : дис. … канд. с.-г. наук : 03.00.15 / Нац. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. Чубинське, 2012. 156 с.
 165. Шуліка Л. В. Поліморфізм генів міостатину та інсуліну і його зв'язок з продуктивними ознаками курей ліній української селекції порід род-айленд червоний і плімутрок білий : дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.15 / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М.В.Зубця. Чубинське, 165 с.
 166. Шуляр А. Л. Господарсько-біологічні особливості корів українських чорно-рябої і червоно-рябої молочних порід в аналогічних умовах : дис. ... канд. с. -г. наук : 02.01 / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин. с. Чубинське Київської обл., 2013. 185 с.
 167. Шуляр А. Л. Динаміка господарськи корисних ознак корів української чорно-рябої молочної породи за вбирного схрещування в умовах Полісся : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім.М.В.Зубця. с. Чубинське Київської обл., 2020. 270 с.
 168. Шумяк Г. І. Ефективність використання швіців американської селекції в різних еколого-генетичних популяціях бурої худоби Закарпаття : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Ін-т розведення і генетики тварин УААН. Київ ; Чубинське, 1997. 149 с.
 169. Щербак О. В. Генетичний аналіз раннього ембріогенезу великої рогатої худоби і свиней in vitro : дис. … канд. с.-г. наук : 03.00.15 / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. Київ ; Чубинське, 2009. 145 с.
 170. Щербатюк Н. В. Селекційно-генетичні та біологічні особливості тварин подільського заводського типу української чорно-рябої молочної породи : дис. … канд. с.-г. наук : 06.02.01. Київ ; Чубинське, 2009. 189 с.
 171. Яремич Н. В. Вплив генотипових та паратипових факторів на продуктивність американської норки скандинавської селекції : дис. … канд. с.-г. наук : 06.02.01. Київ ; Чубинське, 2015. 193 с.
 172. Ящук Т. С. Особливості формування західного внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи в залежності від генотипових та паратипових факторів : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин, Тернопільський ін-т агропром. вир-ва. Чубинське, 2005. 187 с.

На здобуття наукового ступеня доктора філософії

 1. Типило Х. Т. Каріотипова мінливість окремих видів сільськогосподарських тварин родини Bovidae : дис. ... д-ра філософії : 091 / наук. кер. В. В. Дзіцюк ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім.М.В.Зубця. Чубинське, 2020. 175 с.