Лабораторія селекції чорно-рябих порід

Завідувач лабораторії

Черняк Наталя Григорівна канд. с.-г. наук, с.н.с

 

Співробітники:

 

Єфіменко Михайло Якович – головний наук. співробітник, доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН, заслужений працівник сільського господарства;

Гончарук Оксана Петрівна – науковий співробітник;

Осипчук Алла Миколаївна науковий співробітник;

Ситник Євген Олександрович -  молодший науковий співробітник.

Наукові дослідження

Система збереження генофонду лебединської породи

Удосконалення системи генетичної оцінки українських чорно-рябої та бурої молочних порід за використання сучасних методів визначення племінної цінності та системи збору селекційної інформації

Основні наукові розробки

  • Система створення високопродуктивних порід і типів у скотарстві;
  • Українська чорно-ряба молочна порода та її внутрішньопорідні типи;
  • Система збереження генофонду лебединської породи;
  • Оцінка корів за екстер'єрним типом у селекції молочної худоби.

 

Основні публікації

1.Биологические закономерности роста и развития сельскохозяйственных животных/Укр. акад. аграр. наук. Ин-т животноводства центр. р-нов; Под. общ. ред. В.С. Козыря. – Днепропетровск, 2004. – 541 с.

2.Методологічні аспекти збереження генофонду сільськогосподарських тварин: До 75-річ. створ. Української академії аграрних наук / Авт.: М.В. Зубець, В.А. Буркат, Ю.Ф. Мельник і ін. – К.: Аграрна наука, 2007. – 119 с.