Лабораторіюклітинної інженерії створено в березні 1993 р. Її засновником є доктор біологічних наук В. Є. Кузнєцов. 

У жовтні 2010 р. її перейменовано на лабораторію біотехнології.

З січня 2018 р. має назву лабораторія біотехнології відтворення. 

sherbakЗавідувач лабораторії  

 

        Щербак Оксана Василівна – кандидат с.-г наук, ст. н. с. 

 

         

 

             google academy

 

           Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.

 

          

 

 

 

 

 

Співробітники лабораторії: 

Демчук Степан Юхимович – провідний наук. співр., канд. с.-г. наук, ст. н. с.;

google academy

 Бойко Олена Володимирівна – провідний наук. співр., канд. с.-г. наук, ст. н. с.;

google academy

Троцький Петро Анатолійович – старший наук. співр., канд. с.-г. наук, ст. н. с.;

google academy  

 

Стаховський Володимир Франкович –  старший  наук. співр., канд. с.-г. наук;

 

Шикова Наталія Володимирівна – провідний інженер-технолог;

Харченко Дмитро Володимирович – лаборант.

 

 

 Наукові дослідження

ПНД 31. Генетичне поліпшення сільськогосподарських тварин, їх відтворення та збереження біорозмаїття (Генетика, збереження та відтворення біоресурсів у тваринництві)

   Координатор ПНД – Інститут розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН. В межах ПНД 31 спільно із іншими науковими установами НААН виконується підпрограма 3 «Біотехнологія відтворення сільськогосподарських тварин» (науковий керівник – доктор с.-г. наук С.І. Ковтун), до складу якої входять завдання:

  Завдання 31.03.00.05.П Удосконалити сучасні біотехнологічні методи як засіб збільшення поголів’я племінних тварин вітчизняних порід №ДР 0121U108154 (2021-2023)

   Завдання 31.03.00.06.П Удосконалити технології кріоконсервації ембріонів вітчизняних порід свиней із застосуванням методу in vitro №ДР 0121U107830 (2021-2023) 

Напрями наукової діяльності

– Аналіз раннього ембріогенезу сільськогосподарських тварин in vitro.

– Аналіз ембріопродуктивності корів-донорів і морфологічна та цитогенетична оцінка стану зародків вітчизняних порід великої рогатої худоби.

– Кріоконсервування сперматозоїдів самців із наноматеріалами у системі збереження генофонду сільськогосподарських тварин.

– Морфо-фізіологічні основи оцінки і прогнозування репродуктивної функції сільськогосподарських тварин та способи її підвищення.

–  Біотехнологічні методи підвищення фертильності сільськогосподарських тварин.

Науковцями відділу розробляються: 

Ембріологічна система збереження генетичного матеріалу тварин сільськогосподарських порід на основі технології формування in vitro ембріонів;

Система біотехнологічних методів для підвищення фертильності великої рогатої худоби;

– Система застосування генетичної та біотехнологічної оцінки біоматеріалу, який тривалий час зберігається.

 Основні здобутки

1. Розроблено «Методичні рекомендації з оптимізації нанобіоматеріалом середовищ для культивування in vitro гамет та ембріонів свиней».

2. Розроблено методичні рекомендації «Організація тренінгу з діагностики стану яєчників корів і телиць за трансплантації ембріонів».

3. Розроблено методичні рекомендації «Відбір корів за проявом білатеральних овуляцій для розширеного відтворення стада».

4. Розроблено та застосовано оцінку в умовах in vitro біологічної активності нанобіоматеріалів (ВДК та біомолекули) в технології формування in vitro ембріонів із використанням кріоконсервованих гамет.

5.Застосовано метод кріоконсервації еякульованих сперматозоїдів кнурів миргородської породи за використання нанобіоматеріалів та встановлено ефективність їх використання під час кріоконсервації.

 Участь у підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації:

– участь в роботі приймальної комісії зі вступу аспірантів до аспірантури/докторантури;

– участь в освітньому процесі підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) ступеня вищої освіти в аспірантурі;

– участь в акредитації освітньо-наукових програм підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) ступеня вищої освіти за спеціальностями 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва і 091 Біологія.

Членство у редакційних колегіях наукових видань та конкурсних комісіях:

– у редакційній колегії наукового збірника «Розведення і генетика тварин» (С. Ковтун, О. Бойко, О. Щербак);

– у редакційній колегії «МТНЗ «Проблеми агропромислового комплексу Карпат»» (О. Щербак);

– у Експертній раді з Експертизи інноваційних проєктів Х Конкурсу "Sikorsky Challenge:Україна і світ" (О. Щербак). 

Об’єкт досліджень та впроваджені результати

02.12.2021.8

 

 

02.12.2021.102.12.2021.3 02.12.2021.2 02.12.2021.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні публікації

  1.Ковтун С. І., Щербак О. В., Троцький П. А., Зюзюн А. Б Спосіб отримання ембріонів in vitro з використанням наноматеріалів : пат. 105511 України МПК А61D 10/04 (2006.01) № u201508505 ; подано 01.09.15 ; опубл. 25.03.16, Бюл. № 6.

2.Ковтун С. І., Зюзюн А. Б., Щербак О. В., Троцький П. А. Використання нанобіотехнологічних методів для оптимізації технології культивування ооцитів корів поза організмом. Фактори експериментальної еволюції організмів. Київ : Логос, 2018. Т. 22. С. 257–261. DOI: https://doi.org/10.7124/FEEO.v22.958

3.Щербак О. В., Ковтун С. І., Зюзюн А. Б., Троцький П. А. Методичні рекомендації із застосування генетичної та біотехнологічної оцінки біоматеріалу за тривалого його зберігання. Чубинське, 2018. 24 с.

4.Shcherbak OV., Zyuzyun A. B., Sverhunov A. O., Sverhunova A. O. Features of the influence of UFS/Raffinosenanocomposites oninvitro cultivation of gamets of swine. Nanophotonics, Nanooptics, Nanobiotechnology, and Their Applications. NANO 2018. Springer Proceedings in Physics.Vol. 222. Springer, Cham, Ukraine edited by Olena Fesenko and Leonid Yatsenko, 2019. P. 255–263. DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-17755-3_17.

5.Зюзюн А. Б., Щербак О. В., Ковтун С. І., Свергунов А. О., Свергунова Г. О. Аналіз ефективності розвитку поза організмом ембріонів свиней за використання нанобіоматеріалу. Фактори експериментальної еволюції організмів. Київ : Логос, 2019. Т. 25. С. 231–236. DOI: https://doi.org/10.7124/FEEO.v25.1168

6.Щербак О. В., Сідашова С. О., Ковтун С. І., Троцький П. А. Організація тренінгу з діагностики стану яєчників корів і телиць за трансплантації ембріонів : метод. рек. Чубинське, 2020. 40 с.

7.Trotskyi P. A., Shcherbak O. V., Lyuta I. M. Biotechnological approaches to the preservation and use of bovine ovarian cumulus-oocyte complexes in the system of reproductive technologies.Agricultural science and practice. 2020. № 3. Р. 54

8.Shcherbak O., Kovtun S., Trotskiy P., Lyzohub O. P30 Cryopreservation of boar spermatozoa in gene poll preservation system. CRYO 2020. The 57-th Annual meeting of the society for CRYOBIOLOGY : аbstracts July 21-23, Chicago. 2020. P. 69.

9.Lyuta I., Kovtun S., Cherbak О., Peredrii N., Lyzohub O. Results of research on group formation donor cows and embryos transplantation. Zhivotnovadninauki (Bulgarian Journal ofAnimal Husbandry). 2021. Vol. 58. № 1. Р. 49–55. URL: file:///C:/Users/Ya.UsER/Downloads/Results%20of%20research%20on%20group%20formation %20donor%20cows%20and% 20embryos%20transplantation%20(2).pdf

10.  Shcherbak O., Sidashova S., Popova I., Kovtun S. Analysis of the development of high-quality corpus luteum of the ovaries in recipient heifer. Journal of Animal Science. 2021. Vol. 99, Iss. Supplement 3. Р. 228. https://doi.org/10.1093/jas/skab235.416.

 

02.12.2021.6

02.12.2021.7

                                                                                   02.12.2021.5