Підвищення кваліфікації наукових працівників з питань аграрної економіки

23-26 квітня 2018 року у Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки» відбулись семінарські заняття з підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників з питань аграрної економіки за напрямами: розвиток земельних відносин; розвиток сільських територій; розвиток аграрного підприємництва та кооперації; управління сільськогосподарським виробництвом; менеджмент сільськогосподарського виробництва; ціноутворення в агропромисловому виробництві; розвиток аграрного ринку та інфраструктури; маркетинг сільськогосподарського виробництва; економіка аграрного виробництва; формування ринку матеріально-технічних ресурсів; зовнішньоекономічна діяльність агропромислового сектору; фінанси, інвестиційне та облікове забезпечення агропромислового виробництва.

У навчанні взяли участь працівники науково-дослідних установ НААН, науково-педагогічні та педагогічні працівники аграрних вищих навчальних закладів, серед яких співробітники лабораторії економіки племінних ресурсів та дослідних господарств Інституту розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця НААН Кругляк Ольга Володимирівна, Мартинюк Ірина Сергіївна, Кулакова Мар’яна Богданівна.

Відкрив семінарські заняття директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», доктор економічних наук, професор, академік НААН Юрій Олексійович Лупенко, який у своїй доповіді окреслив сучасний стан аграрного сектору та ознайомив учасників з результатами наукових досліджень інституту.

Програма курсу була побудували таким чином, щоб ознайомити слухачів із найбільш актуальними питаннями аграрної економіки. Основна увага доповідачів була приділена питанню забезпечення комплексного розвитку сільського господарства та сільських територій. Наразі в сільській місцевості проживає близько 13 млн. осіб, або 31 % всього населення України. Основна частина населення сільської місцевості зайнята в агропромисловому комплексі, який виконує функцію продовольчого забезпечення держави. Соціально-економічна ситуація в переважній частині сільських територій та в сільському господарстві залишається надзвичайно складною. Проблеми безробіття, бідності, трудової міграції, старіння населення, розпаду соціальної інфраструктури, фізичного зносу матеріальної бази сільськогосподарського виробництва демографічна криза не вирішені. Своє бачення вирішення вказаних проблем окреслили провідні науковці Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», серед яких активізація законодавчих ініціатив для сприяння розвитку сільського господарства та сільських територій в умовах децентралізації; застосування комплексного підходу для врахування всіх факторів, що впливають на сучасний стан та перспективу розвитку села. Для реалізації вказаних заходів науковцями розроблено селозберігаючу модель розвитку аграрного комплексу України, що враховує вирішення багатоманіття сучасних проблем.

По закінченню навчання заступник директора Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» з наукової роботи, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН Микола Іванович Пугачов побажав слухачам подальших успіхів на науковій ниві та вручив Свідоцтва про підвищення кваліфікації.