bazyshyna

Завідувачка лабораторії 

       Базишина Ірина Василівна – кандидат с.-г.,  ст. н. с.

       

       google academy

              Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.

    

 

Співробітники:

Рєзникова Наталія Леонтіївна – провідний науковий співробітник, кандидат сільськогосподарських наук;

  

google academy  

   Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.

Почукалін Антон Євгенійович – старший науковий співробітник, кандидат сільськогосподарських наук;

google academy   

   Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.

Мітіогло Ілля Дмитрович – старший науковий співробітник, доктор філософії;

Михайленко Ніна Григорівна – провідний зоотехнік;

Ніколаєнко Ольга Михайлівна – лаборант.

Наукові дослідження

   ПНД № 29 “Скотарство”

29.01.01.01.Ф. “Дослідити біологічні закономірності співвідносної мінливості та генетичної детермінації ознак продуктивності, типу екстер’єру, фертильності, тривалості та ефективності довічного використання худоби молочних порід України”, ДР № 0116U000522 (2016-2020 рр.)

  ПНД № 31 «Генетичне поліпшення сільськогосподарських тварин, їх відтворення та збереження біорозмаїття»(«Генетика, збереження та відтворення біоресурсів у тваринництві»)

31.02.01.02.Ф «Дослідити особливості формування продуктивних ознак у тварин української червоної молочної породи за чистопородного розведення і схрещування», ДР № 0121U107834 (2021-2025 рр.)

 Напрями наукової діяльності

  • Визначення стратегії селекційного поліпшення та порідного удосконалення молочної худоби України
  • Розробка і впровадження перспективних програм селекції молочної худоби, планів і програм селекції в окремих племінних і базових господарствах
  • Складання плану індивідуального підбору бугаїв до маточного поголів’я стада. Рекомендації по забезпеченню спермою кращих бугаїв голштинської та вітчизняних молочних порід
  • Аналіз селекційно-генетичної ситуації в стаді та надання наукових консультацій з питань змін до бонітування, оцінки екстер’єру, первинного обліку, інших питань селекції молочної худоби [Полупан Ю. П., Базишина І. В., Рєзникова Н. Л., Почукалін А. Є., Прийма С. В. Моніторинг (оцінка) продуктивних ознак у тварин української червоної молочної породи за чистопорідного розведення і схрещування : науково-методичні рекомендації / за ред. Ю. П. Полупана, І. В. Базишиної. Чубинське, 2022. 24 с.]
  • Експертна оцінка екстер’єру корів-первісток. Оцінка екстер’єру корів як окомірно (лінійна оцінка за 10-ма ознаками за типом будови тіла за шкалою бонітування у нашій модифікації [Полупан, Ю. П. Удосконалення методики бонітування корів молочних порід за екстер’єром. Методологія наукових досліджень з питань селекції, генетики та біотехнології у тваринництві : мат-ли науково-теоретичної конф., присв. пам’яті академіка УААН Валерія Петровича Бурката. К. : Аграрна наука, 2010.С. 95-98.], так і взяттям 10 основних промірів у корів-первісток
  • Формування і удосконалення генеалогічної структури. Виведення нових ліній, споріднених груп і родин
  • Удосконалення порідної технології використання молочної худоби України

 Основні здобутки

  • Сформовано та доповнено базу даних за результатами оцінки молочної продуктивності, екстер’єру, фертильності, тривалості та ефективності довічного використання тварин вітчизняних молочних порід великої рогатої худоби
  • Розроблено параметри моделювання селекційної ситуації в популяціях молочних і комбінованих порід великої рогатої худоби
  • Обгрунтовано методологію оцінки закономірностей співвідносної мінливості ознак продуктивності та типу екстер’єру
  • Розроблено шляхи удосконалення внутрішньопорідної структури молочних порід великої рогатої худоби
  • Визначено популяційно-генетичні параметри в стадах молочних порід за ознаками продуктивності, тривалості використання, відтворювальної здатності
  • Створено базу даних за результатами оцінки продуктивних ознак у тварин української червоної молочної породи за чистопородного розведення і схрещування
  • Проведено моніторинг продуктивних ознак у тварин української червоної молочної породи за чистопородного розведення і схрещування
  • Обґрунтувано доцільність урахування впливу генотипових і паратипових чинників на продуктивні ознаки у тварин української червоної молочної породи за чистопородного розведення і схрещування

Об'єкт досліджень

18.11.2021.418.11.2021.3

18.11.2021.1

18.11.2021.2

 

Основні публікації 

 1. Полупан Ю. П., Мельник Ю. Ф., Базишина І. В., Почукалін А. Є., Прийма С. В. Співвідносна мінливість селекціонованих ознак червоної молочної худоби. Розведення і генетика тварин. Київ, 2021. Вип. 62. С. 65-71. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.62.10
 2. Почукалін А. Є., Прийма С. В., Різун О. В. Параметри основних ознак продуктивності у заводських типах вітчизняних порід худоби України // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Тваринництво». – 2021. – Вип. 2 (45). – С. 127-133. DOI: https://doi.org/10.32845/bsnau.lvst.2021.2.19
 3. Почукалін А. Є., Прийма С. В. Елемент селекції – державні книги племінних тварин в Україні за період 2002-2010 роки // Розведення і генетика тварин. – 2021. – Вип. 61. – С. 107-118 DOI: https://doi.org/10.31073/abg.61.12
 4. Рєзникова Н. Л., Сливка І. М. Особливості сиру, виготовленого з молока бурої карпатської породи // Розведення і генетика тварин. – 2021. – Вип. 61. – С. 216-225 DOI: https://doi.org/10.31073/abg.61.25
 5. Стародуб Л. Ф., Рєзникова Н. Л., Височанський Й. С. Каріотипова мінливість бурої карпатської породи // Розведення і генетика тварин. – 2021. – Вип. 61. – С. 226-231 DOI: https://doi.org/10.31073/abg.61.26
 6. Полупан Ю. П., Базишина І. В., Рєзникова Н. Л., Почукалін А. Є., Прийма С. В. Моніторинг (оцінка) продуктивних ознак у тварин української червоної молочної породи за чистопорідного розведення і схрещування : науково-методичні рекомендації / за ред. Ю. П. Полупана, І. В. Базишиної. Чубинське, 2022. 24 с.
 7. Почукалін А. Є., Прийма С. В., Різун О. В. Red та Black фактори у генеалогічній структурі бугаїв голштинської породи України. Таврійський науковий вісник. 2022. № 126. С. 205-209. DOI https://doi.org/10.32851/2226-0099.2022.126.28
 8. Почукалін А. Є., Прийма С. В., Різун О. В. Забезпеченість генетичними ресурсами скотарства України. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Тваринництво. 2022. № 1 (48). С. 59-64. DOI https://doi.org/10.32845/bsnau.lvst.2022.1.9
 9. Почукалін А. Є., Прийма С. В., Різун О. В. Племінна цінність бугаїв-плідників голштинської породи за лініями. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Тваринництво. 2022. № 2 (49). С. 49-53. DOI https://doi.org/10.32845/bsnau.lvst.2022.2.7
 10. Полупан Ю. П., Базишина І. В., Почукалін А. Є., Прийма С. В., Полупан Н. Л. Вплив року і сезону на молочну продуктивність корів. Розведення і генетика тварин. 2022. Вип. 63. С. 71-90. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.63.08
 11. Почукалін А. Є., Прийма С. В., Різун О. В. Українській червоно-рябій молочній породі великої рогатої худоби – 30 років: минуле, сучасне і майбутнє розвитку селекційного досягнення. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Тваринництво. 2023. Вип. 1 (52). С. 44–50. DOI: https://doi.org/10.32782/bsnau.lvst.2023.1.7
 12. Почукалін А. Є., Прийма С. В. Українській м’ясній  породі великої рогатої худоби – 30 років: минуле, сучасне розвитку селекційного досягнення. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Тваринництво. 2023. Вип. 2 (53). С. 40–44. DOI: https://doi.org/10.32782/bsnau.lvst.2023.2.6
 13. Cюч Т., Райцман Е., Розстальний А., Полупан Ю. П., Рєзникова Н. Л., Височанський Й. С., Прийма С. В. Результати роботи за проєктом ФАО TCP/RER/3604 “Збереження та сталий розвиток порід подвійного напрямку продуктивності в Східній Європі”. Розведення і генетика тварин.  2023. Вип. 65. С. 214-222.
 14. Полупан Ю. П., Мельник Ю. Ф., Коваль Т. П., Резникова Н. Л. Эффективность пожизненного использования коров разной кровности по улучшающим породам. Gestionarea fondului genetic animalier problem, soluii, perspective”. Culegere de lucrări științifice, 28-30 septembrie, Maximovca: Print-Caro, 2023. P. 305-313. (матеріали конференції).
 15. Почукалін А. Є., Регіональні центри з розведення голштинської породи. Розведення і генетика тварин. 2023. Вип. 65. С. 128-141. https://doi.org/10.310273/abg.65.11
 16. Полупан Ю. П., Мельник Ю. Ф., Базишина І. В., Почукалін А. Є., Прийма С. В., Рєзникова Н. Л., Полупан Н. Л. Динаміка екстерєру корів первісток різних років оцінювання, віку і сезону народження та отелення. Розведення і генетика тварин. 2023. Вип. 66.