Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.

 Співробітники:

Гладій Михайло Васильович головний наук. співр.,  доктор економічних наук, професор,   академік НААН

                    

                    google academy

Кругляк Ольга Володимирівна   провідний наук. співр., кандидат екон. наук, ст. н. с.;

google academy

 irgtnaandpdg@ukr.net 

 Мартинюк Ірина Сергіївна – науковий співробітник;

google academy

Чорноостровець Наталія Михайлівна – провідний економіст;

             

Кулакова Мар'яна Богданівна - провідний економіст;

 

             
              Деркач Віта Миколаївна – економіст.

 Наукові дослідження:

ПНД № 31 «Генетичне поліпшення сільськогосподарських тварин, їх відтворення та збереження біорозмаїття» («Генетика, збереження та відтворення біоресурсів у тваринництві»)

Підпрограма 2 «Селекція, оцінка племінної цінності та стан біорозмаїття у тваринництві»

31.02.01.17.П «Дослідити організаційно-економічні засади забезпечення ефективного використання тварин молочних і молочно-м’ясних порід великої рогатої худоби» (№ держреєстрації 0121U108883) (2021-2023 рр.)

 ПНД 29. Розроблення інноваційних технологій виробництва, систем годівлі та методів селекції великої рогатої худоби і забезпечення якості продукції скотарства (Скотарство)

Підпрограма 01. Методи селекційно-генетичного удосконалення тварин та системи моніторингу і оцінки генетичних ресурсів скотарства 

29.01.02.01.Ф «Розробити науково-методичні засади прибуткового використання генетичних ресурсів скотарства України в умовах євроінтеграції» (№ держреєстрації 0116U000523) (2016-2020 рр.)

Напрями наукової діяльності:

Øорганізаційно-економічні проблеми прибуткового використання генетичних ресурсів молочного скотарства України;

Øметодичні підходи до економічної оцінки ведення галузі молочного скотарства;

Ø економічний і правовий механізм збереження генофонду порід сільськогосподарських тварин.

Основні здобутки:

 • доведено, що вітчизняні спеціалізовані молочні породи, за досягнутим рівнем продуктивності в умовах індустріальних молочних комплексів, знаходяться на рівні кращих європейських аналогів, а за показниками відтворення та здоров’я переважають їх, є економічно вигідними і мають стати основою подальшого розвитку галузі молочного скотарства України;
 • розроблено організаційно-економічні напрями забезпечення ефективного використання тварин молочних та молочних-м’ясних порід великої рогатої худоби;
 • проведено оцінку впливу фактору технологічного рівня вирощування молодняку великої рогатої худоби молочного напряму продуктивності та ремонту стад на ефективність галузі молочного скотарства України;
 • визначено оптимальні параметри рівня вирощування молодняку великої рогатої худоби молочного напряму продуктивності та ремонту стад, що забезпечують ефективність ведення галузі молочного скотарства;
 • проведено економічну оцінку впливу розміру молочних ферм та впровадження інноваційних технологічних рішень в племінних молочних господарствах України;
 • сформовано інформаційно-аналітичну базу показників ведення галузі молочного скотарства сільськогосподарських формувань, зайнятих розведенням великої рогатої худоби молочного напряму продуктивності, мережі Національної академії аграрних наук України за 2019-2022 роки;
 • визначено основні складові в собівартості продукції молочного скотарства, що формують прибутковість шляхом уникнення необґрунтованих витрат, класифікованих як непродуктивні витрати на утримання великої рогатої худоби молочного напряму продуктивності;
 • проведено економічну оцінку непродуктивних витрат на утримання великої рогатої худоби молочного напрямку продуктивності;
 • визначено критерії конкурентоспроможності корів різних порід в умовах ринку;
 • проведено економічну оцінку ефективності використання молочних стад із різним рівнем молочної продуктивності;
 • визначено основні параметри господарськи корисних ознак, що забезпечують прибуткове використання генетичних ресурсів вітчизняних молочних порід худоби;
 • обґрунтовано науково-методичні засади прибуткового використання генетичних ресурсів молочного скотарства України;
 • обґрунтовано рекомендоване до збереження нормативне поголів’я та науково обґрунтовані запаси глибоко заморожених гамет та ембріонів сільськогосподарських тварин локальних і зникаючих порід України;
 • обґрунтовано методичний підхід та визначено розмір бюджетної дотації на збереження вітчизняних генофондових об’єктів in situ та ex situ;
 • визначено рекомендований обсяг державної фінансової підтримки для забезпечення ефективного функціонування системи збереження та раціонального використання біологічного різноманіття сільськогосподарських тварин України;
 • розроблено правовий механізм реалізації економічної відповідальності генофондових суб’єктів за нецільове використання бюджетних коштів фінансової підтримки.

Об'єкт досліджень та впроваджені результати:

vстада великої рогатої худоби молочних і молочно-м’ясних порід;

vгенофондові стада локальних та зникаючих порід великої рогатої худоби, свиней, овець, коней птиці; гамети та ембріони локальних і зникаючих порід великої рогатої худоби, свиней в кріоконсервованому вигляді;

vнаукові джерела та нормативно-правові документи з питань ведення галузі молочного скотарства, збереження локальних і зникаючих порід сільськогосподарських тварин.

08.12.2021 Мережа Інституту розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця Національної академії аграрних наук України:

•Державне підприємство «Дослідне господарство «Нива»

•Державне підприємство «Дослідне господарство «Христинівське»

 

Комплексна програма впровадження інноваційних розробок у виробничих процесах дослідних господарств:

Øсистематичний моніторинг показників ефективності використання молочного стада;

Øпомісячний аналіз стану виробництва та реалізації продукції тваринництва;

Øкомплексний аналіз виробничо-господарської, фінансової діяльності та планових показників розвитку господарств.

Наукові розробки:

 1. Інноваційні чинники забезпечення ефективного використання тварин молочних та молочних-м’ясних порід великої рогатої худоби України (рекомендації).
 2. Оптимальні параметри рівня вирощування молодняку великої рогатої худоби молочного напряму продуктивності та ремонту стад, що забезпечують ефективність ведення галузі молочного скотарства.
 3. Методичні рекомендації з прибуткового використання генетичних ресурсів молочного скотарства України.
 4. Система моніторингу раціонального використання виробничих і фінансових ресурсів та вдосконалення механізму формування оплати праці підприємств галузі молочного скотарства в умовах ринку.
 5. Аналітична система оцінки виробничо-фінансової діяльності підприємств галузі молочного скотарства.
 6. Критерії економічної оцінки непродуктивних витрат на утримання великої рогатої худоби молочного напрямку продуктивності.
 7. Алгоритм запровадження геномної оцінки тварин у молочному скотарстві України.
 8. Організаційно-економічні засади ефективного виробництва органічної продукції молочного скотарства в Україні.
 9. Організаційні та фінансово-економічні складові відносин з лізингу племінних тварин.
 10. Основні критерії відбору племінних тварин при придбанні їх за лізингом.
 11. Організаційно-економічний та правовий механізм збереження і раціонального використання біологічного різноманіття сільськогосподарських тварин згідно вимог ФАО.
 12. Наукове обґрунтування використання генетичних, селекційних, організаційно-економічних і правових форм, методів і заходів, спрямованих на забезпечення мінімальних витрат на консервацію племінних генетичних ресурсів при мінімальних їх втратах.

Навчання і підвищення кваліфікації:

2021 рік

 • ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН «Розвиток земельних відносин в умовах кліматичної кризи; розвиток сільських територій; розвиток аграрного ринку та інфраструктури; формування ринку матеріально-технічних ресурсів»
 • Інститут агроекології та природокористування НААН «Моніторинг ресурсів агросфери; екологічна безпека аграрного виробництва; збалансоване використання природних ресурсів в умовах змін клімату; економіка природокористування та розвиток сільських територій»

2022 рік

 • Інститут агроекології та природокористування НААН «Агрокосмос; екологічна безпека агросфери; економіка природокористування; екологічний менеджмент та маркетинг; екологія агро- і біосфери»

2023 рік

 • Інститут агроекології та природокористування НААН «Проблеми сучасного природокористування; екологічна безпека агросфери; економіка природокористування; екологічний менеджмент та маркетинг; екологія агро- і біосфери; стан сільських територій»
 • Майстерня академічної доброчесності «Академічна доброчесність, відкрита наука та штучний інтелект: як створити доброчесне освітнє середовище»
 • Міжнародна осіння школа «Єдине здоров’я – цілісний підхід до безпечності харчових продуктів (здобутки, можливості, ризики)»
 • Освітній центр Верховної Ради України «Курс з комунікативних навичок ідентифікації та нейтралізації ІПСО (інформаційно-психологічних спецоперацій) «ІПСО: розуміємо і протидіємо»

Основні публікації:

 1. Гладій М. В., Полупан Ю. П., Ковтун С. І., Бородай І. С. Професор І. В. Смирнов (1911–1993) – організатор системи вищої фахової освіти та дослідної справи, фундатор теорії і методології репродуктивної біотехнології у тваринництві України. Розведення і генетика тварин. Київ, 2021. Вип. 61. С. 5–16. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.61.01
 2. Гладій М. В., Порхун М. Г., Ковтун С. І. Андрій Петрович Кругляк – відомий вчений і практик в галузі селекції та відтворення сільськогосподарських тварин. Розведення і генетика тварин. Київ, 2021. Вип. 62. С. 7–9. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.62.02
 3. Кругляк О. В, Кругляк Т. О. Творець сучасного селекційного прогресу в тваринництві України. До 80-річчя від дня народження вітчизняного вченого-селекціонера Андрія Петровича Кругляка. Розведення і генетика тварин. Київ, 2021. Вип. 62. С. 10–17. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.62.03
 4. Кругляк А. П., Кругляк О. В, Кругляк Т. О. Особливості прояву господарськи корисних ознак тварин різних генотипів голштинської породи в Україні. Розведення і генетика тварин. Київ, 2021. Вип. 62. С. 37–48. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.62.07
 5. Гладій М. В., Порхун М. Г. , Кругляк О  В., Мартинюк І. С., Чорноостровець Н. М., Кулакова М. Б. Економічні засади прибуткового використання генетичних ресурсів молочного скотарства України. Розведення і генетика тварин. Київ, 2021. Вип. 62. С. 31–36. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.62.06
 6. Кулакова М. Б., Полупан Ю. П.Зв'язок племінної цінності бугаїв з продуктивністю їхніх матерів та племінною цінністю батьків. Розведення і генетика тварин. Київ, 2021. Вип. 62. С. 49–58. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.62.08
 7. Кругляк О. В., Мартинюк І. С., Чорноостровець Н. М. Стратегічні напрямки розвитку підприємств галузі молочного скотарства України. Актуальні проблеми безпеки життєдіяльності людини в сучасному суспільстві: матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної інтернет-конференції, м. Миколаїв, 24 листопада 2021 р. Миколаїв : МНАУ, 2021. С. 453-457.
 8. Кулакова М. Б. Надійність геномного прогнозу племінної цінності бугаїв голштинської породи. Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали XІХ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і аспірантів з міжнародною участю / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця ; за ред. Ю. П. Полупана. Чубинське, 2021. С. 9-11.
 9. Полупан Ю. П., Черняк Н. Г., Бірюкова О. Д., Мельник Ю. Ф., Кругляк А. П., Костенко О. І., Кругляк Т. О., Кругляк О. В., Гончарук О. П., Прийма С. В., Черняк Н. С., Довгий С. В. Програма селекції голштинської породи великої рогатої худоби в Україні на 2023-2032 роки / загальна редакція Ю. П. Полупана, О. Д. Бірюкової. Чубинське, 2022. 76 с.
 10. Кругляк Т. О., Кругляк А. П., Кругляк О. В, Кругляк П. А.  Методи формування високопродуктивних родин при виведенні заводської лінії Лідера 1926780. Розведення і генетика тварин. Київ, 2022. Вип. 63. С. 55–62. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.63.06
 11. Гладій М. В., Вдовиченко Ю. В., Ковтун С. І., Полупан Ю. П., Бородай І. С., Костенко О. І. Історичні складові формування наукового потенціалу Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН (до 101-річчя організації зоотехнічного відділу Київської крайової сільськогосподарської дослідної станції). Розведення і генетика тварин. Київ, 2022. Вип. 63. С. 5–19. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.63.01
 12. Гладій М. В., Жукорський О. М., Ковтун С. І., Бородай І. С., Мельник Ю. Ф. Академік М. В. Зубець (1938–2014) – відомий учений у галузі розведення, селекції та біотехнології відтворення сільськогосподарських тварин (до 85-річчя від дня народження). Розведення і генетика тварин. Київ, 2022. Вип. 63. С. 7–14. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.65.01
 13. Кулакова М. Б. Співвідносна мінливість племінної цінності бугаїв за різними ознаками. Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали XХ Всеукраїнської наукової онлайн-конференції молодих учених і аспірантів / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця ; за ред. Ю. В. Вдовиченка. Чубинське, 2022. С. 11-15.
 14. Кругляк О. В. Тенденції розвитку галузі молочного скотарства України. Продовольча безпека України в умовах війни і післявоєнного відновлення: глобальні та національні виміри. Міжнародний форум : доповіді учасників міжнародної науково-практичної конференції, 01-02 червня 2023 р., м. Миколаїв / Міністерство освіти і науки України ; Миколаївський національний аграрний університет. Миколаїв : МНАУ, 2023. С. 285-287.
 15. Кругляк А. П., Кругляк О. В, Кругляк Т. О. Генетичні закономірності формування господарськи корисних ознак у тварин української червоно-рябої молочної породи за поглинального схрещування. Стан та перспективи. Розведення і генетика тварин. Київ, 2023. Вип. 65. С. 65–80. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.65.07
 16. Кругляк О  В., Мартинюк І. С., Чорноостровець Н. М., Кулакова М. Б. Оцінка стану та тенденцій впровадження інноваційних технологічних рішень в племінних молочних господарствах України. Розведення і генетика тварин. Київ, 2023. Вип. 65. С. 81–89. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.65.08
 17. Кругляк О. В. Освітній аспект формування культури нетолерування академічній недоброчесності. Академічна доброчесність, відкрита наука та штучний інтелект: як створити доброчесне освітнє середовище : збірник есе програми підвищення кваліфікації / упорядники: А. Артюхов, М. Віхляєв, Ю. Волк. 18 вересня – 18 жовтня 2023 року. Львів–Торунь : Liha-Pres, 2023. С. 265-269. DOI: https://doi.org/10.36059/978-966-397-345-6-106
 18. Кругляк О. В. Перспективи розвитку світового та вітчизняного молочного сектору. Сучасні тенденції розвитку галузі тваринництва: світовий та національний виміри: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (7 груд. 2023 р., м. Полтава, Україна) [Електронне видання] / Національна академія аграрних наук України, Інститут свинарства і АПВ НААН, ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини», Державна дослідна станція птахівництва, Природничий університет в Любліні, Інститут біології Поморського університету у Слупську. Полтава, 2023. С. 161-164. URL: https://www.svinarstvo.com/index.php/ua/library/materiali-konferentsij/658-suchasni-tendentsiji-rozvitku-galuzi-tvarinnitstva-svitovij-ta-natsionalnij-vim. DOI: 10.37143/Conf-1-2023
 19. Кругляк О. В. Інноваційні чинники забезпечення ефективного використання тварин молочних та молочних-м’ясних порід великої рогатої худоби України. Рекомендації. Чубинське, 2023. 47 с.
 20. Комплексна програма удосконалення племінної роботи зі стадом молочної худоби в ДПДГ «Нива» на 2024-2029 роки. Чубинське, 2023.
 21. Комплексна програма удосконалення племінної роботи зі стадом молочної худоби в ДПДГ «Христинівське» на 2024-2029 роки. Чубинське, 2023.