Завідувач бібліотеки:alt

        Фасоля Варвара Іванівна

       

           google academy

            096-255-82-62

             Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.

Співробітники: 

Кузебна Наталія Миколаївна – науковий співробітник.

google academy 

    Книжковий фонд бібліотеки налічує 56340 одиниць зберігання, серед яких книги, періодичні видання,  автореферати дисертацій, неопубліковані документи (дисертації, звіти про науково-дослідну роботу), нормативно-виробничі документи. У фонді бібліотеки Інституту зберігаються цінні та рідкісні видання із загальних проблем тваринництва, племінної справи, розведення, селекції та генетики сільськогосподарських тварин кінця ХІХ – початку ХХ століття. Зібрано прижиттєві видання провідних вчених-тваринників, повні добірки фахових журналів від першої половини ХХ століття. Широко репрезентовано пошуки й досягнення вчених Інституту.

    У бібліотеці функціонує електронний каталог, власні електронні бібліографічні та повнотекстові бази даних, для забезпечення інформаційних запитів користувачів широко використовуються можливості Інтернет-ресурсів: універсальні та спеціалізовані пошукові системи, електронні каталоги бібліотек, реферативні та повнотекстові бази даних, налагоджено електронну доставку документів із інших бібліотек. У читальній залі є доступ до платформи Web of Sciense. У межах проекту Research4Life бібліотека отримала безкоштовний доступ до електронних ресурсів, який забезпечує для вчених та аспірантів можливість використовувати електронні книги, журнали, бази даних провідних видавництв світу.

biblioteka16.04.2021

novi.vudannia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні завдання бібліотеки:

 • Формування фонду інформаційних ресурсів відповідно до профілю інституту на різних носіях.
 • Організація якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування науковців, співробітників, аспірантів та докторантів Інституту.
 • Формування електронного каталогу, власних баз даних та електронної бібліотеки, створення зручних можливостей для використання електронних ресурсів, забезпечення доступу до світових електронних баз даних. Підвищення рівня інформаційно-бібліотечного обслуговування шляхом забезпечення доступності до повнотекстових ресурсів.
 • Удосконалення форм і методів бібліотечної та інформаційної роботи на основі нової інформаційної техніки і технологій, комп’ютеризації інформаційних і бібліотечних процесів.
 • Співпраця з структурними підрозділами інституту, налагодження контактів з науковими бібліотеками системи НААН та профільними бібліотеками ближнього зарубіжжя.

 Основні послуги:

 • Повна інформація про документально-інформаційні ресурси бібліотеки через довідково-пошуковий апарат, електронний каталог.
 • Консультаційна допомога у пошуку та відборі джерел інформації.
 • Надання у тимчасове користування документів із фонду бібліотеки.
 • Замовлення необхідних документів, відсутніх у фонді бібліотеки, через міжбібліотечний абонемент.
 • Виконання бібліографічних та фактографічних довідок з використанням фонду бібліотеки та мережі Інтернет.
 • Пошук необхідних видань в традиційному каталозі, картотеках електронному каталозі; доступу до мережі Інтернет з комп’ютерів, встановлених у бібліотеці.
 • Консультативні послуги з бібліографії: формування списків використаної літератури, визначення кваліфікаційних індексів документів за таблицями бібліографічної класифікації УДК, визначення авторських знаків. 

    У період воєнного стану бібліотека розширила діапазон послуг, які можна отримати віддалено, – онлайн або на телефон. Через електронну пошту та інші засоби зв'язку працівники бібліотеки забезпечують усі звернення користувачів: ксерокопії статей та розділів книг, визначення індексів УДК для наукових публікацій, редагування списків використаної літератури, підготовка бібліографічних списків за темами, надання індивідуальних консультацій.

 Основні публікації

 1. Професор ПОДОБА Борис Євгенович : біобібліографічний покажчик наукових праць за 1964–2020 рр. / уклад. : В. І. Фасоля, Л. І. Остаповець, Н. М. Кузебна ; НААН, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця ; наук. ред. Ю. П. Полупан ; авт. вступ. ст. М. В. Гладій. 3-тє вид., допов. – Київ : Люксар, 2021. – 106 с.
 2. Полупан Юрій Павлович: біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1981–2019 роки / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця ; уклад. : В. І. Фасоля, Н. М. Кузебна ; наук ред. В. А. Вергунов ; авт. вступ. ст. М. В. Гладій. – Київ : Люксар, 2019. – 144 с. – портр. – (Біобібліогр. сер. "Члени-кореспонденти Національної академії аграрних наук України" / НААН, ННСГБ).
 3. Дзіцюк Валентина Валентинівна. Доктор сільськогосподарських наук : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1984–2019 роки / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М.В.Зубця ; уклад. : В. І. Фасоля, Н. М. Кузебна ; наук. ред. І. С. Бородай ; авт. вступ. ст. : Ю. П. Полупан. – Чубинське, 2019. – 50 с.
 4. Гузєв,І. В. Методологія збереження біорізноманіття генетичних ресурсів тваринництва України : вибрані праці / І. В. Гузєв ; уклад. : В. І. Фасоля, Н. М. Кузебна ; наук. ред. Ю. Ф. Мельник, Ю. П. Полупан ; вступ. ст. Ю. П. Полупана, І. С. Бородай. – Київ : Аграр. наука, 2019. – 320 с.
 5. ШарапаГригорійСеменович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1955-2017 рр. До 85-річчя від дня народження / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця ; уклад. : В. І. Фасоля, Н. М. Кузебна ; наук ред. С. І. Ковтун ; авт. вступ. ст. Ю. П. Полупан. – 2-ге вид. перероб. і доп. – Київ : Люксар, 2018. – 104 с.
 6. Кругляк Андрій Петрович : біобібліограф. покажч. наук. пр. за 1970–2017 роки / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин ; уклад. : В. І. Фасоля, Н. М. Кузебна. – Чубинське, 2017. – 85 с.
 7. Єфіменко Михайло Якович: біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1973–2017 роки / НААН, ННСГБ, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця ; уклад.В. І. Фасоля, Н. М. Кузебна ; авт. вступ. ст. : Я. М. Гадзало, М. В. Гладій ; наук. ред. В. А. Вергунов. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Аграр. наука, 2017. – 152 с. ; портр. – (Біобібліогр. сер. "Члени-кореспонденти Національної академії аграрних наук України" / НААН, ННСГБ).
 8. Професор Борис Євгенович Подоба : біобібліогр. покажч. наук. пр. за1964–2015 рр. / уклад. : В. І. Фасоля ; НААН, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця, ННСГБ ; наук. ред. В. А. Вергунов ; авт. вступ. ст. М. В. Гладій. – [2-ге вид., перероб. і доп.]. – Київ, 2016. – С. 5–6. : портр. – (Сер. "Біобібліографія вчених-аграріїв України" ; кн. 62).
 9. Гузєв Ігор Вікторович (1963–2014) : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1963–2014 роки / уклад. : В. І. Фасоля, О. І. Мохначова, Л. І. Остаповець ; НААН, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця, ННСГБ ; наук. ред. В. А. Вергунов, авт. вступ. ст. : М. В. Гладій. – Київ, 2015. – 116 с. : портр. – (Сер. «Бібліографія вчених-аграріїв України ; кн. 58).
 10. Гладій Михайло Васильович: біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1993–2015 роки / НААН, ННСГБ, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця ; уклад. : В.І. Фасоля, І. С. Бородай, О. І. Мохначова ; наук. ред. В. А. Вергунов ; авт. вступ. ст. Я. М. Гадзало ; авт. нарису Ю. Пригорницький. – Київ, 2015. – 250 с.; портр. – (Біобібліогр. сер. «Академіки Української академії аграрних наук» / НААН, ННСГБ).