Науково-технічна бібліотека є окремим структурним підрозділом Інституту. Діяльність колективу бібліотеки спрямована на якісне забезпечення інформаційних потреб користувачів, збереження та збагачення інформаційних ресурсів бібліотеки, впровадження новітніх інформаційних технологій, науково-аналітичне та бібліографічне опрацювання інформації, створення власних електронних ресурсів.

У період воєнного стану бібліотека розширила діапазон послуг, які можна отримати віддалено, – онлайн або на телефон. Через електронну пошту та інші засоби зв'язку працівники бібліотеки забезпечували усі звернення користувачів: ксерокопії статей та розділів книг, визначення індексів УДК для наукових публікацій, редагування списків використаної літератури, підготовка бібліографічних списків за темами, надання індивідуальних консультацій.

Бібліотека забезпечує швидкий та зручний доступ до світових наукових та освітніх ресурсів; співпрацює із структурними підрозділами Інституту, надаючи ресурси та сервіс для підтримки освітніх та дослідницьких програм; вивчає та запроваджує сучасні досягнення в інформаційній галузі, які допомагають краще задовольняти запити та потреби користувачів.

Бібліотечний фонд на 01.01.2024 р. становить 56340 облікових одиниць серед яких, книги – 30041 од, періодичні видання – 24082 од., автореферати дисертацій – 2698, неопубліковані документи (дисертації, звіти про науково-дослідну роботу) – 299 од., нормативно-виробничі документи – 458 од. Користувачами бібліотеки є усі науковці, фахівці, аспіранти та докторанти інституту, у читальній залі обслуговуються тимчасові користувачі.

 Сьогодні у бібліотеці Інституту сконцентровано засоби для пошуку і представлення наукової інформації та надання доступу до неї: електронний каталог (23769 записів), власні електронні бібліографічні бази даних (19120 записів), повнотекстові власні бази даних, доступ до світових джерел інформації: універсальні та спеціалізовані пошукові системи, електронні каталоги бібліотек, реферативні та повнотекстові бази даних. Налагоджено електронну доставку документів із інших бібліотек. У читальній залі є доступ до платформи Web of Sciense. У межах проєкту Research4Life бібліотека отримала безкоштовний доступ до електронних ресурсів, який забезпечує для вчених можливість використовувати електронні книги, журнали, бази даних провідних видавництв світу.

До послуг користувачів:

– оперативне обслуговування книжковими та періодичними виданнями;

– консультаційна допомога у пошуку та виборі джерел інформації;

– виконання бібліотечно-бібліографічних довідок з використанням фонду бібліотеки та мережі Інтернет;

– замовлення книг через міжбібліотечний абонемент (МБА), електронна доставка документів;

– інформування про нові надходження шляхом організації книжкових виставок, списків нових надходжень;

– визначення індексів УДК для наукових публікацій, редагування списків використаної літератури, підготовка бібліографічних списків за темами, надання індивідуальних консультацій.

Щоквартально формуються інформаційні списки нових надходжень до бібліотечного фонду, тематичні списки за запитами користувачів та надсилаються на електронні адреси абонентам.

Однією із складових єдиного інформаційного середовища бібліотеки є доступ до веб-сайту Інституту (сторінка Бібліотека), де представлено основні публікації співробітників Інституту, нові надходження до бібліотечного фонду, список дисертаційних робіт, захищених у спеціалізовані вченій раді Інституту, список документів із обмінного фонду.

У читальній залі бібліотеки постійно функціонують книжкові виставки "Наукові видання Інституту", "Нові надходження", організовуються книжкові виставки до визначних подій, ювілейних дат учених, до міжнародних наукових конференцій, семінарів, виставки-перегляди літератури із персональних бібліотек учених.

  

08.02.2021   nedava16.02.2021

novi.vudannia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книжкові виставки

Продовжується робота по формуванню біобібліографічних покажчиків та інших наукових видань. Укладено біобібліографічні покажчики наукових праць доктора сільськогосподарських наук, професора Подоби Б. Є. (2021), доктора сільськогосподарських наук, професора, чл.-кор. НААН Полупана Ю. П. (2019), покажчик, присвячений пам'яті кандидата сільськогосподарських наук Вишневського Л. В. (2020), упорядковано і видано книгу вибраних праць І. В. Гузєва «Методологія збереження біорізноманіття генетичних ресурсів тваринництва України» (2019), підготовлено методичні рекомендації "Оформлення бібліографічного опису для списку використаних джерел у наукових роботах (з урахуванням Національного стандарту ДСТУ8202:2015 Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання)" (2020).

16.02.2021 2knuga.guzivknuga.polupanknuga.dzu

16.02.2021 1

  

Наукові та біобібліографічні видання

   Важливим ресурсом бібліотеки є електронний каталог, який налічує 23361 записи, власні електронні бази даних, які складають 18924 записи, повнотекстова база даних "Нормативно-законодавчі документи. Науково-методичні розробки ІРГТ імені М.В. Зубця НААН".